razitko-krahujec-dmdu.gif

Obrázek razítka našeho Mistra (na razítku je krahujec v letu).