charakter-vyznam.jpg

Význam charakteru - povahy, která řídí osud příslušné osoby (anglicky).