Dosažení Dokonalosti

Obrázek uživatele DMDU

Poskytujeme skvělé Služby a zboží naší i duchovní (avšak ne náboženské, natož sektářské) Školy jako jistě držící Dokonalost plus pomáhající Zájemcům získat To také! (Dokonalé duchovní dosažení spolu se světským). Tak troufalé tvrzení - zvláště zmiňující dosažení Dokonalosti - dáváme důvodně!

Jakkoli to zní možná neuvěřitelně, tak například náš vedoucí, Jeho Božská Milost, duchovní Mistr Radan Chrobok již v patnácti letech dosáhl Dokonalosti i Mistrovství (a stále si To tak udržuje).

www.Avenna.cz k tomu dříve uváděla následující (nyní již tam ten text Bohužel není):

"Mylný názor: dokonalost = nedostižnost

Nezanedbatelná část lidstva i v dnešní moderní době, která klade důraz především na racionálno, věří, že existuje "cosi nadpřirozeného", co stvořilo svět a co, byť neviditelně, provází jejich kroky životem a drží nad nimi svoji ochrannou ruku.

Lidé to "cosi nadpřirozené" nazývají různými jmény a přisuzují tomu i různou, většinou lidskou podobu, která je jim bližší. Někteří tedy věří v Boha, jiní v Buddhu, určitá část světa uctívá Alláha, někdo zase uznává Matku přírodu...

I když vlastnosti a uznávané hodnoty těchto stvořitelů se od sebe různou měrou liší, tak jedno mají společné - lidé je považují za dokonalé a nechybující.

A ačkoliv se tito věřící lidé považují za dílo svého dokonalého stvořitele, tak sami sebe považují za tvory nedokonalé, kterým je souzeno celý život být nedokonalým a chybovat tak.

Tito lidé se s tímto názorem o své vlastní nedokonalosti snaží vyrovnat různě.
Někdo to, že nikdo z lidí nemůže být dokonalý, se snaží využít ve svůj vlastní prospěch, kdy toto předurčení člověka začne používat jako omluvu svých chyb a zbavování se zodpovědnosti za ně.
Jiný si zase na základě předurčení o své vlastní nedokonalosti začne připadat špatný a má to neblahý dopad na jeho sebevědomí.

Ať se s tímto faktem lidé vyrovnají jakkoli, tak vždycky to končí u jednoho. Tito lidé různou měrou na sobě přestávají pracovat, přestávají se zdokonalovat, protože v jejich očích to stejně nemá moc smysl, protože některé dané hranice prostě ve svém životě překročit nemůžou a nemůžou tedy ani věci dělat dokonale.

Většina lidí si tedy slovo "dokonalost" ve spojitosti se svojí osobou mylně překládá jako "nedostižnost".

Kniha "Klíč k Tajemství Dokonalosti" vyvrací omyly ohledně lidské dokonalosti a její dosažitelnosti.

Kniha "Klíč k Tajemství Dokonalosti" však přináší nový pohled na dokonalost samotnou a snaží se čtenáři vysvětlit, že člověk je opravdu dílem dokonalého stvořitele, který tuto vlastnost - dokonalost předal i člověku. A je tedy na každém z nás, zda tuto vlastnost v sobě objevíme a budeme ji v životě "pilovat".

Kdyby totiž lidé pochopili, že každý člověk může dosáhnout dokonalosti, tak by si tím dali šanci být lepšími.
A pokud by i tuto šanci, jak se říká, chytli za pačesy, tak by zažívali mj. i daleko hezčí pocity sami ze sebe, nezpůsobovali by tolik bolesti sobě, ani druhým, tolik by se netrápili - prostě bylo by jim na světě mnohem hezčeji...
Proto byla napsána tato knížka, která:
   * hlouběji seznamuje čtenáře s dokonalostí, aby ji lépe porozuměli a tím se jí přestali bát a vyhýbat.
   * popisuje různé podoby dokonalosti
   * a hlavně odhaluje, co to vlastně dokonalost je a jak jí může člověk dosáhnout. "

Více o Dokonalosti viz http://www.avenna.cz/kniha-a-cd/kniha/ukazka-z-knihy-klic-k-tajemstvi-do....

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.