Politická pravda a doplnění o Dobru včetně výkladu o svědomí

Obrázek uživatele DMDU

Paní Kateřina Kuňová z www.Avenna.cz napsala politický příspěvek se kterým stoprocentně souhlasíme a dovolujeme si je uvést níže, přičemž dále dáváme dva její příspěvky (se kterými stoprocentně souhlasíme také) na téma Zlo a Dobro:

"
Katka Kuňová11. prosince v 8:43 

CUI BONO DEMONSTRACE ŽLUTÝCH VEST?

Demonstrace "žlutých vest" se rozšiřuje po Evropě.
Na FCB-u se nemaže násilí, nemažou se reportáže z demonstrací.
Francouzská policie nejprve vypadá, že nebude zasahovat, pak je povolána "evropská" policie, která naprosto tvrdě zasahuje - i chemickými látkami.
Vše uvedené rozdmychává u lidí ještě větší chuť protestovat, ničit... Podněcuje nespokojené lidi (hlavně chudé - tzn. nemající se "dobře") lidi i v dalších státech: Přece je to jediný způsob, jak se konečně ozvat proti zdražování, vysokým daním, proti tomu, že se mají lidé "zle", ne?

Celé mi to ze začátku nedávalo smysl. Už mi to smysl dává. Smyslem není zastavit zdražování, vysoké daně - smyslem akcí je vyvolat násilí, prohloubit zlo mezi lidmi... Polarizovat společnost ještě více, než je...

Toto je další barevná revoluce, která znamená pouze změnu k horšímu...

V ŽÁDNÉ ZEMI, kde proběhla "barevná" revoluce, NEZAVLÁDLO DOBRO, ALE ZLO! Lidé se nemají lépe, nebo stejně dobře, jako před barevnými revolucemi - ale mají se hůře, mají se pořád více a více zle. Zlo se zabydluje všude tam, kde proběhly "barevné" revoluce.

Barevné revoluce vždy financoval původem Maďar, v kterého kůži bych být nechtěla, vzhledem k tomu, co vše má na svědomí. Žluté vesty jsou, dle mého, vymyšleny a zaštiťovány právě jím a prováděny jím placenými lidmi.

CUI BONO DEMONSTRACE ŽLUTÝCH VEST?

1. ODVRÁCENÍ SKUTEČNÉHO DŮVODU NEPROSPERITY ZEMĚ: je konec roku, a pokud republika neprospívá, tak se náramně hodí svalit vinu špatného hospodaření vlády na demonstranty, kteří přece svými demonstracemi způsobili ty ztráty ve státním rozpočtu, o kterých se obyvatelé dozví, až se situace uklidní... Francie musí být citelně v mínusu, protože zcela jistě její produktivita klesá. A demonstrace, ztráty jimi způsobené jsou ideální zástěrkou.
CUI BONO? Hodí se to těm, kteří ničí bílý stát - kteří mají na svědomí to, že stát s bílým obyvatelstvem neprospívá. Demonstrace budou výtečným argumentem, který zmanipuluje fakt, že probíhá genocida bílé rasy, protože stát, jehož obyvatelé byli bílí, který živí nezvané, prokazatelně neintegrovatelné hosty - tento stát nikdy prospívat nemůže a musí upadat. https://tadesco.cz/francouzsky-ministr-financi-oznacil-pro…/

2. ODVRÁCENÍ POZORNOSTI OD MARAKEŠE: tyto nepokoje upozadí důležité události - a sice, Makaréš, který probíhá ještě dnes, kdy podstata Marakéše zpočívá ve schválení genocidy bělochů, zejména Slovanů (kdy dle dokumentu bude kritika migrace - trestním činem, ať pro novináře, nebo politické strany, atd.).
CUI BONO: Hodí se to těm, kteří chtějí prosadit genocidu bělochů, Slovanů, umlčením Slovanů, protože proti invazi migrantů po schválení dohody v Marakeši, nebude moci nikdo ani slovo vznést - takže se v tichosti budou dít hrozné věci, a nikdo je nemůže zveřejnit.

3. ZÁMINKA K VÁLCE S RUSKEM:
Západ (ano tam bydlí i pan Soros), usiluje už léta o vyprovokování války s Ruskem a hledá k tomu záminky (vypíchnu pár záminek):
- KRYM: USA/NATO plánovalo na Ukrajině postavit vojenskou základnu (proč myslíte, že tolik Západ volal po tom, aby se Ukrajina stala součástí EU/NATO a po obsazení Krymu už se tolik nevolá?) – načež Rusko zareagovalo tím, že obsadilo toto území, které bylo ruské, bydlí tam (dle údajů místních) 90% rusky mluvících obyvatel, a i morálně patří k Rusku. Západ obvinil Rusko kvůli násilné obsazení Krymu a nazvalo počínání Ruska aktem anexe či invaze, přitom se ve skutečnosti jednalo ze strany Ruska o akt OBRANY: o zabránění vytvoření základny USA/NATO na/poblíž Krymu, což je nesmírně strategické místo, hodně blízko hranic s Ruskem, což přímo ohrožuje Rusko. Nikomu by se nelíbilo být obklopen nepřítelem, což se děje, stačí si najít mapu základen USA/NATO. (Západ/EU zareagovali: tak když nešla válka, tak alespoň uvalíme sankce!)
- LETADLO: ze sestřelení nizozemského letadla nad územím Ukrajiny bylo ihned obviněno Rusko, aniž by se cokoli prokázalo (Když opět nešla vyvolat válka, tak alespoň další sankce na Rusko!)
- SKRIPAL: podivná akce Skripal, kdy to zlé Rusko bylo opět ihned Západem obviněno – opět bez důkazů (!) - z použití Novičoku. Západ/EU neřeší prokazatelné úmrtí a rozřezání novináře na saudsko-arabském konzulátu v Turecku. Kdyby to bylo na ruské ambasádě, to by byl povyk, možná už by byla zahájena i válka proti Rusku! (Západ uvalili kvůli Skripalovi opět další sankce, když už nešlo vyvolat opět válku!)
- VOLBY V USA: Západ hledá, jak by mohl obvinit Rusko z ovlivnění voleb prezidenta v USA, ze zasahování do vnitřních záležitostí. Vyšetřuje, aby našlo záminku pro válku.
- ŽLUTÉ VESTY: Západ/EU opět hledá viníka v Rusku, aby mohl vyvolat válku... https://tadesco.cz/francuzi-zacali-vysetrovanie-ako-rusi-v…/
CUI BONO: je to už více vidět, že se to hodí těm, kterým je Rusko, Slovan, trnem v oku...

O CO TEDY JDE?

JDE o likvidaci "bílé" rasy, která skutečnou menšinou ve světě. PROČ?

Protože běloši, zejména Slované, jsou národem, kteří mají svědomí čistější, než ti ostatní. Tzn. proto, SLOVANÉ jsou ještě NOSITELI SVĚTLA (napříč historií se Slované nedopustili žádných černot, jako jiné národy).

Ti ostatní, vědomi si svého špinavého, "černého" svědomí, sloužící, básnicky řečeno "temnotě - zlu".

Slouhové zla potřebují ovládnout zbytek (jakž-tak) dobrých lidí (Slovanů), kteří ještě nosí uvnitř poslední zbytky světla...

SERVÍROVÁNÍ ZLA:

Svět se polarizuje, a potemnění lidé s černým svědomím, usilují pošpinit svědomí těch, kteří ho černé, potemněné nemají tolik.
Pan Soros si je vědom, že je, vzhledem ke svému černému svědomí, zastáncem zla, temna. On zná sílu zlé myšlenky, sílu zla, které nepochybně vyznává a kterému slouží. Proto šíří zlo po světě.

Proto se bílým, zejména Slovanům, dává naservírované zlo, aby jim nasákli: zkuste hledat filmy plné dobra - nenajdete ho v žádném televizním "kanálu".
Sorosovými financemi jsou bohatě dotováni lide bez morálky, lidé bez charakteru, s pošpiněným svědomí – aby šířili zlo.

Podívejte se jenom v ČR, jací lidé se tváří, že bojují na straně „dobra", údajně chránící zájmy slovanského národa.

Tito lidé jsou, drsně řečeno – morálním odpadem/morální odpadlíci, lidé s černým svědomím, pošpiněným: lžemi, zaprodaností, manipulacemi, zkažeností, podvody, nevěrami, zvrácenými hodnotami, neřestmi - jsou to lidé pokřivení, špinaví, temní. Tito lidé se tváří, že šíří dobro, ale ve skutečnosti šíří zlo – špínu: lži, nevěry, podvody, manipulaci, nezřízený způsob života, lenost, tito lidé nepracují, a už vůbec neprospívají společnosti – nedělají svět lepším. Tito lidé zkrátka nejsou dobrými lidmi. Za všechny jeden příklad: člověk s pokřiveným charakterem, tedy spíše už bez charakteru - pan Janda, který se pasuje do role dobrého člověka, přitom opak je pravdou (nejčerstvější šíření jeho "hodnot" zde: https://tadesco.cz/mravni-uroven-poradu-newsroom-ct-24-urc…/)

JDE O LIKVIDACI LIDÍ, KTEŘÍ JSOU NOSITELI ZBYTKŮ SVĚTLA – SLOVANŮ.
JDE O TO, ABY SE SLOVANÉ SAMI VZDALI SVĚTLA, KTERÉ NOSÍ V SOBĚ, VE SVÉ DUŠI – KDY MAJÍ JEŠTĚ ZBYTKY ČISTÉHO SVĚDOMÍ, ZBYTKY SVĚTLA, ZBYTKY DOBRA...

Proto se jim předkládají zdánlivě neškodné věci - a to temnými lidmi, kteří jim předkládají podněty, aby se zvrhli:
- pornografie (přístupné i pro děti, probouzející potřeby rozkoše a chtíče na úkor potřeby lásky),
- násilí (kdy příběhy o násilí jsou vlastně návody),
- zvrácené reality show – třeba Tvoje tvář... aby Slované upřednostnili touhu po zvrácené zábavě, promiskuitě, před ryzí zábavou zušlechťující duši...
- znevažování hrůzy války (v pořadech typu Mash, v kterých vyznívá válka jako jedna velká legrace a neškodná věc)
- znevažování rodiny (v sitcomech typu Helena, Ženatý se závazky, Step by step, atd.),
- filmy schvalující nevěru (například, jeden z MNOHA, zvrácený film „Muži v naději“, podávaný nevěru jako náramnou legraci, přitom jde o přízemnost nejhrubšího zrna, zákeřným a manipulativním způsobem znevažující tolik důležitou věrnost...),
- pořady zesměšňující a paralyzující správné reakce, správné vnímání člověka (například: skrytá kamera, která znevažuje správné, férové reakce lidí na různé zvrácenosti, nebo "legrační" reklamy, znevažující rodiče, prarodiče...),
- dále pořady ze soudní síně, aby v lidech potlačili potřebu se domluvit, dohodnout, a aby probudili přízemní potřebu se soudit či mstít, a vysoudit to, co se povedlo támhle tomu v televizi,
- pořady o vaření, aby lidé jídlo - tělesný pokrm upřednostnili před duševním pokrmem (kdy duševním pokrmem jsou dobré skutky, příběhy vjemy tříbící jemnocit člověka, vjemy podtrhující a ukazující dobro, vedoucí lidi k tomu, aby byli dobrými lidmi). Tímto netvrdím, že jíst se nemá - ale nejprve mají být pořady nasycující duši dobrem, dobrými vjemy, až pak pořady, navádějícím, jak nasytit tělo dobrým jídlem.
- atd.

Někteří lidé jsou už tak otupělými, že ani nevnímají, jak tyto oplzlé, zvrácené pořady ničí jejich duše, stejně tak dětské duše, jejich nevinnost - RYZOST, ČISTOTU, SVĚTLO – kdy dovolují dětem se dívat na tyto zdánlivě neškodné, záměrně humorné filmy, přitom ve skutečnosti ničící duši, ignorující skutečné hodnoty, hrubě poškozující jemnocit A HLAVNĚ, UDUSAJÍCÍ SVĚTLO PRÝŠTÍCÍ Z ČISTOTY, Z RYZOSTI CHARAKTERU, Z ČISTÉHO SVĚDOMÍ.
Kdo se jednou zasměje nevěře (třeba ve filmu), pro toho už není nevěra "tam uvnitř", něco špatného, zlého, nepředstavitelného – jediné zasmání se nevěře je první krok ke skutečné nevěře, tzn. k pošpinění svědomí (duševní nevěra pošpiňuje svědomí stejně, jako tělesná)... Smíchem vůči posvátnostem typu: věrnost, pravdomluvnost, slušnost - si člověk ničí svoje filtry jemnocitu. Jediné zasmání nad nevěrou může způsobit, že člověk tu nevěru udělá - protože už to pro něho není nemyslitelné, nepřijatelné.

Lidé - SLOVANÉ - jsou vystavováni různým pokušením, aby si pošpinili svá svědomí - a je nutné říci, že se to Západu moc daří – ničit morálku (čistotu a charakter), špinit svědomí Slovanů, ničit světlo, které v sobě nosí...

CÍL: ZNIČIT NOSITELE ZBYTKU SVĚTLA

Válka s Ruskem není ničím jiným, než dalším krokem temných lidí s černým svědomím, zatáhnout Slovany do osidel zla, zničit je úplně, připravit je zcela o dobro a světlo, v kterém žijí a které v sobě mají (zbytky)...

Nepřidávejte se k demonstracím – které jsou pouhou záminkou k vyprovokování války, které budou nejdříve drobné, v ulicích, poté přijdou občanské války (které nepochybně nastanou - není otázkou zda, ale kdy) a nakonec bude válka namířená proti Slovanům...

Tyto demonstrace, v podobě, v jaké jsou, nikomu neprospějí – tyto demonstrace nejsou účinným způsobem k nápravě stavu, v kterém se teď nepochybně nachází svět – stavu, kde zlo převažuje nad dobrem, bohatství pár jedinců převažuje nad chudobou většiny... Na zlo se musí jinak... Tím, že se člověk bude držet za všech okolností svého svědomí... Že nepůjde dělat práci, která je v rozporu s jeho svědomím. Že nebude dělat věci, které jsou v rozporu s jeho svědomím.

Ti, kteří se svého svědomí nebudou držet, přestávají být dobrými lidmi - a se stávají zlými, temnými. Postupně se dopouští černot, zla – a tím se stávají součástí temnoty, zla, stávají se z nich slouhové zla.

Ti, kteří se svého svědomí budou držet, se postupně stanou dobrými a ryzími, čistými lidmi. Už samotným upřímným úmyslem být dobrým člověkem, se stávají se součástí dobra, budou - zcela nepochybně - chránění dobrem a světlem...

Ano, svět se ještě více rozdělí - a ti, kteří se budou dopouštět zla, a nebudou se chtít od zla odvrátit, a vrátit se k dobru - ti, kteří popřou dobro, které v sobě mají, se jim povede zle - zlo se o ně postará...

A ti, kteří se začnou a upřímně budou držet dobra (potažmo čistého svědomí), těm se povede dobře - dobro se o ně postará přesně natolik dobře, nakolik jsou se oni sami upřímně a ryze drží dobra...

https://tadesco.cz/francuzi-zacali-vysetrovanie-ako-rusi-vyprovokovali-r... "

Naše důležité doplnění o tom lumpovi Sorosovi - prosíme viz https://zpravy.dt24.cz/domaci/prima-odvysilala-george-soros.

Dále doplňujeme odkaz na důležitý článek „Arabové se do evropské společnosti nedokážou integrovat. Jednou se probudíte a Evropa už nebude,“ tvrdí bezpečnostní expert: http://eurodenik.cz/nazory/-arabove-se-do-evropske-spolecnosti-nedokazou...

Ještě doplňujeme související odkaz o sterilizaci národa - http://DMDU.netprostor.cz/sterilizace-naroda.

 

"Katka Kuňová sdílel(a) příspěvek.
15. prosince v 3:43 ·

Policisté ve službách ZLA...
Dva policisté provedli nepřiměřený zákrok na malé ženě, která je tady déle...
Čemu policisté napomohli? Dobru, nebo zlu?
Bez ohledu na to, proč byli vysláni na akci, tak se dopustili zla.
Dobrý člověk by to nikdy neudělal - ani v roli policisty, ani v jiné roli.
Necharakterní lidé - dopouštějící se zla - vládnou světem...
Dítě, které to zlo páchané policisty vnímá, je hrůzou bez sebe... A vnímá to správně... Děti vnímají zlo velmi přesně – dokud nemají poškozený jemnocit, kterým to zlo cítí (ale i dobro). Dokud nejsou nakažené zlem - zkažené...
Svět už v této podobě nemůže vydržet dlouho... Zlo se prohlubuje, více a více zasahuje duše lidí...
Zlo, kterému slouží necharakterní – zlí lidé, nemůže nikdy získat nadvládu... Tma nikdy nepřemůže světlo... Nikdy nevidíte paprsek tmy, který protne světlo...
Ten, kdo stvořil naše svědomí, a kdo ví o každém, jak moc se jeho svědomí plní černotami - zlem, to už dlouho nemůže dovolit, a ani nedovolí, aby tento stav, kdy se zlo zabydluje v duších lidí, trval příliš dlouho... Lidé ještě dostávají šanci změnit způsob používání svobodné vůle... Proto je ještě dovoleno, abychom se ráno probouzeli. Každé probuzení je darem - šancí pro to, abychom se ten den naučili lépe zacházet se svojí svobodnou vůlí - abychom jí dělali dobro, a ne zlo...
Lidé, místo aby svoji duši plnili svojí svobodnou vůlí dobrem, tak ho plní zlem, černotou... Lidé upouští od dobra... I Slované...
Policisté ve videu si evidentně neuvědomují, že jednou se budou zodpovídat z toho, čím si svoje svědomí (i při tomto zákroku) zaplnili - jakou špínou a zlem, které sami od sebe způsobili... Tyto jejich činy nejsou zaznamenány jenom na kamery vyděšených lidí, ale také v jejich svědomích.
Na rozdíl od kamer, které jsou pouhým záznamovým zařízením, svědomí policistů (a nejen jich) toto zlo nejen zaznamenalo, ale současně se postará o následné spravedlivé důsledky jejich všech zlých činů...
Každému se vrátí naprosto spravedlivé důsledky svých činů dle zásluh: ve správný čas, ve správné míře, na správném místě, tím správným způsobem...
Opravdu každý dostane to, co si, vzhledem k tomu, jak zachází se svojí svobodnou vůlí, zaslouží. Dostane to dříve či později - ale ve správný čas - obvykle, kdy to nejméně čeká...
Ohledně zásluh platí:
Za zlé činy přichází zlé následky - trest (i když toto slovo nerada používám, ale zde je výstižné).
Za ryzí dobré činy přijdou dobré následky - odměna...
K českému rčení: "Každý dobrý čin bude po zásluze potrestán" lze říci jenom tolik. Je nesmyslné v této podobě, a poškozuje lidi - odrazuje mnohé lidi, aby dělali dobré činy...
Ve skutečnosti platí:
"Za každý dobrý čin, který děláme pro někoho, kdo si ho nezaslouží, nebudeme odměněni, někdy budeme až potrestáni - a sice proto, abychom se poučili a nedělali dobré činy pro ty, kteří si to nezaslouží, ale jenom pro ty, kteří si ho zaslouží."
Stejně tak platí:
"Za každý dobrý čin, který děláme pro toho, kdo si to zaslouží, budeme odměněni - ale pouze tehdy, když to neděláme s úmyslem získat odměnu."
To, zda za dobré činy jsme odměněni, nebo potrestáni, nás učí zacházet s naší svobodnou, nedotknutelnou vůlí v souladu s ryzím dobrem, nikoli pouze s domnělým dobrem... Následky našich činů nás učí dělat dobré věci upřímně - pokud je neděláme upřímně a jenom v prospěch těch, kteří si to zaslouží, tak odměna nikdy nepřijde...
Naše svědomí přesně ví, s jakým úmyslem děláme jakékoli naše činy...
Před svým svědomí neschováme jediný úmysl – proto buďme k sobě upřímní... A nejen k sobě...
Svědomí zkrátka VÍ (taky má v sobě kořen, pocházející: "věd-ět", ale i má v sobě i něco ze slova „svědek“ – ano, svědomí je svědek, který je přítomen u všeho, co děláme, na co myslíme...).
Svědomí o nás ví naprosto vše... A nejen to. Svědomí ví víc – ví vše nejen o jednotlivcích, ale i o všech a všem... Je to pro nás, kteří nevyužíváme plnou kapacitu mozku, něco nepředstavitelné... Ale je to tak...
BUĎME DOBŘÍ – ZEVNITŘ...
Proto, žijme tak, abychom byli dobří... Nikoli jenom navenek. Ale hlavně, tam uvnitř, kdy dovolíme to dobro projevovat zevnitř ven...
Nemá smysl dělat dobro jenom naoko - nic tím nezískáme, spíše tím ztratíme... Musíme dělat DOBRO zevnitř, z hloubi duše – pro DOBRÝ pocit...
KULMINACE ZLA:
Je důležité se připravit na to, že zlo bude kulminovat... To, co předvádí tito necharakterní policisté, bude jako virus... Přijde to i sem... Zlo přijde v ještě větším rozsahu, než je zde nyní, a bude se projevovat daleko důrazněji - v různých podobách, kdy za sebou nechá pouze bolest a utrpení v obětech, a stíny a černoty ve svědomích těch, kteří to zlo páchají... A bude opravdu kulminovat brzy...
SVOJÍ VŮLÍ SE STÁVÁME SOUČÁSTÍ DOBRA NEBO ZLA, SVĚTLA NEBO TEMNOTY:
Je na každém člověku, zda se přikloní - tam uvnitř v hloubi duše - k dobru, nebo ke zlu...
Mysleme na to! Život se skládá z neustálých rozhodnutí... A moc záleží na tom, jak se rozhodujeme. Protože podle toho, jak se rozhodujeme, s jakým úmyslem, se stáváme součástí dobra, nebo zla...
A jednou podle toho, jak jsme během života používali naši svobodnou vůli - nakolik jsme se se přiklonili k dobru - jak moc jsme se stali ryze dobrými lidmi, nebo jak moc jsme se přiklonili ke zlu – následně splynou naše duše buď s dobrem a světlem, nebo se naše duše zatratí, ztratí, protože ztratí kontakt se světlem a tím stanou součástí temnoty, kdy temnota znamená zánik...

https://www.facebook.com/ben.fouad.969/videos/211127916481390/UzpfSTE2Nj... "

 

 

"Katka Kuňová sdílel(a) video.
15. prosince v 22:00 ·

PAN LIŠKA, ať se to nezdá, má hlubokou pravdu: lidem chybí někdo, kdo jim ukáže ryzí dobro...
Ano, lidé vědí, co je dobré - tak obecně... Ale neznají přesně to, co je ryzí dobro - a už vůbec to ryzí dobro nedělají...
Je to záměr.
Lidem je záměrně podávána pokleslá zábava, pochybné hodnoty a záměrně jsou infikováni zlem, které se tváří jako dobro...
V pohádkách pro děti, už chybí kdysi ostře vymezené dobro a zlo. Jaký otisk dobra, probouzející jemnocit je v pohádkách typu: Harry Potter, Kačeři, ve filmech typu: Beverly Hills, Ordinace v růžové zahradě, Modrý kód, Pelíšky, Ulice, Mash, atd.? Žádný.
Záměrně se vytváří filmy, kterým chybí dobro, kde je jasně vymezené dobro, kde je jasné vítězství ryzího dobra nad zlem..
Dobro je podáváno v tak podivné podobě, že kladný hrdina se dopouští zla, násilí, aby zahnal zlo - a vůbec nevadí, že se dopouští sprostoty, nevěry, zabíjení - je odpouštěno vše - podrazy, podvody, lži, přetvářky, intriky, faleš – a to i v případě, kdy to není nutné... Takto se přece kladný hrdina, obhajující skutečné dobro, nesmí chovat...
Lidé těmito pochybnými vzory ztrácí ještě více jemnocit - a myslí si, že v zájmu dobra mohou vše... Nemohou... Ale to necítí...
Lidé si myslí, že jsou dobří - ale přitom neumí ani prazáklad:
1. neděkují (ze srdce, z hloubi duši)
2. neprosí (požadují... prosbu považují za ponižování se)
3. neomlouvají se z hloubi duše
4. neumí ani pořádně pozdravit...
5. nedívají se do očí...
6. nechovají se jako dobří lidé v mnoha dalších oblastech...

Lidé už ani pořádně nevidí, jak vypadá dobro, dobrý člověk. Je strašná doba! Je doba zla... Ano! Nemusí přijít spasitel... Stačí, když přijde někdo, kdo ukáže, jak vypadá dobro! Kdo naučí lidi být dobrými...
Obávám se však jediného - ani toho "obyčejně" dobrého člověka by lidé, plní předsudků a nedůvěry, nepoznali ve své zaslepenosti, podezíravosti...
Pro lidi je ryze dobrý člověk jenom hloupý člověk... A podezřelý... Lidé už dobrým činům nevěří - vidí za nimi vypočítavost, zištnost, ziskuchtivost... A pořád čekají, kdy se z něho vyklube zlo. Za vším hledají zlo – zkrátka, nevěří už ryzímu dobru...
A učení o dobru je považováno za nepotřebné – přece všichni vědí, jak vypadá dobro, a co je potřeba k naplňování dobra...
Lidé si myslí, že přesně znají, jak být dobrým člověkem, a ve skutečnosti to neznají...
Lidé si hrají na lepší lidi, tváří se, jak jsou dobří, přitom se dobře nechovají – protože netříbí svůj charakter...
Lidé dobro měří jinak, než charakterem... Žel... Přitom charakter je hlavním měřítkem dobrého člověka...
Lidé nevnímají, že dobro musí z člověka sálat, zevnitř... Člověk nesmí být dobrým jenom navenek...

Charakterní člověk září dobrem...
Lidé následují ty, z kterých nejen, že nejde dobro, ale přímo z nich sálá zlo. Nejsou schopni ani rozeznat, z koho si mají vzít příklad...
Dobrého člověka mají otupělí lidé potřebu zašlapat do země, ponížit, znevážit, protože jim připadá, že se nad ně povyšuje... A už vůbec nemají potřebu ho následovat...
Jakýkoli počin dobrého, nebo o dobro usilujícího člověka vnímají jako provokaci, hledají důvod, jak ho zpochybnit, znevážit, napadnout, zesměšnit...
Ti, kteří si neváží dobro, ho ani nevyhledávají...
Je doba, kdy mnozí lidé už nevěří v dobro... A proto už dobro většina ani nehledá... To je hodně závažná doba... Doba, která právě tím, že lidé přestávají věřit v dobro, nahrává zlu...
Naštěstí, někteří ještě to dobro postrádají... I pan Liška... Kéž by dobro postrádalo (a naplňovalo), co nejvíce lidí...
Jenom připomínám, nestačí dobro postrádat...
Dobro musí člověk NAPLŇOVAT - svojí svobodnou vůlí... Dělat to podle základních vzorců:
1. ryzí dobro je to, co je dobrem pro všechny, jak pro člověka, tak i pro ostatní - co prospěje všem, co dělá člověka i společnost lepšími
2. ryzí dobro je to, co bude dobrem i za mnoho let, co bude dělat svět lepším - i za 20 let, a hlavně - v konečném důsledku...
3. ryzí dobro je nejen to, co neubližuje, ale hlavně to, co naplňuje všechny dobrem. Dobro je to, co nešpiní svědomí...
4. ryzí dobro určuje svědomí... Proto je tolik důležité naslouchat svědomí a poslechnout ho... A toto už mnoho dospělých neumí...
5. ryzí dobro je NĚKDY i rozhodnutí mezi dvěma zly - v prospěch menšího zla... když v daný okamžik opravdu nelze jinak...

6. Atd.
Podívejte se kolem sebe - a hledejte dobro, kterým se nechte inspirovat... Čím více dobra člověk bude upřímně dělat z hloubi duše, o to větší dobro dělá pro svoji duši, i pro svět... https://www.facebook.com/ceskyrozhlas/videos/810505299341124/UzpfSTE2Njg... "

 

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.