Rozvoj mysli - paměť

Obrázek uživatele DMDU

Raději rovnou důrazně upozorňujeme, že nás naše vzpomínky velmi vytváří! Ve vlastním zájmu pracujte s pamětí Pozorně, Vědomě a nejlépe pod vedením odpovědné (čili i odborné) osoby - více viz níže.

Pokud si přejete dostat či dokonce průběžně dostávat skutečně dobrá doporučení (čili naše:)) tak nám prosíme napište!:) Také v případě, že máte Zájem o rozvoj v této oblasti s osobním (individuálním) vedením, což je jak známo naprosto nejlepší - když to tedy vede opravdu odpovědná (čili i odborná) osoba (jako jsou všichni naši Učitelé a tím spíše náš Mistr), tak nám prosíme také napište!:) Náš Mistr se totiž rozhodl zatím nezveřejnit nic z příslušných našich postupů (technik - metod, cvičení atd.). Každopádně platí to, co náš Mistr uvádí v jedné ze Svých prvních Lekcí o Rozvoji (konkrétně o rozvoji jakýchkoli schopností), a to tedy stručně shrnuto že "...již jen pouhým používáním se každá schopnost (čili i paměť) posiluje.". Tak to je dobrá zpráva pro nás všechny, že? Dále bude uvedena citace z (delší) Lekce našeho Mistra: "Přehled technik pro osobní rozvoj a (sebe)obranu" - http://duchovni.mysteria.cz/osobni_rozvoj_techniky.htm: "Ovládacím ústrojím tvého myšlení a chování je tvé podvědomí. Žiješ tak, jak je naprogramováno. Příslušným programovým modulům (souborům podvědomých duševních nastavení) se říká ZVÍŘECÍ KVALITY (a jsou i rostlinné a nerostné kvality) - respektive (hezky česky "zvířecí vlastnosti"). Už jen ten název naznačuje, o jaký problém jde.". Doplňujeme, že "zvířecí vlastnosti" jsou totéž co osobní Totemy - příklady viz stránka o našem Mistrovi. Dále viz též text " 
1.    Celý Tvůj život určují tři základní předpoklady:

 1.    Co je v Tobě, když se narodíš (čili včetně vlivů minulých životů!).
 2.    Jak Tě druzi lidé naprogramuji výchovou podle svých představ.
 3.    Čím se Ty sám necháš ovlivnit (i nevědomě) a jak se Ty sám naprogramuješ podle svých vlastních záměrů (vědomě).

2.     Ovládacím ústrojím Tvého myšlení a chování je Tvé podvědomí. Žiješ tak, jak je naprogramováno. Příslušným programovým modulům (souborům podvědomých duševních nastavení) se říká ZVÍŘECÍ KVALITY (a jsou i rostlinné a nerostné kvality). Už jen ten název naznačuje, o jaký problém jde.

3.     Nástrojem pro naprogramováni podvědomí je součinnost mezí Tvým vědomým myšlením a Tvým podvědomím. Jinými slovy, jakožto člověk můžeš své nižší kvality ovládnout a probudit (a ovládnout) i kvality Božské (Duchovní)…

4.     Je-li součinnost vědomého a podvědomého myšlení harmonická, jednáš podle svých nejlepších představ (funkčních…). Není-li harmonická, narušují Tvůj život neustálé konflikty.

5.     Konflikty vznikají tehdy, když své potřeby a přání nerealizuješ, nýbrž skrýváš a potlačuješ. Získej Moudrost duchovního učení - v tomto případě zvláště téma NEZÁVISLÉ VZTAHY…

6.     Všechno, co potlačuješ, se vymyká tvé vědomé kontrole. Tak vzniká nevyřešený konflikt, kterým podvědomí překáží Tvému myšlení a jednání.

7.      Je-li Tvoje podvědomí určováno programem Tvé předchozí výchovy, zabraňují měřítka jiných lidi naplnění tvých vlastních potřeb. S tím souvisí FALEŠNÉ PŘEDSTAVY - viz www.duchovni.mysteria.cz/falesne_predstavy_mistr.htm (na téma MISTRovství)…

8.      Výchovné zábrany, které máš zakotvené v podvědomí, nemůžeš nahradit vědomou vůli, nýbrž trpělivým programováním podvědomí svou vlastní alternativou. Výchozím bodem prosazení této alternativy je rozhodnutí, že se budeš vychovávat sám.

9.      Svého podvědomí dosáhneš tím, že budeš usilovně myslet na to, čeho chceš dosáhnout - a to tak dlouho, než to bude v Tobě zakotveno silněji než všechno ostatní, co Ti brání jednat tak, jak chceš.

10.  Jsi takový, jak dokážeš myslet, a budeš takový, jak dokážeš myslet v budoucnu. Jednou Tvoje podvědomí začne fungovat jako převodové ústrojí a tvé myšlení se automaticky odrazí v konkrétních činech.

11.  Podvědomí naprogramuješ ve stavu uvolnění. Relaxace dosáhneš uvolněným chováním na klidném místě, pravidelným hlubokým dýcháním a soustředěbím na své niterné Já. Viz též http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm

12.  Uvolněným chováním, dýcháním a soustředěním na své vnitřní Já vystoupíš z životního rytmu, který Ti vnucují jiní lidé, a začneš žít v rytmu, který dokonale odpovídá právě Tobě.

13.  Tvé podvědomí žádné programování nehodnotí, ale reaguje na ně. Pokud ho neprogramuješ svými vlastními představami, dělají to jiní lidé podle svých představ - což většinou NEFUNGUJE (viz http://dmdu.kvalitne.cz/dokumentace/pravda_funguje.gif). Viz též výše odkazované FALEŠNÉ PŘEDSTAVY…

14.  Budeš-li neustále myslet na obavy, převede Tvé podvědomí strach do tvého jednání. Jestliže ale budeš mít neustále na mysli: “Ať se stane cokoli, zvládnu to…”, bude podvědomí motivovat tvé konání vírou v konečný úspěch.

15.  Budeš procvičovat podvědomí vším, nač myslíš. Zapochybuješ-li však, musíš nahradit tuto pochybnost vírou, že můžeš dosáhnout všeho a tuto náhradu budeš používat do doby, než tvá víra bude silnější než všechny pochybnosti.

16.  Tvoje víra v sebe je nesmazatelně naprogramována ve Tvém podvědomí. Na víru v sebe ovšem jenom nemyslíš, ale také ji cítíš a spojuješ ji v duchu se silou své fantazie.

17.  Používej svou představivost k tomu, aby ve tvém podvědomí předjímal úspěšný výsledek tvého konání přesně podle principu: “Jestli duch zvítězí, následuje ho tělo samo od sebe.” Tak fungují správné představy - jsou objektivně krásné, harmonické, udržitelné a tedy správné - Dokonalé

18.  Síla podvědomí potřebuje soulad mezi tvým Já, jehož prostřednictvím vědomě myslíš a rozhoduješ, a podvědomým Já, které řídí tvé konání.

19.  Jestliže tvé vědomé Já rozhodlo, nebude už žádné myšlení narušovat podvědomé vykonání daného činu.

20.  Nikdy nezapomeň, že každé konání podléhá principu procvičování, který zní: “To, co chceš umět a čeho chceš dosáhnout, musíš krok za krokem vylepšovat svými činy tak dlouho, dokud vše nebude probíhat naprosto automaticky podle tvé představy.”

21.  To znamená, že při plánování a rozhodování myslíš, ale při konání jednáš ve víře v úspěch, aniž by Ti v tom mohla zabránit jakákoli pochybnost či myšlenka na ni.

 

4/ Meditace  

1.      Svým myšlením poznáš, kdo jsi, co chceš a jak toho chceš dosáhnout. Naprogramováním podvědomí určuješ své jednání. Meditováním navodíš velkou jednotu mezi sebou a vesmírem. " Pro jistotu též viz odkaz na Lekci našeho Mistra o rozhodování (viz výše text "Jestliže Tvé vědomé Já rozhodlo, nebude už žádné myšlení narušovat podvědomé vykonání daného činu.") - "Nejvnitřnější rozkaz": http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm. "

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.