Odpoutání až trvalá nepřipoutanost a Osvícení až úplné Osvobození

Obrázek uživatele DMDU

Na rozkaz (více viz http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm) našeho vedoucího - Jeho Božské Milosti, duchovního Mistra Radana Chroboka níže uvádím citaci z Jeho zpráv pro jednoho z Jeho Žáků - když tak viz duchovní Učitel Ondřej Boleslav (https://www.facebook.com/ondrej.boleslav). Danou Lekci následně na tentýž rozkaz doplňuji aby byla ucelená (v mezích možností). Uvítám související a zároveň zdvořilé komentáře, případně nám napište. - duchovní Učitelka Ariya Jotla (webmasterka tohoto webu).

 "Slovo Osvícený má přesný popis (definici) https://cs.wikipedia.org/wiki/Osv%C3%ADcen%C3%AD (více viz i slovo Mókša), stručně shrnuto jde o Vyšší stav vědomí, respektive tedy Vědomí s velkým V čili včetně duchovního významu toho slova) včetně OTEVŘENOSTi mysli například vůči novým poznatkům atd, dále ROZHLED (znalosti, zkušenosti, schopnosti související s poznáváním a rozlišováním) i NADHLED (například nebrání si ničeho osobně) atd. Nejvyšším stavem Vědomí je úplné Osvobození (od Karmy, vlivů sugescí včetně např. reKLAM, ba i hypnóz atd.), kterého jsem také dosáhl!:) Tomu odpovídá slovo TRA, které je dokonce součástí Mého duchovního jména - viz když tak stránka o Mně http://DMDU.netprostor.cz/duchovni-Mistr." - zdrojem byl náš MistrDůrazně upozorňujeme, že úplného Osvobození lze dosáhnout jen VELMI OBTÍŽNĚ bez přímého Vedení od skutečného (plnohodnotného) duchovního Mistra! Více viz https://www.jogin.cz/vyznam-duchovniho-mistra-a-odevzdani-se-mu a též alespoň https://www.jogin.cz/komentar-k-pojednani-gurugita.

 

" Každopádně si na vše dále napsané dej prosím pozor, protože zvláště níže odkazovaná mantra i píseň je VSEobecná a mohla by Tě tedy odpoutat až moc! https://www.youtube.com/watch?v=dddTzBBMoVc (tohle je přímo ze "sousední" linie Mistrů) a ještě jiná linie to podává pochopitelně jinak https://www.youtube.com/watch?v=g5SGj2wDgjk (je to bez úvodního požehnání a navíc delší, takže Ti to posílám jen proto abych nebyl jako liška co chválí jen svůj ocas. Našel jsem i verzi přes hodinu dlouhou a tu Ti tedy neposílám. Výhodou odeslaných odkazů je, že po prvním zkouknutí a zvolení si co Ti bude více vyhovovat to lze poslouchat při práci atd. Větší výklad viz http://www.yogamag.net/archives/1999/djuly99/hari.shtml (zase Maheswarananda, avšak anglicky). STRUCNY souhrn: Nahám kartá, Prabhu dýp kartá, Maha Prabhu dýp kartá hy kévalam (rovnou výslovnost) "Já nejsem konající, Bůh (Světlo) je konající, Velký (Nejvyšší) Bůh (Světlo) je konající ve VSEhomíru". Síla, že? Dále viz https://www.youtube.com/watch?v=4r97vn31QCg a asi ještě lépe viz https://www.youtube.com/watch?v=jorb4Fvnyw4 a text viz http://mariuskonvoj.cz/karaoke-konvoj (prosím jen od slova "nepřipoután" po poslední slovo "chval" zbytek je nějaký jejich podivný přídavek, to níže napsané je jistě OK, avšak k příslušné písni to již nepatří). Pozor - píseň obsahuje NEJVNITRNEJSI ROZKAZ (prosím pokud možno prostuduj si http://duchovni.mysteria.cz/rozkaz.htm), takže má Vnitřní Vliv... Jojo, postačí poslouchat. Doporučuji dát si předem AFIRMACI od čeho všeho přesně se chceš odpoutat a třeba i na jak dlouho či pod jakými podmínkami (zas aby se ta afirmace dala udržet nejlépe i ve vědomí, že?). Tím bych to téma považoval zatím za zavřené. Uvítám stvoření souboru včetně nějakého úvodního textu co a jak uznáš za vhodné sdělit Zájemcům o Rozvoj, proč by měli oněm odkazům věnovat pozornost.

Ještě pro jistotu dodávám, že důrazně doporučuji nehulit trávu (a radši ani nekouřit) a nepít alkohol ani neužívat jiné drogy (čili ani kávu ba ani čaj a ani mléko - sorry) před jakoukoli Prací na sobě a zvláště při Práci se soustředěním až přímo pozorností (až Pozorností s velkým P). Zatím zpracuji tyto zprávy a nechám je dát na web DMDU a dále doplnit aby to bylo opravdu ucelené (v mezích možností). Uvítám případné Tvé související komentáře přednostně přímo tam aby byl záznam hned online. "

Doplnění:

 • Nepřipoutanost zároveň znamená nežárlivost, takže zdokonalování se v nežárlení pomáhá i pro odpoutání se až úplné Osvobození se!:) Ovšem prosíme pozor - nežárlení neznamená nezajímání se či podobně (více na to téma viz níže)!
  • To slovo Osvobození v sobě zahrnuje Osvícení (!) a navíc úplné Osvobození čili i od vlivu Karmy (!), jakékoli sugesce (včetně reklamy) ba i hypnózy, kletby atd. Též viz duchovní jméno našeho Mistra (TaTRAwadarsi - "Pán Osvobození").
  • Po Osvícení může duše dále fungovat v těle a po smrti těla půjde do Nebe a může tam být do Nekonečna či se vtělit jako více sebevědomá (! - též viz "indigové děti"). Po vysloveném Osvobození, tedy po Realizaci Nejvyššího (Vědomí) v sobě může duše totéž co po Osvícení popsaném výše, avšak existují dvě formy Osvobození - mókša (moksa) což je Realizace Nejvyššího za živa (včetně zůstání naživu) a NIRVÁNA což znamená ROZPLYNUTÍ duše v Nejvyšším (právě To dokázal Buddha).
 • Odpoutání a tedy též neustálá nepřipoutanost a tím spíše úplné Osvobození obsahuje i umění nechat vhodně (čili i včas) odejít - i umění vhodně (čili i včas) opouštět. Jistě znáte pořekadlo "Moudřejší ustoupí.". 
 • Odpoutání souvisí s odpouštěním!:) Náležitě napsáno odpoutávání podporuje umění odpouštět a naopak odpouštění podporuje odpoutání až úplné Osvobození (více viz výše).
 • Jelikož Učíme i podle Buddhismu, tak prosíme viz alespoň odkaz silně související s touto Lekcí: http://www.lampa.cz/dalsi/budhcitziv.html.
 • Též viz (obecnější) pojem "Bódhi" - Probuzení: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3dhi.
 • Učíme však hlavně podle Jógy, takže důrazně doporučujeme odpovídající odkaz: https://www.jogadnes.cz/joga/chadimova-943, která kromě podrobnějšího textu na téma nepřipoutanosti obsahuje i silně související PRAXI (včetně i tělesných cvičení).
 • Učíme dokonce i podle Zenu, proto prosíme viz alespoň odkaz https://mocvedomi.cz/zen-buddhisticky-mistr-objasnuje-uplne-jiny-pohled-... ("Zen-buddhistický mistr objasňuje úplně jiný pohled na lásku, než s jakým se často setkáváme"). Stoprocentně souhlasíme zvláště s následujícími souvisejícími texty:
 1. "Jinak řečeno, odpoutání může spočívat v akceptaci, že věci, které byste běžně dělali, abyste dali druhému na vědomí, že ho milujete a že si ho vážíte, nejsou tím, co vaše milovaná bytost potřebuje.

  Místo toho, abyste svému partnerovi „vnucovali“ projevy lásky, které vy považujete za vhodné, odpoutejte se od této vaší potřeby a snažte se zjistit, co dodává člověku, kterého milujete, pocit pohodlí, bezpečí a štěstí. "

 2. " Další formou pravého odpoutání se je soucit. Dáme-li někomu volnost, to neznamená, že bychom mu měli odepřít náš soucitný dotek, slova nebo skutky, když trpí.

  Zároveň však neočekáváme, že ho zbavíme bolesti či trápení. Součástí soucitu je také hluboký zájem. Není to nezúčastněnost či izolování se od ostatních.

  Buddha se usmívá, protože rozumí tomu, proč existuje bolest a utrpení. Ví také to, jak je přeměňovat. Teprve když se odpoutáte od následků, začnete opravdu žít.

  Ale neznamená to, že byste neměli být „plně zúčastnění“ – i když jde o bolest druhých. "

 3. " Pokud někomu dáváte naprostou volnost, uplatňujete princip vděčnosti. Mudita, radost v nás roste, když jsme naplněni vděčností za vše, co máme, a to až natolik, že už tak naléhavě neprahneme po vytouženém výsledku.

  Buddha definuje radost především jako „nesobeckou radost“. To znamená, že pocit štěstí nezažíváme jen v případě, když něco dobrého potká nás, ale i v případě, když druzí nacházejí své štěstí.

  Člověk se občas musí rozloučit se svou láskou nebo přítelem, jehož životní cesta se již více neprolíná s tou jeho. Někdy prožívá velkou bolest, když zjistí, že ho nahradil někdo druhý.

  Jenže ani toto není skutečné odpoutání se. Radost roste v případě, kdy jste šťastní, protože i druzí jsou šťastní – a to i bez vás či vašeho přičinění. " - viz i naše související stránka na téma rozvoj mysli - rozum a CIT (to tedy souvisí se souCITem).

 • "Dávání pravé volnosti člověku, kterého milujete.

  „Čtvrtým prvkem pravé lásky je upekša, což znamená klidná mysl, vyrovnanost, nepřipoutanost, nediskriminace a schopnost dát úplnou svobodu tomu druhému.

  Upa znamená „přes“ a iksha znamená „dívat se“. Vylezte na horu, abyste se odtud dokázali podívat na celou situaci a nebyli k ničemu připoutáni.

  Pokud je vaše láska připoutána, předpojatá, lpí na něčem nebo diskriminuje druhé, není to opravdová láska.

  Lidé, kteří buddhismu nerozumí, si občas zaměňují upekšu s lhostejností. Skutečná vyrovnanost mysli však není ani nevšímavost, ani odměřenost.

  I když máte více než jedno dítě, všechny jsou vaše děti. Upekša neznamená, že nemilujete. Milujete tak, že každé z dětí dostává (bez diskriminace) vaši lásku.“

  Podle Hanh se láska bez tohoto prvku stává vlastnickou a šlape po ní ego. Naši milovanou osobu se snažíme strčit do své kapsy a nosit ji všude s sebou, ačkoli připomíná vítr, motýla či pramen, který se potřebuje hýbat či téct.

  To však není láska, ale destrukce.

  Aby byla láska opravdová, musí obsahovat všechny tyto elementy – soucit, radost i vyrovnanost mysli. Když se ani jeden z partnerů necítí připoután, vztah je zdravý, silný a naplněný nezatíženou láskou, vlídností a soucitem.

  Takový vztah je absolutně nesobecký, protože se nesnažíte vždy za každou cenu prosazovat sami sebe. Pokud chcete někomu dát skutečnou volnost, musíte milovat více, nikoli méně.

  V tom spočívá neocenitelné Buddhovo učení, které bývá často špatně interpretováno. "

SOUHRNNĚ si tedy ve vlastním zájmu pamatujte a procvičujte výše vysvětlené čtyři formy odosobnění až úplného Osvobození: maitri - pravá láska, karuna - soucit, mudita - radost včetně vděčnosti (jinak je samotná radost - ANANDA) a upeksa - klidná mysl. Takže výše uvedený odkaz na zdroj citace už nemusíte studovat:).

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.