Prosby pro přispěvatele

Obrázek uživatele DMDU

Zde budou prosby až pokyny pro přispěvatele - budeme to alespoň občas doplňovat a asi i opravovat, takže se sem prosíme alespoň jedou ročně vracejte.

Pro peněžní přispěvatele včetně i anonymních dárců

Prosíme přispívejte penězi přednostně jmenovitě (neanonymně) abychom se mohli řídit vším vypsaným (včetně obsahů vložených odkazů) na naší stránce o darování peněz - http://DMDU.netprostor.cz/darujete-penize.

 1. Zde opakujeme, že všechny příspěvky používáme pouze pro šíření Lásky, Víry a Pravdy (viz všechny naše stránky a příspěvky v FB - včetně obsahů vložených odkazů!), pro poskytování našich skvělých Služeb a zboží atd.
 2. Také opakujeme, že pro příspěvky ve výši alespoň 5000,- Kč jsme ochotni sdělit jak přesně jsme příslušné peníze použili (včetně nahlédnutí až předání kopií příslušných dokladů).
 3. Nakonec opakujeme, že peníze přijímáme přednostně jako půjčky - více viz http://DMDU.netprostor.cz/darujete-penize.
 4. Sice se říká pořekadlo, že "Peníze nesmrdí.", takže jsme ochotni přijímat peníze i od hříšníků až vyloženě zlých osob (více viz níže), avšak rozhodně by neměl vzniknout ani pouhý dojem, že je tak možné koupit si odpuštění či jakýkoli jiný žádoucí Cíl - Výsledek (jako se přinejmenším dříve prodávaly odpustky, což byl jeden z mnoha podvodů páchaných některými církvemi).
  1. Pro skutečné (plnohodnotné) odpuštění i pro jiné žádoucí Cíle (Výsledky) budete muset dost udělat (vykonat)!
  2. Na základě našeho Učení trváme na tom, abyste se pokud možno vyrovnali s každou bytostí jíž se má Vaše touha po odpuštění týkat - čili pokud Vám jde o celkové, úplné odpuštění (což je velmi uvolňující až osvobozující!), tak byste se musíte (!) vyrovnat se všemi nedobrými činy (skutky), které jste kdy spáchal(a). Chápeme, že to může být až hodně Práce, avšak rozhodně to stojí za všechnu vhodnou námahu i výdaje! Rádi vám s takovou Prací Patřičně poradíme až přímo pomůžeme. My velmi dobře víme, jak obtížné je upřímně poprosit za odpuštění, natož přímo bytost, které jste před tím nějak uškodil(a) - avšak tak je to správné, Patřičné až vyloženě nejlepší. TAT SAT - toť Pravda.
 5. Nehodné až vyloženě nevhodné osoby rozlišujeme následovně - na "obyčejné" (a Bohužel běžné) hříšníky, na KOKOTY, na ABSOLUTNÍ KOKOTY (omlouváme se za neslušné slovo, avšak pro nás je to odborný pojem - viz obsah odkazu v rámci onoho slova) a na vyloženě zlé osoby. "Tato kniha mě ohromně pobavila, u prvních pár desítek stránek jsem se pořád smál:) A je také velmi pravdivá, sice popisuje situaci před 20ti lety v Americe, ale je aktuální i dnes v ČR - lidé se chovají arogantně a jakoby si libují v tom chovat se k sobě hnusně. Nesmyslné upřednostňování menšin, tendenční přístup médií, konzum, bezhlavý hon za kariérou, penězi a mocí. Kokot se nezastaví před ničím a absolutní kokot zůstane kokotem navždy." My význam toho odborného pojmu (!) Učíme super stručně shrnuto následovně: Kokot je ten, kdo obtěžuje až škodí jinému člověku, navíc aniž by z toho měl jakýkoli prospěch. Absolutní kokot je ten, kdo obtěžuje až škodí jinému člověku, navíc aniž by z toho měl jakýkoli prospěch a provádí to prakticky pořád (permanentně) a pro koho platí pořekadlo "Komu není rady - tomu není pomoci." Podotýkáme, že rozlišujeme a dokonce přinejmenším my všichni Učitelé z DMDU dokážeme i doslova na první pohled poznat i idioty ("IQ jedince nižší než 35, přičemž v rozmezí 20–35 jde o idiocii prostou, při IQ nižším než 20 o idiocii těžkou" - zdrojem byla Wikipedia), debily (IQ 50–69), imbecily (IQ 35–49), magory - respektive blázny (abychom nebyli pejorativní) atd. - a hlavně dokážeme poznávat, ba dokonce přitahovat (!) "alespoň" dobré lidi až nejlepší, "čisté" lidi. Rádi Vás naučíme i takovéto Umění - Vidění (konkrétně toto je "Vidění do lidí").

Pro přispěvatele věcnými dary (což pochopitelně nelze anonymně)

 1. Prosíme přednostně peněžní dary (viz výše), abychom si sami snáze mohli rozhodovat jak s nimi naložíme.
 2. Prosíme, nejprve nám napište, nebo s námi navažte spojení jinak, abychom se mohli dohodnout na vhodném daru pro nás či na více vhodných darech pro nás. Ani v případě věcných darů by neměl vzniknout ani pouhý dojem, že je tak možné koupit si odpuštění či jakýkoli jiný žádoucí Cíl (Výsledek). Více viz výše. 

Pro přispěvatele nepeněžní - tvůrce (autorky a autory) textů, obrázků, zvukových záznamů, videí, prezentací atd.

 1. Prosíme prostudujte si alespoň pár našich textových Dokumentů (přednostně vzorových - oficiálních). Pokud ještě žádný takový Dokument nemáte, tak nám o něj respektive o více takových napište. Zatím se můžete řídit podle tohoto našeho webu (avšak přednost mají naše vzorové - oficiální - Dokumenty). Prosíme použijte námi doporučený vzorový (oficiální) Dokument jako šablonu (jelikož nenastavujeme styly, tak obsah takového Dokumentu nemažte, avšak postupně přepisujte obsah kopie příslušného Dokumentu). Prosíme používejte přednostně LibreOffice - https://cs.libreoffice.org/download/download nebo ukládejte dokumenty jako "Word 2000", čili jen *.doc a ne jako *.docX!:)
  1. Prosíme pište veškeré běžné texty fontem "ARIAL (CE)", velikostí 10pt - básně a písně však 12pt aby se snáze četli respektive recitovaly a zpívaly, odkazy pište fontem "Times New Roman" a navíc tučně a podtrženě. Prosíme nepoužívejte žádné jiné nebo další fonty, pokud pro to nebudete mít skutečně dobrý důvod.
  2. Prosíme používejte vhodně velká písmena - čili i pro podání příslušného slova ve Vyšším (čili i duchovním) významu.
  3. Prosíme používejte kurzívu pro osobní sdělení a tučné písmo pro velmi důležitá sdělení.
 2. Prosíme vytvářejte či vybírejte obrázky opravdu odpovědně - čili i Vhodně. Prosíme dávejte pozor na neporušení autorského práva.
 3. Prosíme zvukové záznamy dodávejte "čisté" - doporučujeme program Audacity (umí i automatické "vyčištění").
 4. Prosíme videa v rozumném rozlišení (raději až vysoké rozlišení HD až 4K), videa s cvičeními či podobnými postupy (technikami - metodami) natáčejte zpomaleně (alespoň důležité úseky).
 5. Prosíme vytvářejte prezentace přehledné a přednostně v LibreOffice - https://cs.libreoffice.org/download/download !:)

Tags: 

Sdílejte!