Seznámení s Dokonalou DMDU

Obrázek uživatele DMDU

Přejeme příjemné prožívání!

Naše dobročinná společnost (Dokonalá DMDU) byla založena 2. 6. 1998 s plným názvem "Domov mysli - duchovní univerzita" (Manaloki Ashram) a jejím vedoucím je Jeho Božská Milost duchovní Mistr Radan Chrobok. Později jsme začali využívat zkratku DMDU s doplněním "univerzita správného rozvoje" abychom neodrazovali lidi, kteří odmítají cokoli duchovního. Co máme na mysli pod pojmem SPRÁVNÝ prosíme viz http://DMDU.netprostor.cz/slovo-spravny.

Vyučujeme a poskytujeme poradenství (konzultace) převážně online (e-learning). My všichni v DMDU velmi podporujeme až prosazujeme - trvale udržitelné životní prostředí (ekologii) a žijeme velmi skromně (úsporně a tedy šetrně k životnímu prostředí).

Duchovní Mistr Radan Chrobok se stal Mistrem již ve svých patnácti letech (2. 7. 1994), takže má již mnohaleté zkušenosti. Mistr ve svých čtrnácti letech prožil klinickou smrt, takže může hovořit i o onom světě (má i záhrobní znalosti). Jeho duchovní jméno je Sri Satguru Tatrawadarsi (Vznešený Pravý Mistr "Pán Osvobození") a jeho Pravé jméno (jméno duše) je Ormrin Sinkalte sade sine Ged ("Drakopán" "Stříbrná zpráva" světle stříbrný Krahujec). Mistrem se inspirovala například i Ursula le Guin ve své knize "Čaroděj ze Zeměmoří" (Ged) a v jejích dalších dílech.

Seznámit se s Mistrem můžete i na Facebooku - http://www.facebook.com/Mistr.Radan. Také se můžete podívat na odkazy na reference o Mistrovi i celé DMDU.

V seznamování se s námi v rámci tohoto webu můžete pokračovat i podle odkazů pod níže uvedeným nadpisem "Seznamovací souvislosti". Můžete si také prostudovat soubory o výrobcích zahojujících zranění až zajišťujících zdraví (zvláště viz prezentace - *.ppt). Web se soubory spíše pro pokročilé je http://duchovni.mysteria.cz. Též viz ikonky s odkazy pod nadpisem "Další DMDU" - blok v pravém sloupci.

 Mirek Dušín

Náboženství není jen jedno, existují jich stovky.
Duchovnost je jedna.
Náboženství je pro ty, kteří spí.
Spiritualita je pro ty, kteří jsou vzhůru.
Náboženství hovoří o hříchu a vině.
Duchovnost říká: "Učte se z chyby".
Náboženství netoleruje žádnou otázku. 
Duchovnost se na všechno ptá.
Náboženství je příčinou rozdělení. 
Spiritualita se spojuje.
Náboženství se řídí pravidly posvátné knihy. 
Duchovnost hledá posvátné ve všech knihách.
Náboženství žije v myšlení
Duchovnost žije ve vědomí.
Náboženství nás naplňuje sny o slávě v ráji. 
Duchovnost nás nutí žít slávou a rájem tady a teď.
Náboženství slibuje život po smrti. 
Duchovnost je najít Boha v našem nitru během života a smrti.
Nejsme lidské bytosti, které procházejí duchovní zkušeností. 
Jsme duchovní bytosti, procházející lidskou zkušeností.
Nedělejte z čerstvé (živé) vody krajovou specialitu. "

Seznamovací souvislosti

Tagy: 

Sdílejte!