Duchovní Mistr Radan Chrobok (Sri Satguru Tatrawadarsi - Vznešený pravý Mistr "Pán Osvobození")

Obrázek uživatele DMDU

Náš vedoucí, Jeho Božská Milost duchovní Mistr Radan Chrobok se vtělil (inkarnoval - narodil) 17. 2. 1979 a Mistrem se stal již ve svých patnácti letech (2. 7. 1994), takže má již mnohaleté zkušenosti. Mistr ve svých čtrnácti letech prožil klinickou smrt, takže může vyprávět i o onom světě (má i záhrobní znalosti). Jeho duchovní jméno je Sri Satguru Tatrawadarsi (Vznešený Pravý Mistr "Pán Osvobození") a jeho Pravé jméno (jméno duše) je Ormrin Sinkalte sade sine Ged ("Drakopán" "Stříbrná zpráva" světle stříbrný Krahujec) - Krahujec je i náš znak (logo - symbol). Naším Mistrem se inspirovala například i Ursula le Guin ve své knize "Čaroděj ze Zeměmoří" a v jejích dalších dílech. Mistrova linie Mistrů viz http://duchovni.mysteria.cz/linie_mistru_dmdu.htm.

 

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, tak náš Mistr dosáhl Dokonalosti (aby se mohl stát pravým Mistrem). Více viz http://DMDU.netprostor.cz/dosazeni-dokonalosti.

 

Odkazy (reference) - pozor, minimálně jednou ročně budou doplňovány, takže Vám doporučujeme vracet se sem alespoň jednou ročně, pokud chcete sledovat odpovídající odkazy (reference)

Vybrané básně a písně (i část dopisu) o našem Mistrovi - kurzívou jsou zdůrazněné důležitější dokumenty. Hlubší zanoření označuje stejnou autorku.

 1. http://tady.cz/dmdu/s_basen.gif
 2. http://tady.cz/dmdu/s_zivot.jpg
  1. http://tady.cz/dmdu/vim.jpg
  2. http://tady.cz/dmdu/zivot_t.jpg
 3. http://www.tady.cz/dmdu/basen_poznani_lvice.txt
 4. http://www.tady.cz/dmdu_n/dopis_a1_min.jpg
 5. http://duchovni.mysteria.cz/soubory/vztahy-principy/hanka_mistr_otevrenost_dopis.txt
 6. http://duchovni.mysteria.cz/pravidla/oceneni.htm
 7. http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/guru-mistr.mp3
 8. http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/ochrana-mistr.mp3
 9. http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/prani_pisen_zvukove.mp3
 10. http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/prisaha-vernosti-rozhovor-proDEREKa-katka-mistr.mp3
 11. Příklad článku o našem Mistrovi: http://duchovni.mysteria.cz/clanek_tretioko_dmdu.doc

Vybrané texty týkající se celé naší Školy - DMDU:

 1. http://duchovni.mysteria.cz/soubory/predstaveni-dmdu12-05-duchovni.doc
  1. http://duchovni.mysteria.cz/soubory/predstaveni-dmdu12-05-rozhovor-duchovni.doc
 2. http://duchovni.mysteria.cz/soubory/rozhovor.doc

Naši Učitelé Slouží - vyučují, poskytují poradenství (konzultace), předvádějí cvičení atd. převážně přes Internet, avšak každý z nich rád přijede za Vámi pokud zaplatíte náklady na dopravu - volíme vždy tu nejlevnější. Ceny jsou jednotné - 900,- Kč / hodina pro až 9 lidí naráz (nejvyšší počet linií možné osobní - individuální - pozornosti respektive Pozornosti s velkým P čili i Duchovní pro nejlepší kvalitu Služeb). Délka jednotlivé Služby smí být nanejvýš 12 hodin. Také si musíte zajistit prostory pro příslušnou Službu či více Služeb, protože DMDU své prostory veřejnosti obvykle neposkytuje. Všichni naši Učitelé a zvláště náš Mistr umí přizpůsobovat všechny Služby i zboží podle skutečných potřeb Zájemců - prosíme o pochopení, že skutečná potřeba není vždy totéž co (původní) poptávka, takže vše potřebné vždy vysvětlujeme. Osobní konzultace přímo s naším Mistrem stojí 5000,- Kč / hod. a je též pro až 9 lidí naráz (cena odráží vysokou cenu času našeho Mistra, Jeho dlouholetých Zkušeností, víc než dostatku Dat atd.).

 

Vlastnosti povahy (charakteru) našeho Mistra - budou očíslované, protože je náš Mistr pochopitelně může měnit (takže doporučujeme alespoň jednou ročně vracet se na tuto stránku, pokud chcete změny vlastností našeho Mistra sledovat)

Hlavní podvědomé vlastnosti, souhrnně zvané "zvířecí kvality" (respektive hezky česky "zvířecí vlastnosti") jsou totéž co Totemová zvířata

Hlavní a zároveň první Totemové zvíře našeho Mistra je krahujec (dravý pták), takže náš Mistr má takovou povahu - níže následuje výčet nejdůležitějších vlastností našeho Mistra v souvislosti s Jeho hlavním Totemem - krahujcem (mimochodem krahujec je i znak - logo - naší Školy, viz obrázek v záhlaví tohoto webu):

 1. Nejlepší manévrování ve smyslu vyjednávání až jednání všeobecně (kvalitní komunikace), protože krahujec loví ostatní ptáky i klidně v letu (!) a to i větší než je sám (!). Díky této své vlastnosti (nejen naučené schopnosti) je náš Mistr úspěšný ve Své normální práci, ve Své (respektive naší) Škole i ve svém soukromém životě. Rád bude poskytovat rady (jmenuje se "RADA an") až přímé patřičné Pomáhání i Vám - neváhejte napsat!
  1. Čistota tělesná, myšlenková (mentální), duševní i DUCHovní - toto je spíše jen vlastnost našeho Mistra, jelikož zatím nemáme potvrzené, že by krahujec byl nějak zvlášť čistotný (jakožto pták se myje jen ve stylu "šup do louže, otřepat se, šup ven a znovu otřepat se"). Náš Mistr má tedy také čistou čest!:)
   1. Náš Mistr mimo jiné založil projekt "Hezky česky" pro podporu až prosazování čisté češtiny, čili vyjadřování pokud možno jen česky bez nadbytečných cizích slov a pro podporu až prosazování čistě českého vaření (kuchyně). Náš Mistr je však vegan (a vyhýbá se i mléčným výrobkům) - více viz naše stránka "Láska a víra": http://DMDU.netprostor.cz/laska-vira. .
 2. Dravost - to znamená jít i "na sílu" - náš Mistr Učí, že "ASERTIVITA je slušná DRAVOST". "Člověk musí umět být pevný a neoblomný, je-li to třeba." To však neznamená jednat sobecky (až stát se sobcem) - egoisticky )až stát se egoistou) nebo narcisticky (až stát se narcistou).
 3. Otevřenost mysli až všeobecná - protože krahujec je LETající zvíře (tedy ve významu uvolnění až Otevření se). T-mobile měl reklamu s heslem "Nevaž se - odvaž se". Náš Mistr je dokonce Osvícený, ba dokonce úplně Osvobozený (Realizovaný - Realizoval Nejvyšší Vědomí v Sobě)!:) Více viz naše stránka "Odpoutání až trvalá nepřipoutanost a Osvícení až úplné Osvobození".
  1. Učenlivost včetně Dokonalé (perfektní) paměti i umění Učit to!
   1. Zvídavost až vyložená zvědavost - toto jsou spíše jen vlastnosti našeho Mistra, jelikož zatím nemáme potvrzené, že by krahujec byl nějak zvlášť zvídavý či dokonce zvědavý.
 4. Věrnost - krahujec v naprosté většině vydrží se svým partnerem / se svou partnerkou až do smrti (jako např. labuť), lze zkrotit a vycvičit a je pak věrný majiteli.
 5. Sebekontrola - souvisí s nejlepším manévrováním vysvětleným výše (též viz obrázek vpravo).
  1. Svědomitost - pochopitelně silně souvisí se svědomím. Též viz níže napsaná péče o děti. Toto je spíše jen vlastnost našeho Mistra, jelikož zatím nemáme potvrzené, že by krahujec byl nějak zvlášť svědomitý.
   1. Čest - toto je spíše jen vlastnost našeho Mistra, jelikož zatím nemáme potvrzené, že by krahujec byl nějak zvlášť čestný.
 6. Snášenlivost - krahujec zvláště po zkrocení se snáší s ostatními zvířaty (pochopitelně kromě ptáků, které má ve své přirozenosti lovit). Snášenlivost však rozhodně neznamená snášení (toleranci) a natož přijímání či dělání nebo podporování či pouhé schvalování nepatřičností! Proto též viz (znovu) výše vysvětlená svědomitost a čest.
 7. Péče o děti. Vlastním mláďatům se věnuje i sameček krahujce. Náš Mistr zatím alespoň například občas dochází do nemocnic pozdravit, potěšit i dárky a i pobavit (rozveselit, rozRADOSTnit) děti, které jsou tam samy a navíc nemocné.

Druhé a zároveň vedlejší Totemové zvíře našeho Mistra je volavka:

 1. Rovnováha (i Harmonie!) a celková Vyrovnanost (stálá stabilita až dost trvání si na svém). Všechny tyto (silně související) vlastnosti jsou v případě našeho Mistra tělesné, myšlenkové (mentální), respektive celkově duševní a tedy i čistě duchovní.
 2. Klidnost a mírumilovnost - to je poněkud protiváha proti dravosti našeho Mistra - viz výše. Bude záležet na Vašem jednání, jakému svému Totemovému zvířeti dá náš Mistr právě přednost.
 3. Umění lovit (získávat) i "velké ryby" (zvláště zajímavé zákazníky) a to dokonce bez "namočení" se!:) Díky této své vlastnosti (nejen naučené schopnosti) je náš Mistr úspěšný ve Své normální práci i ve své činnosti Mistra - tedy zvláště v získávání Zájemců.
 4. Obliba vody (náš Mistr rád plave a ještě radši se potápí).
 5. Znovu Otevřenost (více viz výše), jelikož jde znovu o LETající zvíře.

Poslední, třetí a vedlejší Totemové zvíře našeho Mistra je drak:

 1. Dravost (viz výše) až agresivita (!). Náš Mistr má jedno (ze tří) vnitřních zvířat (Totemů) naopak klidné a mírumilovné - viz volavka vysvětlená výše. Bude záležet na Vašem jednání, jakému svému Totemovému zvířeti dá náš Mistr právě přednost.
 2. Pracovitost až hrozící přepracovanost. Tuto svou vlastnost náš Mistr vyvažuje "rozlétaností" až osobní leností vysvětlenou níže.
 3. Schopnost soustředění až skutečné (plnohodnotné) Pozornosti.
 4. Nadhled včetně nebrání si ničeho osobně (!:)).
 5. "Rozlétanost" avšak i schopnost dělat více věcí naráz (našeho Mistra Učila Dáma! - více viz níže daný dopis od našeho Mistra). 
  1. Zároveň v osobním životě až lenost - náš Mistr nerad uklízí a nerad myje nádobí (v současné době ani nevaří), má rád nanejvýš utírání nádobí. Nejraději sedí či dokonce leží, avšak pracuje přitom na počítači (respektive na notebooku), nebo sleduje video či film, poslouchá politický pořad nebo hudbu či si čte atd. I tuto svou vlastnost náš Mistr ovládl a i nadále ovládá, takže z ní udělal umění odpočívat.
   1. Například v sexu respektive v milování (sexu bez Lásky náš Mistr neprovozuje a nedoporučuje) má náš Mistr nejraději polohu na Svém levém boku (či v sedě), což obojí vyžaduje spolupráci Partnerky. 
   2. Náš Mistr však v současné době zatím nemá Partnerku, takže svou sexuální energii převádí na jiné druhy životní energie (včetně energie čistě duchovní). Toto dokáže zvláště díky tomu co Učí Tantra ✡ - rád i to Naučí také Vás!:). v případě zájmu prosíme napište nám.
  2. Obliba procházení se (dříve náš Mistr i rád jezdil na kole, v Praze se však obává).
  3. Používání Internetu (fungování online), mobilního telefonu (i pevé linky), avšak v případě potřeby i cestování.
  4. Nešikovnost (manuální). Kvůli této své vlastnosti náš Mistr nemá rád ruční (manuální) práce.
 6. Obliba v hromadění "pokladů" včetně peněz. I tuto svou vlastnost náš Mistr ovládl a i nadále ovládá, takže nic nesbírá - tedy kromě vhodných kontaktů a peněz.
 7. Znovu Otevřenost (více viz výše), jelikož jde znovu o LETající zvíře. Protože tato vlastnost se v rámci vniřních zvířat (osobních Totemů) našeho Mistra vyskytuje celkem třikrát, tak je velmi výrazná!:)
 8. Vznešenost včetně oprávněné hrdosti a skutečného (pravého) sebeVědomí s velkým V (čili i duchovní význam).
 9. Obliba psaní - náš Mistr není grafoman, avšak rád si písemně povídá (chatuje, respektive využívá FB, email i Skype), avšak pochopitelně upřednostňuje povídání v oblastech Jeho Zájmů - když tak viz http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi.
 10. Obliba povídání - náš Mistr si rád povídá (nejen aby sám hovořil - umí i opravdu naslouchat!) je až "ukecaný" (komunikativní), avšak pochopitelně upřednostňuje povídání v oblastech Jeho Zájmů (když tak viz http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi) - proto také při povídání s téměř každým přinejmenším jednou nabídne až podrobněji představí naše skvělé Služby a zboží (takže pokud si přejete povídat si s naším Mistrem, tak byste měl(a) být připraven(a) a přijmout i to).
 11. Obliba čtení (knihy, časopisy, e-knihy, Internetové stránky i noviny - avšak zatím jen občas deník Metro), poslechu hudby, politických a komediálních (že by souvislost?;)) pořadů a odborných zvukových záznamů. Z politiky náš Mistr sleduje zvláště pořady Jaromíra Soukupa a dost je doporučuje. Mistr však nemá a nechce TV, takže používá pouze PC respektive NB (zatím má jen "hloupý" telefon).
  1. Oblíbené oblasti čtení i poslechu: Psychologie až duchovno (esoterika), IT, Sci-fi, fantasy - tolik pro inspiraci ;).
 12. Obliba poslechu hudby: Vážná hudba (např. Beethovenova "Óda na radost") a duchovní hudba, Asonance, Blackmores Nights, Celtic Ladies, Enya, Era a tak podobně - více viz seznamy videí v http://youtube.com/DMDU1.
 13. Obliba sličných slečen až "žůžo" žen. Náš Mistr se chová hodně hezky až vyloženě vstřícně (viz níže) a LASKAvě ke každé bytosti (kromě případů, kdy se nějaká bytost zachová zle), zvláště vůči ženám a tím spíše vůči Dámám - i to umí rozlišovat (prosíme viz stránka s i Mistrem prožitým příběhem o rozlišování - https://www.esoterika.cz/vychodni-filozofie/viveka-rozlisovani)

Hlavní vědomé vlastnosti, souhrnně zvané "lidské kvality" (respektive hezky česky "lidské vlastnosti")

Část Pravého jména našeho Mistra, která označuje Jeho "lidské kvality" (respektive hezky česky "lidské vlastnosti") je "Sinkalte" což znamená "Stříbrná zpráva". To zvláště znamená, že náš Mistr neváhá psát ani hovořit - a to přes přísloví "Mluviti stříbro - mlčeti zlato.". Leckdo má názor, že náš Mistr mluví až moc, avšak my všichni v DMDU jsme si jistí, že výborně Ví co i proč dělá. Náš Mistr je mimo jiné také velice vstřícný a už jen za to si jistě zaslouží zisky. Více viz níže.

 1. Náš Mistr, resp. my všichni v DMDU velmi podporujeme až prosazujeme trvale udržitelné životní prostředí (ekologii) a žijeme velmi skromně (úsporně a tedy šetrně k životnímu prostředí). Podporujeme i přístup (projekt) "Zelená energie" - více viz http://www.nanoenergies.cz/o-nas/cim-zijeme/fakta-a-myty-o-zelene-energii. Také podporujeme až prosazujeme přístup (projekt) "Zero waste" (česky "Život bez odpadků") - více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Zero_waste.
 2. Náš Mistr a i naprostá většina nás ostatních volí hnutí ANO - https://www.anobudelip.cz, protože souhlasí s jejich programem i se způsobem jak vedou vládu (zvláště pan premiér Andrej Babiš) - doporučujeme. Někteří z nás však volí stranu SPD - https://www.spd.cz, protože souhlasí s jejich programem. Avšak někteří z nás, kteří jsou křesťané proto volí KDU-ČSL - https://kdu.cz. Jaká je Vaše politická orientace? Můžete nám ji dát do komentáře k této stránce nebo ji nám napsat.
 3. Náš Mistr i my všichni ostatní v DMDU jsme dobří vlastenci a děláme dobré jméno naší České republice (dobrou pověst).
 4. Náš Mistr má víc než dost životní energie (včetně sexuální) a umí s ní Dokonale Pracovat!:) Náš Mistr zatím převádí víceméně veškerou Svou sexuální energii na energii myšlenkovou až čistě Duchovní. Toto dokáže zvláště díky tomu co Učí Tantra ✡. Rád i toto všechno Naučí také Vás!:). V případě zájmu prosíme napište nám. Doporučueme Vám i sexuální cvičení.
 5. Náš Mistr má i LinkedIn profil a má v něm vyplněno všech možných 50 schopností (a má jich ještě více!): Radan Chrobok - pro zobrazení profilu musíte mít přihlášení v LinkedIn.

Hlavní nadvědomé vlastnosti, souhrnně zvané "Božské kvality" (respektive hezky česky "Božské vlastnosti" či "Duchovní vlastnosti")

Část Pravého jména našeho Mistra, která označuje Jeho "Božské kvality" (respektive hezky česky "Božské vlastnosti") je "Ormrin" což znamená "Drakopán". To je doufáme dost vypovídající i samo o sobě. Více viz níže.

Všechna tři životní (hlavní) směrování (Principy - druhy Spojení s Bohem, se V'ŠEhomírem) našeho Mistra - dejte si případně tu práci a dohledejte si výklady použitých sanskrtských slov (doporučujeme začít na Wikipedii, avšak asi budete potřebovat anglickou verzi, která je pochopitelně rozsáhlejší):

 1. Veškeré Vědění i Poznání včetně poznávání (respektive i průběžný proces Poznávání s velkým P čili i v duchovním významu) a Intelekt (takzvaná "Knihovna Akasi" - "Knihovna Akaši", respektive celá Akasi i Djnana - "džňána" a Buddhi). Tento Princip (druh Spojení s Bohem - se V'ŠEhomírem) umožňuje zjištění víceméně čehokoli co patří do oblasti rozumu - intelektu!:) Neznamená to sice, že by náš Mistr byl vševědoucí jako je Vševědoucí Nejvyšší Bůh, avšak je mimo jiné Vědoucí (např. není věřící - nevěří v Boha, protože vyloženě VÍ, že Bůh je atd.).
 2. Nejvyšší Světlo a Záře (Dip a Joiti - "dýp" a "džóty" - též ve významu oheň i plamen). I díky tomuto Principu je náš Mistr je mimo jiné zářný příklad čestného člověka i Osvícené, ba dokonce úplně Osvobozené osoby!:)
 3. Nejlepší Vedení a Ovlivňování i správný Rozvoj (Satguru a Karma i Kálí). Náš Mistr je již dost dlouho patřičně Prověřený Průvodce po Cestách (nejen po duchovních Cestách) - ve vhodném vývoji (včetně např. peněžního - finančího). Co všechno obnáší správný Rozvoj (velké R znamená i duchovní význam) viz alespoň naše skvělé Služby a zboží: http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi. Náš Mistr Vás může Dovést ke všemu co obnáší Maslowova pyramida potřeb (viz větší obrázek dole - předposlední) a tedy i k Vaší seberealizaci (viz velký obrázek úplně dole). Náš Mistr Vás může Dovést také například zvláště z neskutečna ke skutečnosti, z temnoty do světla a ze smrtelnosti do nesmrtelnosti!:) Více viz mantra míru: http://duchovni.mysteria.cz/tantra_duchovni_sexualita/prilohy/mantry.htm. Náš Mistr Vám může i přímo Pomoci zpřetrhat Řetězy všech Vašich připoutaností (jako samotná bohyně Kálí - Ničitelka) včetně "vyhořelých" vztahů, nevhodných tužeb (včetně marných tužeb po návratu do nějakého dřívějšího vztahu), závislostí atd. Rozhodně však nejde a (nikdy) nepůjde o žádné falešné "odháčkování", které prováděl falešný "mistr", který se nazýval "guru Jára" (nyní je ve vězení za přinejmenším pár prokázaných znásilnění). Na druhou stranu, pravda je, že by leckdo opravdové "odháčkování", respektive odpoutání potřeboval, že ano? Náš Mistr Vás může Dovést i k odpoutání až trvalé nepřipoutanosti, k Osvícení, ba dokonce k úplnému Osvobození (včetně i vymanění se z vlivů Karmy, takže ani žádný karman - čin / dluh na Vás už nebude mít žádný vliv). Duchovní jméno našeho Mistra je přeci "Pán Osvobození".

Všech pět talentů - respektive vloh (nadání) našeho Mistra:

 1. Vyjednávání (až jednání všeobecně - kvalitní komunikace).
 2. Vnímání včetně zvídavosti až vyložené zvědavosti.
 3. Duševní ovlivňování (včetně sebekontroly vysvětlené výše).
 4. Duševní schopnosti až Vyšší Schopnosti s velkým S čili i duchovní.
 5. Inteligence (zvláště IQ, avšak méně EQ - SQ náš Mistr "dohnal"), intelekt i intuice. Dejte si případně tu práci a dohledejte si výklady použitých odborných pojmů (doporučujeme začít na Wikipedii).

Hlavní antitalenty našeho Mistra (co zvláště neumí):

 1. Manuální nešikovnost (vysvětlená již výše).
 2. Horší orientace v běžném časoprostoru (zvláště v klasickém prostoru, avšak trochu i v čase). Náš Mistr sice umí Vidět i Cestovat astrálně (čili se i umí orientovat v astrálním - duševním čili psychickém - prostoru), avšak v obyčejném prostoru má tendenci zabloudit (respektive i déle bloudit, a to někdy i přes používání mapy).
 3. Účetnictví včetně daňového (zvláště daňové přiznání). Náš Mistr měl ve střední škole z účetnictví trojku a jak říkává, tak je divné, jak to že dostal tak dobrou známku. Náš Mistr totiž účetnictví (už) neumí, nemá to rád a osobně se tomu tedy (radši) nijak nevěnuje. Náš Mistr nemá rád ani "papírování" - respektive byrokracii všeobecně (o korupci ani nemluvě).

 

Poskytujeme velmi oblíbenou Službu související s psychologickým poradenstvím až přímou pomocí: Rádi Vám zpracujeme symbolovou analýzu (tak to odborně nazýváme v rámci našeho Učení) pro přehled vlastností Vaší osobnosti (povahy - charakteru). To je výborná pomůcka pro patřičnou Práci na sobě!:) - v případě Zájmu prosíme napište nám!:) Příslušná Služba obnáší záznam všech Vašich tří Totemových zvířat pro přehled Vašich podvědomých povahových vlastností (včetně odpovídajících obrázků, odkazů atd.) - o kterých nejspíš víte málo až vůbec nic! Tuto část příslušné Služby je náš Mistr ochoten provádět (dělat) i jen z Vašich fotografií a i v rámci 1. (první) Lekce zcela zdarma a naprosto nezávazně (i "jen" jako ukázku Své Schopnosti Vidět - konkrétně "Vidění do lidí"). Celistvá verze této Služby obnáší navíc i přehled Vašich vědomých vlastností (což neznamená, že o všech víte!) a Vašich nadvědomých vlastností (o kterých nejspíš víte málo až vůbec nic!). Příklad - respektive ucelená ukázka viz výše vypsané vlastnosti povahy (charakteru) našeho Mistra. Více (včetně podmínek pro poskytnutí této Služby) viz http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi#zaznam-povahy.

 

Náš Mistr dodal důležitý dopis (včetně odkazu na dárek zdarma) určený všem Zájemcům o Rozvoj:

" ZDRAVÍm Vás! :)

Velmi uvítám, když budete níže napsané důležité doplnění dávat dalším Zájemcům o Rozvoj (prosím více viz http://duchovni.mysteria.cz/duchovni_principy_rozvoj.htm) až dosažení Dokonalosti - prosím viz http://DMDU.netprostor.cz/dosazeni-dokonalosti. Prosím dávejte ten text celý a pokud možno včetně předchozí věty.

Dovolím si doplnit důležité informace o Mě: Od malička jsem se zajímal o Jógu, zvláště o její psychologický až duchovní rozměr (nic společného s náboženstvím!) - můj otec byl (a stále je) Žákem duchovního Mistra (Mistra Jógy - viz Maheswarananda na www.jvdz.cz). Ve 14ti letech jsem zemřel (klinická smrt - astma) a prožil jsem posmrtnou zkušenost! Konkrétně jsem navštívil Peklo, Očistec i Nebe (v tomto pořadí) a dokonce jsem hovořil s ďábly (měl jsem Ochranu:)), s anděli i přímo s Bohem (ve formě Světla) - vím tak co bude pro smrti (jak pro koho). Mimochodem, Nebeské město je naprosto nádherné - viz ilustrační obrázek http://DMDU.netprostor.cz/sites/default/files/nebeske-mesto.jpg, dále doporučuji pro představu o Pekle (i o Nebi) shlédnout film Constantine (viz https://www.hellspy.cz/constantine-2005-cz-dabing-novinka-avi/27135759). Byl jsem mimo své tělo a mimo jiné jsem si zapamatoval, že jedné sestřičce na chodbě spadla rouška (po přetrhnutí se toho provázku co ji jinak drží) - po probrání mi ten poznatek s údivem potvrdila (z pokoje jsem to přeci vidět nemohl). Takže jsem tak dostal důkaz, že se mi nic nezdálo a že jsem neměl ani halucinace z nedostatku kyslíku pro mozek. Později jsem se stal žákem duchovní Mistryně (Mistryně Jógy a Mistryně Tantry ✡) a pak jsem se v 15ti letech stal sám Mistrem Jógy a Mistem Tantry ✡ (čili např. masáže, bylinky, ovládání Životní energie včetně znalosti Kámasůtry;)), respektive duchovním Mistrem (má linie Mistrů viz http://duchovni.mysteria.cz/linie_mistru_dmdu.htm). Od té doby jsem zcela zdráv (dbám i na správnou životosprávu - více viz níže) - nepotřeboval jsem dosud služby doktora, léky ani bylinky.

Má Mistryně byla spolužačkou Mistra Maheswaranady (viz výše), proto je má linie Mistrů směrem výše stejná jako je v www.jvdz.cz. Cvičím (i duševní cvičení!), medituji, modlím se (respektive skoro stále JSEM v meditaci a žiji život jako Modlitbu!) a Učím tedy hlavně duchovní Jógu, psychologii, zdravou výživu atd. Prosím více viz http://DMDU.netprostor.cz - univerzita správného rozvoje (mé reference i mé vlastnosti viz výběr na http://DMDU.netprostor.cz/duchovni-Mistr).

Za Své duchovní Služby jsem dosud nepřijímal žádné platby ani dary (jak si můžete všimnout na uvedeném webu, tak možnost něco anonymně darovat byla přidána teprve na začátku roku 2019 a odkazuji se u ní na článek o darování peněz, se kterým stoprocentně souhlasím - viz http://DMDU.netprostor.cz/darujete-penize). Přiznávám však, že bez přispívání od mých Žáků (a dalších Zájemců) by to nejspíš nešlo - jednalo se však vždy o příspěvky jako poskytnutí prostor, obstarání občerstvení atd. - prostě co bylo i pro daného Zájemce celou příslušnou dobu patřičně přínosné. Sám jsem ze svých (zatím jen podprůměrných) platů platil (a nadále platím) výtisky (různé pro různé Zájemce), online připojení, webové služby atd. Myslíte, že by Vás zajímal například náš seminář o správné (veganské) životosprávě (více viz http://DMDU.netprostor.cz/skvele-sluzby-zbozi)?

Také si dovolím nabídnout Vám i Vašim Partnerkám / Partnerům dárek - Účinnější spánek (hluboký a nepřerušovaný) - tak například našemu Mistrovi Radanovi stačí spát jen 4 hod. denně! :) Také proto stíhám Svou normální práci i Svou (respektive naši) Školu - a to jsem se ještě přidal ke společnosti Herbalife, která je v oboru správné výživy neoddiskutovatelně nejlepší. Chtěl(a) by jste se (nejlépe i s Partnerkou / Partnerem) také přidat a například zeštíhlet či si lépe vytvarovat postavu? Oním dárkem je Jóganidra - Jógový spánek (Jóganidra mimo jiné podporuje rychlejší obnovu schopnosti soustředit se, pamatovat si, odolávat stresům i prevenci proti nim atd.) a meditace jak to učí Jóga (dva audio soubory - anglicko-český překlad): https://www.hellspy.cz/joganidra-spanek-joga-meditace-mistr-maheswarananda-zip/73533212 (přednáší to Mistr Maheswarananda - spolužák mé Mistryně - omluvám se, že jsem to dal právě na HELLspy ;) ).

Rád Vám budu poskytovat rady (jmenuji se Mistr "RADA n";)) až přímo pomáhat k získání i udržení všeho co obnáší Maslowova pyramida potřeb (viz obrázek níže) a i k dosažení a udržení všeho co obnáší skutečná (plnohodnotná) seberealizace (viz obrázek úplně dole, pod Mým "podpisem"). 

Nakonec si dovoluji nabídnout Vám skvělou Smysluplnou spolupráci (včetně přivýdělku či plnohodnotné práce až podnikání) - prosím viz http://DMDU.netprostor.cz/spoluprace!:)

Rád Vám odpovím na všechny související otázky či komentáře.

 

Děkuji Vám za Pozornost a velmi se těším na případnou spolupráci,

Jeho Božská Milost duchovní Mistr Radan Chrobok (Sri Satguru Tatrawadarsi - Vznešený Pravý Mistr "Pán Osvobození")
http://www.facebook.com/Mistr.Radan (doporučuji navštívit mé fotografie;) )
http://DMDU.netprostor.cz - univerzita správného rozvoje

P.S.: Mých PĚT P: Peníze - zatím jen podprůměrný plat (přes dvě co zatím mám - více viz výše). Partnerka - právě hledám, takže pokud jste LASKAvá Dáma (18 - 40), pokud možno s podobnými Zájmy, nejlépe i pěkná ;), tak Mi prosím napište! Práce - viz výše. Přátelé - tak těch mám díkyBohu dost (a to nepočítám přes dvě stovky FB "přátel"). Pohoda - jojo, jsem opravdu v Pohodě - i podle poměrně přísného článku http://www.avenna.cz/clanky/osud/rubrika-obecne-navody-pro-kazdodenni-zi... a jeho pokračování http://www.avenna.cz/clanky/osud/rubrika-obecne-navody-pro-kazdodenni-zi... (článek dost doporučuji). 

Jak vypadá Vašich pět P? "

Tags: 

Sdílejte!