Důležité dotazy (otázky) a pravdivé odpovědi na ně

Obrázek uživatele DMDU

Na této stránce budeme dávat důležité dotazy (otázky) a pravdivé odpovědi na ně. POZOR - budeme tuto stránku průběžně doplňovat a opravovat - doporučujeme tedy dát si ji do oblíbených odkazů a opakovaně navštěvovat (minimálně měsíčně). Níže uváděné otázky s odpověďmi (skutečně odpovědnými čili i pravdivými!) budeme číslovat tak, aby v nich byl pořád přehled (z technických důvodů budeme nové otázky s odpověďmi zařazovat před poslední otázku o významu slova - odborného pojmu - Tantra). Doporučujeme Vám hledat pomocí klíčových slov (respektive po jednom klíčovém slově) - a to jak zde přes CTRL+F, tak v tomto našem webu přes vyhledávací políčko vlevo (níže) - tlačítku "Hledat".

 1. Proč působíte převážně online? Protože je to tak nejúčinnější (nejefektivnější). Vítejte v supermoderní Škole!:) Poskytujeme nejlepší učení umění učit se - superlearning včetně e-learningu, cvičení (Jóga, Tantra ✡ - viz níže a bojová umění) a poradenství - psychologické, pro správnou životosprávufinanční a IT včetně tvorby webů (jak se Vám líbí tento náš web? - uvítáme, když nám napíšete). Toto je zvláště zajímavé - výhodné (i vhodné) i například pro osoby, které mají málo času, nebo mají volný čas příliš (až jen) nepravidelně, protože díky nám se mohou správně Rozvíjet i za takových okolností!:) Umožňujeme i vše co obnáší Maslowova pyramida potřeb (viz první obrázek dole) a dokonce i vše co obnáší seberealizace (viz druhý obrázek dole). Více viz naše skvělé Služby a zboží.
 2. Poskytujete (nabízíte) něco zcela zdarma (bezplatně)? Ano a doufáme, že dost!:) Kromě všeho v tomto webu a v naší FB stránce (http://www.facebook.com/DMDU.univerzita) poskytujeme například 1. (první) Lekci zcela zdarma a naprosto nezávazně - a to v rozsahu přinejmenším 2 hodiny (což je nejkratší námi požadovaná doba, aby vůbec mělo smysl se Patřičně zabývat čímkoli z našich Zájmů).
 3. Proč se osobně věnujete většinou jen až 9 lidem naráz? Protože 9 lidí naráz je nejvyšší počet linií možné osobní - individuální - pozornosti respektive Pozornosti s velkým P čili i Duchovní pro nejlepší kvalitu Služeb. Dáváme přednost osobnímu (individuálnímu) působení, protože je prokazatelně nejlepší (nejúčinnější).
 4. Proč (byť až od začátku roku 2019) požadujete peníze (platby i dary)? Protože hodláme naši Školu více (a pokud možno i lépe) rozvíjet, rozšiřovat počet členů až Žáků, přidávat další skvělé Služby a zboží atd. Avšak přijímáme a velmi vítáme i protislužby (barter systém - "naturální směna" i LETS) až skvělou Smysluplnou spolupráci, kterou také poskytujeme - viz http://DMDU.netprostor.cz/spoluprace.
  1. Proč váš Mistr požaduje 5000,- Kč / hod. (byť pro až 9 osob naráz) a vaši ostatní učitelé jen 900,- Kč / hod. (a také pro až 9 osob naráz)? Protože náš Mistr je velmi Vzácná, Osvícená ba dokonce úplně Osvobozená osoba!:) Má značné zkušenosti duchovní, pracovní i osobní. Má také víc než dostatek Dat atd. Náš Mistr je mimo jiné také velice vstřícný a už jen za to jistě zaslouží zisk. Náš Mistr Vás může Dovést ke všemu co obnáší Maslowova pyramida potřeb (viz větší obrázek dole - předposlední) a tedy i k Vaší seberealizaci (viz velký obrázek úplně dole). Náš Mistr Vás může Dovést také například zvláště z neskutečna ke skutečnosti, z temnoty do světla a ze smrtelnosti do nesmrtelnosti!:) Více viz mantra míru: http://duchovni.mysteria.cz/tantra_duchovni_sexualita/prilohy/mantry.htm. Náš Mistr Vám může i přímo Pomoci zpřetrhat Řetězy všech Vašich připoutaností (jako samotná bohyně Kálí - Ničitelka) včetně "vyhořelých" vztahů, nevhodných tužeb (včetně marných tužeb po návratu do nějakého dřívějšího vztahu), závislostí atd. Rozhodně však nejde a (nikdy) nepůjde o žádné falešné "odháčkování", které prováděl falešný "mistr", který se nazýval "guru Jára" (nyní je ve vězení za přinejmenším pár prokázaných znásilnění). Na druhou stranu, pravda je, že by leckdo opravdové "odháčkování", respektive odpoutání potřeboval, že ano? Náš Mistr Vás může Dovést i k odpoutání až trvalé nepřipoutanosti, k Ovícení, ba dokonce k úplnému Osvobození (včetně i vymanění se z vlivů Karmy, takže ani žádný karman - čin / dluh na Vás už nebude mít žádný vliv).
 5. Máte nějakou oblíbenou či doporučovanou (či důrazně doporučovanou až povinnou) Službu nebo Zboží? Ano - například následující. Poskytujeme velmi oblíbenou Službu související s psychologickým poradenstvím až přímou pomocí: Rádi Vám zpracujeme symbolovou analýzu (tak to odborně nazýváme v rámci našeho Učení) pro přehled vlastností Vaší osobnosti (povahy - charakteru). To je výborná pomůcka pro patřičnou Práci na sobě!:) - v případě Zájmu prosíme napište nám!:) Příslušná Služba obnáší záznam všech Vašich tří Totemových zvířat pro přehled Vašich podvědomých povahových vlastností (včetně odpovídajících obrázků, odkazů atd.) - o kterých nejspíš víte málo až vůbec nic! Tuto část příslušné Služby je náš Mistr ochoten provádět (dělat) i jen z Vašich fotografií a i v rámci 1. (první) Lekce zcela zdarma a naprosto nezávazně (i "jen" jako ukázku Své Schopnosti Vidět - konkrétně "Vidění do lidí"). Celistvá verze této Služby obnáší navíc i přehled Vašich vědomých vlastností (což neznamená, že o všech víte!) a Vašich nadvědomých vlastností (o kterých nejspíš víte málo až vůbec nic!). Příklad - respektive ucelená ukázka viz níže na stránce o našem Mistrovi. Více (včetně podmínek pro poskytnutí této Služby) viz http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi#zaznam-povahy. Též viz vyhledání klíčového slova "doporučujeme" v tomto našem webu: http://DMDU.netprostor.cz/search/node/doporu%C4%8Dujeme či alespoň "důrazně doporučujeme": http://DMDU.netprostor.cz/search/node/d%C5%AFrazn%C4%9B%20doporu%C4%8Dujeme.
 6. Máte nějaký školní řád - pravidla? Ano a to ze skutečně (prokazatelně) Dobrých důvodů. Od Zájemců až zákazníků požadujeme přinejmenším ústní potvrzení před přinejmenším jedním dalším svědkem (raději dostáváme i písemné čestné prohlášení), že porozuměli a přijali všechna doporučení a nedoporučení, natož přímo pravidla související s příslušnou Službou či zbožím. Také důrazně doporučujeme přečíst si vše co (i případně proč) doporučujeme i co nedoporučujeme - http://DMDU.netprostor.cz/search/node/doporu%C4%8Dujeme a http://DMDU.netprostor.cz/search/node/nedoporu%C4%8Dujeme (jinak viz alespoň níže napsaná hlavní nedoporučení). Pro všechny účastníky našich duchovních Setkání platí "Pravidla chrámu". Pro Žáky - začátečníky platí "1. pravidla" (obsahují i základní pravidla pro Učitele - nabídky respektive závazky vůči Žákům), pro pokročilé Žáky a Učitele platí navíc i "2. pravidla" a pro Mistry platí 3. pravidla vysvětlená v (dost dlouhém) dokumentu "Píseň o Mistrovi" (Gurugita - "Gurugíta"), který je zatím neveřejný, avšak ukázku obsahuje píseň "Ocenění pro Mistra". Více viz viz alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita (komentář k příslušné Písni) a případně i https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu (stránka o významu duchovního Mistra a odevzdání se mu). Ve vhodných případech požadujeme i výslovné přísahání (!) - viz například http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/prisaha-vernosti-rozho... (zvukový záznam).
 7. Jaké jsou podmínky pro získání Služby či zboží od Vás (z Vaší Školy) až přijetí za přímou Žákyni / přímého Žáka? Přijmout plus průběžně plnit příslušná pravidla - viz výše. V případě prosby Zájemce o přijetí za přímého Žáka záleží na opravdu odpovědném, čili i rozumném rozhodnutí příslušného Učitele či lépe Mistra. Více viz níže napsané vysvětlení pojmu Diksha ("dýkša"). Pochopitelně požadujeme také patřičně platit (v naprosté většině případů tedy předem) - platby za duchovní Služby náš Mistr požaduje až od roku 2019 (takže pokud jste je nevyužili dříve, tak máte Bohužel smůlu - "Sorry jako!" jak říkává pan premiér Andrej Babiš). "...pokud si Mistr někoho vezme jako žáka, tak se s ním zaváže strávit celou věčnost než dotyčný dosáhne osvobození." - zdroj byl https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita. Důrazně upozorňujeme, že úplného Osvobození lze dosáhnout jen VELMI OBTÍŽNĚ bez přímého Vedení od skutečného (plnohodnotného) duchovního Mistra! Více viz https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu a též viz alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita. Zvláště zajímavé jsou 4 (čtyři) základní Sádhany (Sadhany) - úkoly pro každého Zájemce o Rozvoj: https://www.esoterika.cz/users/radanchrobok - viz níže odkazované 4 (čtyři) články (Bohužel v obráceném pořadí a ještě je tam nejníže článek "Bojové umění je také Cesta").
 8. Poskytujete (nabízíte) nějakou záruku (záruky)? Ano, poskytujeme přinejmenším 30 dní dlouhé 100%ní záruky spokojenosti!:) To znamená, že pokud byste byl(a) nedejBože nespokojen(a), tak Vám vrátíme všechny příslušné zaplacené peníze. Případnou delší než 30ti denní záruku je možné si dohodnout k jakékoli naší Službě a i k jakémukoli čistě našemu zboží. Pro ostatní zboží (nezávislé na nás) platí vše, co je na webu http://DMDU.trenerzdravi.cz - zvláště viz záruka dole na http://DMDU.trenerzdravi.cz/co-u-nas-ziskate (jiné nezávislé zboží ani služby zatím neposkytujeme). Důrazně upozorňujeme, že jsme od našeho založení (2. 6. 1998) až dosud nikomu nemuseli vrátit peníze - zatím byl každý platící Zájemce stoprocentně spokojený!:) 
 9. Co přesně znamená slovo (odborný pojem) Jóga a co to obnáší? Znamená to "Cesta ke Spojení (se VŠEHOmírem - Vesmírem, respektive s Nejvyšším Vědomím)." Slovo "jóg" znamená "soudržnost (energie soudržnosti) VŠEHOmíra - Vesmíru". "Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha). Podle filosofie jógy je pravou podstatou života věčné bytí (sat), vědomí (čit) a blaho (ánanda)." - zdrojem byla Wikipedia. " योगश्‍चित्तवृत्तिनिरोधः (jógaš čitta-vrtti-niródhah) – zastavení proměn mysli" – Jóga sútra, samádhipáda 1.2. "První kapitola Jóga súter tedy vysvětluje teorii, druhá praxi jógy. Jak jste jistě pochopili, tak nejdůležitější ze všeho jsou naše mysl a naše činy.Třetí kapitola se nazývá Vibhuti (Nadnormální, božské síly) a má 56 veršů. V nich se většinou popisují výsledky jógických cvičení a uvádějí příklady různých druhů soustředění a co lze díky nim dosáhnout nebo poznat. Nejzásadnější jsou však počáteční verše, které definují zbývající tři stupně osmistupňové jógy. Jak jsme si řekli, prvních pět stupňů je pomocných, protože nás jen připravují na to, co je skutečná jóga, tedy na schopnost se soustředit. Upření pozornosti se nazývá dhárana, její prodloužení meditace (dhjána) a zmizení pozorovatele, předmětu i procesu pozorování tedy poznání vlastní podstaty předmětu je soustředění (samádhi). Protože všechny tři stupně plynule časem do sebe přecházejí, nazývají se souhrnně svázané (samjama). Provádí-li se tato samjama, je dosahováno jednobodovosti (ékágrata) a zmizí rozptýlení mysli. Jógin také může poznat svá minulá vtělení. Z toho nejdůležitější je však díky samjamě nalézt v sobě podstatu, která přetrvává přes všechny změny těla i času a ztotožnit se s ní. Teprve při uvědomění si její čistoty a nedotčenosti čímkoli, dosahujeme naprosté svobody (kaivalja)." - zdroj byl http://mazanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=362366. Více viz níže: "

  Abychom mohli ztišit mysl a zažít vnitřní klid, hovoří mudrc Patanjali v Sútře 1.12 o dvou pilířích jógové disciplíny a to o úsilí / praxi (abhyāsa) a nepřipoutanosti / odpoutávání se (vairāgya), které se vzájemně doplňují a podporují, a tvoří celistvý přístup na cestě k poznání sebe sama.

  V klasických textech se tyto dva aspekty přirovnávají ke dvěma křídlům ptáka. Pokud je jedno z křídel zraněné, či úplně chybí, pták má omezenou schopnost létat. To samé platí pro nás. Abychom byli schopni překročit oceán nevědomí, vnitřních turbulencí a pokračovat bezpečně na jógové cestě, obě tato křídla musí být přítomná a silná.

  Gitte Bechsgaard ve své knize "Gift of Consciousness" cituje Georga Feuersteina, který bez okolků vystihuje nerovnováhu těchto dvou aspektů na cestě Jógy:

  Samotné cvičení bez praxe odevzdání a nepřipoutanosti vede k abnormálnímu zvětšení ega a hladu po moci a tudíž jen většímu zamotání se do světských záležitostí. Nepřipoutanost bez cvičení je na druhé straně jako tupý nůž, kdy se psychosomatické energie nahromaděné díky odvrácení se od světských předmětů nemají kam uvolnit a v nejlepším případě způsobí zmatek v těle a mysli. 

  - zdrojem byla stránka https://www.anjali.cz/l/clanek-s-tipy-pro-upravu-textu. Níže stručně vypíšeme všech osm odvětví jógy (jógánga ánušthánád), závislých na stavu vědomí (džňánah díptih), které vedou ke sjednocení (vivékah khjátéh):

  1. Jama – vývojem správného jednání – pravdivost (satja), nenásilnost (ahimsá) nesobeckost (astéja), mravnost (brahmačarja) a bezmajetnost (aparigraha);
  2. Nijama – vývojem duchovních hodnot – čistota (šauča), soucit (santóša), askeze (tapas), studium véd (svadhája), oddanost Nejvyššímu pánu (íšvarapranidhána) - výše vypsaných celkem 10 pravidel je podrobněji popsáno v rámci našeho dokumentu "2. pravidla";
  3. Ásana – vývojem držení těla (klasická hatha jóga), spíše poziční (statická) cvičení, avšak náš Mistr cvičí i doporučuje spíše průběžná (dynamická) cvičení (Aštanga vinjása jóga);
  4. Pránájáma – vývojem vdechu, výdechu a zadržení dechu;
  5. Pratjáhára – vývojem nelpění na objektech smyslů;
  6. Dháraná – vývojem zaměření smyslů (až po Vyšší Vnímání);
  7. Dhjána – vývojem meditace o paramátman (Nejvyšším Vědomím);
  8. Samádhi – vývojem spojení s paramátman (Nejvyšším Vědomím)
 10. Jak důležité je vedení duchovního Mistra? Jako v každé oblasti je vedení učitele či alespoň odborné odpovědné osoby velmi důležité a pro vyšší cíle dokonce naprosto nezbytné. Více viz https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu a též viz alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita.
 11. Jak poznám skutečného (plnohodnotného) - pravého - duchovního Mistra? Zvláště pomocí rozlišování (včetně využití rozumu a citu - zvláště v součinnosti s intuicí) - více viz stránka (Lekce) o falešných představách o Mistrovi - respektive o Mistrech všeobecně a i o Mistrovství všeobecně: http://duchovni.mysteria.cz/falesne_predstavy_mistr.htm.
 12. Co znamená slovo (odborný pojem) Osvícení a slovo Osvobození? "Slovo Osvícený má přesný popis (definici) https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcen%C3%AD (více viz i slovo Mókša - Moksha), stručně shrnuto jde o Vyšší stav vědomí, respektive tedy Vědomí s velkým V čili včetně duchovního významu toho slova) včetně OTEVŘENOSTi mysli například vůči novým poznatkům atd., dále ROZHLED (znalosti, zkušenosti, schopnosti související s poznáváním a rozlišováním) i NADHLED (například nebrání si ničeho osobně) atd. Nejvyšším stavem Vědomí je úplné Osvobození (od Karmy, vlivů sugescí včetně např. reKLAM, ba i hypnóz atd.), které může vést až do nirvány (nirvána - nirvana) a kterého jsem také dosáhl!:) Tomu odpovídá slovo TRA, které je dokonce součástí Mého duchovního jména - viz když tak stránka o Mně http://DMDU.netprostor.cz/duchovni-Mistr." - zdrojem byl náš Mistr. Více viz naše stránka "Odpoutání až trvalá nepřipoutanost a Osvícení až úplné Osvobození". Důrazně upozorňujeme, že úplného Osvobození lze dosáhnout jen VELMI OBTÍŽNĚ bez přímého Vedení od skutečného (plnohodnotného) duchovního MistraVíce viz https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu a též viz alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita. Výslovně upozorňujeme, že duchovním Mistrem, respektive duchovní Mistryní se může stát i žena (ba už i dívka)!:)
 13. Váš Mistr je nějaký Vyvolený nebo tak něco? Ano, náš Mistr je Vyvolený přinejmenším tím, že (i jak) si Ho Vyvolila Jeho Mistryně. Avšak hlavní je, že náš Mistr je Vyvolující - což znamená, že náš Mistr je tím, kdo vybírá až Zasvěcuje Vyvolené!:)
 14. Co přesně znamená slovo (odborný pojem) meditace a jak se liší od "stavu meditace" o kterém píšete? Super stručně shrnuto slovo meditace znamená vyprázdnění mysli včetně zastavení procesu přemýšlení (čili myšlení a tak i mysli jako takové) - je to velmi uvolněný (relaxovaný) stav bez myšlení, bez myšlenek. Je to důležitá součást umění odpočívat a tedy i psychické (duševní) hygieny! Rozhodně si to však prosím nepleťte s takzvanými "meditacemi na něco" (nedoporučujeme), protože v takových případech jde o "soustřeďovací (koncentrační) meditaci" (což je poněkud protimluv) a dosažení skutečného stavu meditace to spíše ruší. Nemáme však nic proti pouštění si meditační hudby či dokonce návodu na meditaci - ten však doporučujeme pustit si jen tolikrát, než se meditovat naučíte (viz námi doporučovaná meditace odkazovaná na naší stránce s našimi nabídkami). Stav meditace tedy pochopitelně znamená meditování průběžné (pokud možno pořád) a dá se udržovat i při práci a tedy dokonce i při přemýšlení (myšlení), ovšem s tím, že nevznikají žádné nežádoucí (například rušivé) myšlenky a panuje (pokračuje) vnitřní klid a mír!:) Poněkud paradoxně to velmi pomáhá soustředění (a přirozeně i zapamatovávání atd.).
 15. Věříte ve svobodnou vůli nebo v předurčení (determinismus)? My všichni VÍME, že každý člověk má svou svobodnou vůli (a například i rozum aby se mohl opravdu odpovědně rozhodovat), avšak zároveň má každá neOsvobozená bytost svou Karmu (respektive tři druhy Karmy - více viz níže) a tím pádem také předurčení - ovšem pouze základní, které je tedy možné překonat...
 16. Věříte v Boha či něco Vyššího? Náš Mistr mimo jiné VÍ, že Bůh je (existuje), protože s Ním osobně jednal v záhrobním světě - v Nebi - a má Své záhrobní zkušenosti respektive mimotělní zkušenosti - OBE i svědecky potvrzené!:) Více viz (delší) dopis od našeho Mistra určený všem Zájemcům o Rozvoj: http://DMDU.netprostor.cz/duchovni-Mistr. My všichni také VÍME, že jsou (existují) "věci" mezi Nebem a zemí včetně Vyšších bytostí (andělé, archandělé, avšak i ďáblové, démoni atd.). Více raději jen osobně (příslušná Data zatím pochopitelně považujeme za neveřejná). Zároveň my všichni věříme v Boha, respektive důvěřujeme Bohu, Božímu Plánu atd.
 17. Věříte na duši, převtělování atd.? Náš Mistr mimo jiné VÍ, že duše i převtělování je (existuje - funguje) - více viz výše.
 18. Věříte v astrální vidění (percepci), astrální cestování - projekci (neboli duševní cestování či duchovní chození)? Náš Mistr mimo jiné VÍ, že astrální vnímání (percepce) je (existuje), protože to skoro pořád používá (!) - umí tedy Vidět i "normálně" neviditelné záležitosti - např. duchy, duševní těla - astrální těla a jejich vyzařování - aury atd. Náš Mistr má tedy také doslova "Vidění do lidí"!:) To všechno umí i někteří další z nás. Náš Mistr také často astrálně cestuje - a i někteří další z nás (neumíte si představit kolik tím ušetříme času i peněz!:)). Náš Mistr má Své záhrobní zkušenosti respektive mimotělní zkušenosti - OBE i svědecky potvrzené!:) Více viz (delší) dopis od našeho Mistra určený všem Zájemcům o Rozvoj: http://DMDU.netprostor.cz/duchovni-Mistr. My všichni také VÍME, že jsou (existují) "věci" mezi Nebem a zemí včetně Vyšších bytostí (andělé, archandělé, avšak i ďáblové, démoni atd.). Více raději jen osobně (příslušná Data pochopitelně považujeme za neveřejná). Doporučujeme přečíst si (alespoň) stránku http://www.beta.osud-z-karet.cz/?p=astral, avšak důrazně nedoporučujeme zkoušet to (experimentovat) bez opravdu odborného a tedy také odpovědného Vedení - například někým z našich Učitelů a nejlépe naším Mistrem.
 19. Co říkáte na numerologii, horoskopy, kartářství až věštění všeobecně? To neprovozujeme a nedoporučujeme to - více viz http://vesteni.etarot.cz/podvodne-vesteni-univerzalni-vyklady-a-horoskop... a https://www.youtube.com/watch?v=xFSCEdPBcaI. Ovšem někteří z nás a zvláště náš Mistr umí mimo jiné skutečně věštit respektive Vidět do budoucnosti (respektive náš Mistr má mimo jiné speciální Schopnost znát minulost, přítomnost a budoucnost), tato speciální Schopnost (Siddhi) se jmenuje "trikaldarsitva" ("trykáldaršitva") - více viz níže (nikde jinde na Internetu toto slovo nenajdete!). Pokud stojíte o nějakou speciální či dokonce Vyšší Schopnost či alespoň o obecný rozvoj (i např. peněžní - finanční), tak důrazně doporučujeme alespoň v mysli ("v duchu") opakovat Vadžra guru mantru: "ÓM ÁH HÚM VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HÚM" ("Absolutní zvuk, jedno ze Jmen Božích" "skrze něj" nechť "Diamantový (Nezničitelný)" Mistr "Lotosové (Vznešené)" Schopnosti zprostředkuje.). Podotýkáme, že Schopnosti mohou být často spíše překážkami na duchovní Cestě až v Rozvoji všeobecně, takže jejich získávání ani případné používání spíše nedoporučujeme. Je osm základních (klasických) Siddhi - Vyšších Schopností (viz číslovaný seznam vypsaný níže) a deset vedlejších Siddhi - speciálních Schopností: " 

  SB 11.15.7 — Deset druhotných mystických dokonalostí má svůj původ v kvalitách přírody a jsou to schopnosti oprostit se od hladu, žíznĕ a dalších tĕlesných nesnází, slyšet a vidĕt velmi vzdálené vĕci, přemisťovat tĕlo rychlostí mysli, přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání, vstupovat do tĕl druhých, zemřít ve zvoleném okamžiku, být svĕdkem zábav probíhajících mezi polobohy a nebeskými dívkami zvanými apsary, v plné míře realizovat své rozhodnutí a udílet pokyny, jejichž splnĕní nic nemaří.

  SB 11.15.9 — Schopnost znát minulost, přítomnost a budoucnost; snášenlivost vůči teplu, zimĕ a jiným dualitám; znalost myslí ostatních; tlumení vlivu ohnĕ, slunce, vody, jedu a tak dále a neporazitelnost – to je pĕt dokonalostí mystického procesu yogy a meditace. "

  Pozor, Wikipedia to v době tohoto zápisu uváděla Bohužel nesprávně! - naším zdrojem byla stránka obsahující citace přímo od Vtělení - Avatára - Nejvyššího Pána - Boha: https://www.vedabase.com/cs/sb/11/15 - obsahuje i návody na získání příslušných Schopností!:) Osm základních (klasických) Siddhi je:

  1. aṇimā - umožňuje stát se menším než nejmenší,
  2. mahimā - stát se vĕtším než nejvĕtší,
  3. laghimā - stát se lehčím než nejlehčí - tato Schopnost i obě dvě výše vypsané se týkají jen hmotného (fyzického) těla
  4. prāpti - získat cokoliv si přejete - více viz Lekce našeho Mistra "Síla přání": http://duchovni.mysteria.cz/sila_prani.htm
  5. prākāmya-siddhi - získat jakýkoliv zdroj požitku v tomto či příštím svĕtĕ
  6. iśitā-siddhi - manipulovat vedlejšími silami māyi (Iluze všeobecně a tedy i přírody konkrétně)
  7. vaśitā-siddhi - tři kvality přírody v ničem nebrání.
  8. kāmāvasāyitā-siddhi - obstarat si cokoliv odkudkoliv do nejvyšší možné míry (aportace)
 20. Co říkáte na homeopatii, biorezonanci, masáže až akupresuru, akupunkturu, bylinkářství (fytoterapii), aromaterapii, magii (zvláště na černou magii) včetně proklínání - kleteb, sugesci až hypnózu, Reiky a lidové léčitelství až esoterické záležitosti všeobecně (esoteriku)? 
  1. Homeopatie je pochopitelně naprostý nesmysl - nic natolik naředěného nemůže nijak působit (fungovat).
  2. Biorezonance je pochopitelně naprostý nesmysl - více viz https://www.youtube.com/watch?v=rK21o5gHSd4https://www.youtube.com/watch?v=dCY7ybRRlMMhttps://www.youtube.com/watch?v=ph01yQJdcbQ.
  3. Masáže až akupresura prokazatelně a již dávno i prokázaně pomáhá (funguje) - pochopitelně může působit i škodlivě což se používá například v bojových uměních (takzvané "dotekové body" či "tlakové body" až "smrtelné body"!). V rámci naší Školy proto používáme i poskytujeme i masáže (přednostně Thajskou masáž, která se provádí zvláště "chozením po příjemci - pacientovi") až akupresuru.
  4. Akupunktura je pochopitelně nesmysl - kromě výše vypsaného.
  5. Bylinkářství (fytoterapie) prokazatelně a již dávno i prokázaně pomáhá (funguje) - pochopitelně může působit i škodlivě což se používá například v bojových uměních. V rámci naší Školy proto poskytujeme i bylinkářství (fytoterapii).
  6. Aromaterapie (pomáhání vůněmi) prokazatelně a již dávno i prokázaně pomáhá (funguje). V rámci naší Školy proto poskytujeme i aromaterapii.
  7. Magie není černá ani bílá, avšak neutrální a nabývá takovou "barvu" podle toho jak se právě použije - pochopitelně jsou postupy (techniky), které jsou již v základě (od začátku) "černé" (zvláště kvůli svému účelu). Magie může působit téměř jen při povolení každého příjemce - pozor, platí i nevědomé "povolení" včetně mlčení ("mlčení znamená souhlas") a nedělání ničeho. Ve vzácných případech je Bohužel možné magicky působit i proti povolení příjemce, takže každému, kdo chce být opravdu odolný proti nežádoucí magii, důrazně doporučujeme patřičnou Práci na sobě. V rámci naší Školy proto používáme i poskytujeme magické postupy (techniky) až ucelené (související) Schopnosti včetně poradenství až školení (čili i výuka a cvičení atd.). Prokletí - kletba je právě postupem (technikou - metodou), která je ze své podstaty "černá" magie a Bohužel je také jedním z postupů (technik - metod), které působí i vyloženě proti svobodné vůli cílové osoby!:( Důrazně nedoporučujeme proklínání ani jednu kletbu nikdy nepoužít, protože je to Zlé a vždy se to Spravedlivě "vymstí" svému vysílateli!
   1. Podotýkáme, že už i pouhý úmysl má velkou Sílu - Moc a proto patřičný úmysl (přednostně přesná představa - vize, respektive proces představování si - vizualizace) působí i proti neMOCem a také (i preventivně) pro zdraví!:) Avšak Bohužel působí i nedobrý - zlý (negativní) úmysl, který nejen že okamžitě poškozuje svého vysílatele - respektive majitele (! - více viz níže), avšak také se vždy Spravedlivě vymstí svému vysílateli - respektive majiteli!
   2. Stal se jeden z mnoha (pravdivých) příběhů o Buddhovi, kdy Buddha na urážky, nadávky atd. zareagoval v tom duchu, že takové "dary" nepřijímá a tak tedy zůstávají původnímu majiteli (viz např. https://books.google.cz/books?id=cdNlvNFnnsgC&pg=PA179&lpg=PA179&dq=budd...) a též viz velmi podobný pravdivý (prožitý) příběh, tentokrát o nedobrém přístupu i postupu celé vesnice: https://www.pronaladu.cz/podobenstvi-o-hnevu - "Nikdo mě nemůže donutit reagovat, nikdo mě nedokáže ovlivnit a manipulovat mnou. Mé skutky vyplývají z mého vnitřního stavu.". 
  8. Sugesce až hypnóza prokazatelně a již dávno i prokázaně pomáhá (funguje) - například viz až sugestivní vliv reKLAM! Sugesce je super stručně shrnuto pouze pocitové a zároveň podvědomé ovlivňování. Ovšem právě kvůli ovlivnění podvědomí může mít velký vliv - i proto, že vlivy v (a tedy i z) podvědomí jsou za obvyklých ("normálních") okolností skryté. Hypnóza je super stručně shrnuto vnitřní ovlivňování vědomí. Jde ovlivnit jen vědomí s malým v a již nikoli Vědomí s velkým V, takže každá alespoň Osvícená až úplně Osvobozená osoba je zcela v bezpečí (má stálou imunitu). Takže každému, kdo chce být opravdu odolný proti nežádoucí magii, důrazně doporučujeme patřičnou Práci na sobě. Více viz naše stránka "Odpoutání až trvalá nepřipoutanost a Osvícení až úplné Osvobození". Důrazně upozorňujeme, že úplného Osvobození lze dosáhnout jen VELMI OBTÍŽNĚ bez přímého Vedení od skutečného (plnohodnotného) duchovního Mistra! Více viz https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu a též viz alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita. V naší Škole sugesce ani hypnózy nepoužíváme, nevyučujeme a nedoporučujeme! A to zvláště z toho důvodu, že takové postupy "ohýbají" až "lámou" svobodnou vůli a při dost velkém tlaku až vyložených potížích selhávají (až fatálně).
  9. Reiky jsme zatím neměli příležitost patřičně Prozkoumat, ovšem počítáme spíše s tím že nepůsobí (nefunguje) Reiky ani žádný podobný postup (technika - metoda) a zvláště jakékoli léčení na dálku (respektive jen marná snaha léčit na dálku) - více viz níže.
  10. Lidové léčitelství a vůbec všechny esoterické záležitosti (esoterika) mohou působit (fungovat) jen podle výše vypsaného vytřídění - čili např. bylinky ano a např. léčení na dálku ne. V rámci naší Školy proto používáme i poskytujeme lidové léčitelství až esoterické záležitosti (esoteriku) - avšak pouze to, co máme patřičně Prověřené jakožto působící (fungující) - pochopitelně přednostně pomáhající.
 21. Co říkáte (jaký máte názor) na současnou společenskou situaci včetně politiky alespoň v České republice? Vždy upřednostňujeme FAKTa před pouhými osobními a tedy také omylnými názory. Tímto (tématem) se zabýváme na naší stránce http://DMDU.netprostor.cz/spolecenska-situace-politika - budeme příslušnou stránku průběžně doplňovat a opravovat - doporučujeme tedy dát si ji do oblíbených odkazů a opakovaně navštěvovat (minimálně měsíčně). Též viz naše (stále aktuální) stránka "Politická pravda a doplnění o Dobru včetně výkladu o svědomí" - http://DMDU.netprostor.cz/politicka-pravda-zlo-dobro.
 22. Jak je to s předsudky, předpokládáním, chtěním až přímém přáním si? Viz Lekce našeho Mistra "Síla přání" (http://duchovni.mysteria.cz/sila_prani.htm), která vysvětluje všech pět úrovní touhy (respektive tedy všech pět druhů tužeb), jimiž jsou 1) už pouhá chuť (na něco i na někoho:)), 2) sympatie (touha přitáhnout, respektive pořád přitahovat), 3) přání jako vědomá touha (avšak ne jasná žádost - ne jasně formulovaná), 4) vědomé přání (jasná a i jednoznačná žádost) a 5) nejvyšší přání - tam patří Nejvnitřnější rozkaz - http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm.
  1. Skutečně (plnohodnotně) Zasvěcené osoby nemají (nikdy) žádné předsudky a ani konečné (definitivní) odsudky nebo nespravedlivé soudy (souzení) - ovšem patřičnému posuzování respektive rozlišování se (nikdy) nevyhýbají. Stoprocentně souhlasíme s tím, co k tomu občas říká náš vážený pan prezident Miroslav Zeman: "Jen blbec nemění své názory.".
  2. Skutečně (plnohodnotně) Zasvěcené osoby nic (nikdy) nepředpokládají (nepoužívají předpoklady) - a to ve vlastním zájmu (pokud nechápete PROČ, tak nám prosíme napište!:)).
  3. Skutečně (plnohodnotně) Zasvěcené osoby nic (nikdy) nepřejí (ani vyloženě nechtějí) pouze pro sebe, natož aby se tak (sobecky - egoisticky) modlily či podobně. Vyšší Zasvěcenci jsou dokonce naprosto nepřipoutaní - více viz naše stránka "Odpoutání až trvalá nepřipoutanost a Osvícení až úplné Osvobození" - http://DMDU.netprostor.cz/odpoutani-nepripoutanost-osvobozeni a též viz píseň našeho Mistra "Nemám žádná přání" - http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/prani_pisen.doc (WORDový dokument) či http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/prani_pisen_zvukove.mp3 (zvukový záznam). 
 23. Má někdo z vás někdy nějaké obavy či dokonce strach? Ano, obavy míváme i my všichni - jen ovšem odůvodněné (oprávněné), také proto zachováváme (dodržujeme) opravdu odpovědnou opatrnost (OOO:)). Ovšem strachu nikdo z nás (nikdy) nepodlehá!:) Máme k tomu výborné přístupy (i afirmace) - například z Bible: "I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší." - Žalmy 23:4 B21
 24. Co přesně znamená slovo (odborný pojem) Tantra a co to obnáší? Znamená to "Osvobození Rozvojem (Expanzí včetně sexuální)" - TAN znamená Rozvoj (Expanzi i sexuální) a TRA znamená Osvobození (viz i duchovní jméno našeho Mistra - TaTRAwadarsi - "Pán Osvobození"). Tantra učí i masáže, bylinky, aromaterapii atd. " 

  Tradiční výklad

  Tantrická tradice nabízí dvě definice tantry.

  První pochází z Kāmikā-tantra:

  Na základě toho že v sobě spojuje (tan) bohaté a hluboké záležitosti související se zásadami reality (tattva) a posvátných manter, a protože poskytuje osvobození (tra), nazývá se tantra.

  Druhá definice tradičního výkladu pochází z 10. století a je spojena s tantrickým učencem Rāmakaṇṭhou, který patřil k dualistické škole Saivy Siddhanta:

  Tantra vysvětluje, co je nutné a co je překážkou v praxi uctívání Boha, a také popisuje specifické iniciační a očišťující obřady, které jsou nezbytnými předpoklady tantrické praxe.[4]

  Prabhat Ranjan Sarkar popisuje tantrického člověka a tantrický kult následovně:

  Tantrický člověk je osoba, která bez ohledu na kastuvíru nebo náboženství, usiluje o duchovní růst, nebo směřuje k něčemu konkrétnímu. Tantra sama o sobě není ani náboženství, ani nějakým "ismem". Tantra je základní duchovní vědou. Jakákoliv duchovní praxe by tedy měla být považována za praxi stojící na tantrickém kultu.[5]

  Hindusitická tantra má velmi starobylou tradici a ovlivnila i tantru buddhistickou. Tradičně se dělí na vaišnavskou (sanskrt: vaišnava), šivaistickou (šaiva) a šaktickou (šakta). Jiné tradiční dělení je dakšina márga (pravoruká tantra) a váma márga (levoruká tantra). Na Západě je převážně známa jen váma márga se svými sexuálními aspekty. Ty ovšem nejsou cílem (lepší sex), ale prostředkem k dosažení vyššího vědomí. Dakšina márga naproti tomu pracuje se symboly (jantra) a obřady (púdža) a je jednou z metod arčany (uctívání múrti). Je typická pro vaišnavskou tantru (Paňčarátra).

  Typickým symbolem tantrismu je šesticípá hvězda ✡, v západní kultuře více známá z judaismu jako tzv. Davidova hvězda. Tento znak má v tantrismu obdobný význam, jako čínský symbol jin a jangRovnostranný trojúhelník hrotem nahoru △ představuje jang – mužský princip, Šivu (znázorňuje penis v erekci); rovnostranný trojúhelník hrotem dolů ▽ představuje Šakti (znázorňuje ženský klín), tedy ženský princip jin. " - zdrojem byla Wikipedia.

  "Metody buddhistické tantry se zaměřují na identifikaci s cílem Buddhových nauk, s probuzením. Cíl je zde tedy chápán jako cesta. Na cestě tanter se v buddhismu používají takové metody jako zpřítomňování meditační formy (dříve používaný nepřesný termín „vizualizace“), iniciace, meditace na jidam, hluboké dýchání a jiné. " - zdrojem byla Wikipedia. "V posvátných textech (buddhistických tantrách). Nezbytným předpokladem je 'abhišeka' - Zasvědcení (transmise) od realizovaného Učitele, který uvede žáka na přímou cestu k probuzení. Vadžrajána se vnitřně člení na vnější tantry (Krija Tantra, Charja Tantra, Joga Tantra) a vnitřní tantry (Mahajoga - viz dále, AnujogaAtijoga). " Šrí Bhagaván doporučuje mahájógu jakožto přímější metodu pro snadnou koncentraci mysli a následné vyhlazení vásan a vyhasnutí mysli. Šrí Bhagaván vysvětluje jasně schéma mahájógy ve Vičára Sangraha (Sebezkoumání) následovně: „Vyhasnutí mysli je docilováno nepřetržitou praxí zkoumání. Toto vyhasnutí představuje vrcholný výsledek veškerého úsilí. Ten, kdo se v tomto stavu nachází, se od něj nikdy neodchyluje. Tiché přebývání neboli mouna je tímto stavem. Všechny sádhany jsou k tomu, aby se mysl soustředila. Myslet, toužit, nenávidět atp. – to jsou modifikace mysli a nemohou být proto přirozeným stavem svrchovaného Já. Přirozeným stavem jedince je jedině neproměnný tichý stav mysli. Aby se stav mentálního ticha upevnil, je třeba splnit dvě podstatné náležitosti – neztrácet úchop Sebe Sama a nedovolit mysli, aby se kontaminovala myšlenkami.“ " - zdrojem byla stránka http://www.rudolfskarnitzl.cz/Texty/2012/mahajoga_1.htm.

 25. Co přesně znamená slovo Karma a co to obnáší? Znamená to "Zákon příčiny a následku" (platný pochopitelně všeobecně). Ve Vesmíru ve skutečnosti vládne Spravedlnost, jen ty Boží mlýny melou na vkus obyčejných osob pomalu. " 

  Karma je hinduistický filosofický koncept, podle kterého je lidský život pouze článkem v řetězci životů a štěstí v životě závisí na skutcích vykonaných v životě předešlém (reinkarnace) a současném (kauzalita). Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli (samskára). Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení a pozitivní otisky vedou ke štěstí a spokojenosti. Karma není víra, protože každý člověk má svobodnou vůli a tím je strůjcem svého vlastního osudu.

  Nesmrtelné „to“

  Podle hinduistického pohledu se nesmrtelné „to“ (átma) nerodí ani nikdy neumírá, nikdy nevzniklo ani nikdy nezanikne [2] a po smrti těla vstupuje do těla nového zrovna tak jak člověk odhazuje zchátralé šaty a bere si šaty nové.[3] Karma vychází z dharmického zákona, podle kterého souhrn všech následků činů určuje budoucí opětovné zrození na základě zákona příčiny a následku. Tento cyklus zrození, úmrtí těla a převtělení (samsára) pokračuje až do definitivního osvobození (mókša). Každý jedinec je sám odpovědný za své osvobození, které je závislé na duchovním zrání. Cílem hinduistů je překonání tohoto věčného koloběhu zrodu, úmrtí a znovuzrození.

  Tři typy karmy

  Hinduistické spisy rozdělují karmu na tři typy:

  1. sančita (nahromaděné) - souhrn všech následků činů v minulosti, které musí být vyřešeny
  2. prarabdha (plodotvorné) - následky činů v minulosti, které působí v tomto životě
  3. krijamána (stávající) - činy v současnosti, které dávají vzniknout následkům v budoucnosti
  4. Podle tohoto rozdělení není pro džívu (individuální podstata bytí, átma) možné dosáhnout osvobození (mókša) dokud nejsou nahromaděné karmy (sančita-karma) úplně vyřešeny.[4]

   Podrobení si karmy

   Člověku je dána svobodná vůle, která mu umožňuje volit mezi do­brem a zlem. Když se chováme v souladu s dharmou, mají pozitivní síly převahu a výsledkem jsou pocity štěstí v srdci a uspokojení mysli (átmanas tuštir[5]). Převažují-li v životě negativní síly, pak vznikají pocity bolesti a utrpení. Jsou-li negativní a pozitivní síly v rovno­váze, jsou naše život­ní pocity neutrální. Takto se snažil chovat Earl ze seriálu Jmenuju se Earl. Růst negativních sil má za následek utrpení; růst pozitivních sil štěstí. V Bhagavadgítě je podrobení si karmy vysvětleno následovně:

   Jednej v souladu se svou vlastní dharmou a nepochybuj. Máš možnost jednat správně, ale nikdy ne­víš jaké plody to ponese. Nenech plody být podnětem pro tvé jednání, také ale nebuď nečinný. Vytrvej v józe, konej svou povinnost, zůstaň ale neo­vlivněn úspěchem či neúspěchem.

   —Bhagavadgíta 2. 31 + 47 - 48 

" - zdrojem byla Wikipedia.

 

Doplnění odpovědí na důležité otázky zvláště v souvislosti se spoluprací (všechny důležité otázky viz výše):

 1. Cíl(e) naší činnosti (respektive všech našich čistě čestných činností): Pomáhat všem bytostem i přírodě jakožto celku (náš Mistr se právem považuje i za zaměstnance VŠEHOmíra - Vesmíru - viz obrázek vpravo).
 2. Naše celková Představa (vize): SPRÁVNÝ Rozvoj (osobní i peněžní až čistě Duchovní).
 3. Jak dlouho už Sloužíme (pracujeme - fungujeme): Naše dobročinná společnost (Dokonalá DMDU) byla založena 2.6.1998. Avšak například náš Mistr cvičí Jógu (čili tělesná až čistě Duchovní cvičení) již od svých 4 let (se svým otcem)! Mistrem již ve svých patnácti letech (2. 7. 1994)!:)
 4.  Jaké máme reference: Bohužel naprostá většina je pochopitelně neveřejná. Veřejné referenční soubory (vybrané) najdete na stránce o našem Mistrovi (dost nahoře).
 5. Jak dobří jsme v porovnání s konkurenčními společnostmi i jednotlivci: My se doufáme právem považujeme za nejlepší psychologickou až čistě Duchovní (avšak ne náboženskou, natož sektářskou) Školu (důvody viz níže). Jinak například pro Mistry platí, že není žádná nerovnost (hierarchie), všichni jsou si rovni a každý Zájemce se může a má rozhodnout, který Mistr bude nejvíce vyhovovat. Důrazně doporučujeme využívat Vedení Odpovědné osoby (či více avšak pak pokud možno spolupracujících) při osobním a zvláště Vyšším (čili i čistě Duchovním) Rozvoji. Podotýkáme, že žije jedna osoba, která se nazývá "Nejvyšší Mistryně", avšak (nejen) my to neuznáváme, ačkoli uznáváme, že může jít o skutečnou (plnohodnotnou) Mistryni (zatím ji nemáme nijak prověřenou).
  1. Poskytujeme nejlepší učení umění učit se - superlearning včetně e-learningu, cvičení (Jóga, Tantra ✡ - viz níže a bojová umění) a poradenství - psychologické, pro správnou životosprávufinanční a IT včetně tvorby webů (jak se Vám líbí tento náš web? - uvítáme, když nám napíšete). Toto je zvláště zajímavé - výhodné (i vhodné) i například pro osoby, které mají málo času, nebo mají volný čas příliš (až jen) nepravidelně, protože díky nám se mohou správně Rozvíjet i za takových okolností!:) Umožňujeme i vše co obnáší Maslowova pyramida potřeb (viz první obrázek dole) a dokonce i vše co obnáší seberealizace (viz druhý obrázek dole). Více viz naše skvělé Služby a zboží.
  2. Sloužíme i "obyčejně pracujeme s osobním (individuálním) přístupem, což právem považujeme za nejlepší (nejkvalitnější). Naši Učitelé Slouží (vyučují, poskytují poradenství - konzultace atd.) převážně přes Internet, avšak každý může přijet za Vámi (pokud zaplatíte náklady na dopravu - volíme tu nejlevnější). Ceny jsou jednotné - 900,- Kč / hodina pro až 9 lidí naráz (nejvyšší počet linií možného individuálního soustředění až skutečné (plnohodnotné) Pozornosti pro nejlepší kvalitu Služeb), délka jednotlivé Služby může být nanejvýš 12 hodin. Také si musíte zajistit prostory pro příslušné školení, protože DMDU své prostory veřejnosti obvykle neposkytuje. Všichni naši Učitelé a zvláště náš Mistr umí přizpůsobovat všechny Služby i zboží podle skutečných potřeb Zájemců - prosíme o pochopení, že skutečná potřeba není vždy totéž co (původní) poptávka, takže vše potřebné vždy vysvětlujeme. Služby přímo od našeho Mistra stojí 5000,- Kč / hod. a jsou též pro až 9 lidí naráz (cena odráží vysokou cenu času našeho našeho Mistra, Jeho dlouholetých Zkušeností, víc než dostatku Dat atd.).
  3. Pracujeme s využíváním nejdéle fungujících (tradičních) a tedy prověřených postupů - například Jóga funguje několik tisíc let a je stále vylepšována (například náš Mistr přidal zatím tři naprosto nová tělesná cvičení a nepočítaně cvičení myšlenkových - mentálních, duševních až čistě Duchovních).
  4. Pracujeme s využíváním i nejmodernějších prostředků a postupů - ovšem odpovědně odzkoušených!.
  5. Do roku 2019 náš Mistr za své duchovní Služby nepřijímal žádné peníze ani věcné dary - v zásadě hlavně proto, aby z Něj nemohl nikdo dělat sektáře a z naší Školy sektu. Přestože od roku 2019 se náš Mistr rozhodl za své duchovní Služby peníze (i věcné dary) přijímat, i tak však my všichni trváme na tom, že nejsme sekta a můžeme to i doufáme dokázat (kdykoli i komukoli). Prosíme případně viz nezávislý seminář o sektách http://duchovni.mysteria.cz/sekty/sekty.doc a nejlépe viz i test jak poznat sektu http://duchovni.mysteria.cz/sekty/prilohy/test.doc.
 6. PROČ vlastně takto Sloužíme: Velmi nás Naplňuje Pomáhání všem bytostem i přírodě jakožto celku (náš Mistr se právem považuje za zaměstnance VŠEHOmíra - Vesmíru - viz obrázek výše vpravo). Také se chceme mít dobře, avšak stačí nám skromné živobytí (a tedy i šetrné vůči životnímu prostředí), které všichni máme.
 7. Jaké máme nedobré až vyloženě zlé zkušenosti:
  1. Například někteří nejspíš přinejmenším Zaslepení lidé šíří prokazatelné pomluvy o našem Mistrovi. Každý si však může ověřit např. při setkání s naším Mistrem, že nic z toho není pravda (navíc často jde o okamžitě zřejmé nesmysly). Náš Mistr značně zvažuje zažalovávání oněch osob, protože pomlouvání nespravedlivě poškozuje pověst Jeho (i Jeho Učení, ba celé naší Školy) a je díkyBohu trestné (!). Ovšem ony osoby to šíří anonymně, takže nejspíš nenajdeme způsob jak proti nim patřičně zakročit.
  2. "Školení" jako je např. "Metoda RUSH" https://www.metodarus.cz/cz - "Rychlá a účinná změna skutečnosti". Něco takového pochopitelně nejde RYCHLE, tedy ne ROZUMNĚ... Prosíme pozor na podobné podvody!
  3. Takzvané "dýkši" jsou v naprosté většině při nejlepším rádoby zasvěcení, čili neúčinné a proto až podvodné. V originále je jednotné číslo DIKSHA (aglicky často DEEKSSHA) - "dýkša" a znamená to Zasvěcení. Ovšem původní a správné používání toho pojmu bylo (a stále je) v celku "GURU MANTRA DIKSHA" čili "Mistrova mantra - Zasvěcení", přičemž slovo MANTRA znamená doslova "mysl osvobozující (zpěv)". Takže dříve (již několik tisíc let!) byly dýkši dávány pouze při přijímání duchovních Žáků! My Učitelé v DMDU to tak tedy děláme dodnes.
  4. TV stanice a rádia výše nenapsané nijak nedoporučujeme - nedodržují nestrannost atd. Novinám či časopisům se zatím nevěnujeme.
  5. Důrazně nedoporučujeme jakékoli drogy (viz i výše), například rozhodně ne vykouření halucinogenní žáby (Bufo Alvarius) a pokud už to někdo udělá, tak by měl předem přijmout důrazné varování, že by ve vlastním zájmu pak neměl dělat žádná zásadnější rozhodnutí jako např. výpověď v práci, rozchod s Partnerkou / Partnerem či rozvod s manželkou / manželem atd. Když tak viz např. https://wave.rozhlas.cz/zaba-se-nelize-zaba-se-kouri-zaba-otevira-cestu-....
  6. UVÍTÁME VAŠE VHODNÁ DOPLNĚNÍ.

Umožňujeme dokonce i vše co obnáší seberealizace - viz obrázek níže (druhý):

Tags: 

Sdílejte!