Vyrážka ze slunce 1

Obrázek uživatele DMDU

http://Avenna.cz uvádí: "

Proč se lidem dělá vyrážka ze sluníčka? 1.

Vyrážka ze sluníčka, ostatně jako všechny ostatní nemoci, jsou odrazem citového rozpoložení člověka. Skutečný stav svého citového rozpoložení si však může ověřit jenom člověk sám a pro člověka, který nezná, co se odehrává v tom druhém, jsou myšlenkové pochody, které někdy vedou až k vyrážce ze sluníčka, těžko ověřitelné a uchopitelné. Proto následující řádky mohou oslovit nejvíce ty, kterých se to přímo týká.

Vyrážka ze sluníčka je způsobena:

  1. strachem ze sluníčka
  2. odmítáním lásky a jejich projevů
  3. přehnanou potřebou se chránit - uzavřenost.

1. Vyrážka ze sluníčka vznikající na základě strachu ze sluníčka

Tato skupina lidí má vyrážku ze sluníčka, protože se sluníčka bojí, jelikož uvěřili informaci, že sluneční paprsky jsou škodlivé.

Vnitřně se tito lidé nastavili do pozice strachu: mnoho slunce = nebezpečí rakoviny či jiné nebezpečí a mají tudíž ze sluníčka strach. Díky tomuto strachu pak v sobě aktivovali potřebu si hlídat to, co běžně lidé nehlídají. Začali si hlídat dobu pobytu na slunci.

Jejich mozek hlídá dobu působení paprsků, které na dotyčného dopadají. A když už mozek registruje dopadání paprsků dobu delší, než si vnitřně stanovil dotyčný člověk (třeba na základě doporučení "odborníků), tak mozek spustí reakce těla - vyrážky, které odpovídají vnitřnímu nastavení: "Hele, sám jsi si určil, že bezpečná hranice dopadání paprsků na tělo je dvacet minut a nyní jsi už tu dobu přesáhl, tak spouštíme reakci. Utíkej se schovat před nebezpečným sluncem."

Tito lidé mají vnitřně zapsané slunce jako nepřítele.

Pokud se chce tato skupina lidí zbavit vyrážek ze sluníčka, tak se musí vnitřně přenastavit - musí přepsat zápis, který si vnitřně o slunci vytvořili a musí začít vnímat slunce a jeho paprsky jinak.

Potřebná změna vnitřních "zápisů" člověka

Zápis způsobující vyrážku Správný zápis
Slunce = nepřítel Slunce = přítel
Sluneční paprsky vytvářejí rakovinu Sluneční paprsky dodávají životadárné vitamíny
Působení slunce tělu škodí Působení slunce tělu prospívá
Tělo se neumí bránit působení slunečního záření Tělo se poradí se slunečním zářením, je to jeho přirozeností
Nesmím vystavovat tělo slunečnímu záření Mohu vystavovat tělo slunečnímu záření beze strachu, postupně, přerušovaně, několikrát za den

Slunce coby přítel

Pokud člověk chce být bez vyrážek, musí vnímat sluníčko jako dar a musí ještě před tím, než jde na slunce, cítit nedočkavost a radost z toho, že ho sluníčko pohladí, vykoupe ve zlatavých paprscích. Také musí cítit lásku ke sluníčku a musí mít sluníčko upřímně rád.

Toto nové vnímání s člověkem, který má vyrážky na základě strachu ze slunce, dělá divy - vyrážky mizí.

Člověk nesmí v žádném případě vnitřně vnímat slunce jako nepřítele, zdroje škody, nemoci, ohrožení, nesmí mít potřebu se před ním chránit a nesmí k němu cítit žádné negativní postoje - nenávist, odmítání, strach, obavy, výčitky, nedůvěru, nesnášenlivost apod.

To, jak člověk vnímá slunce, si rozhoduje každý sám. A přesně podle toho, jak se rozhodne, přesně podle toho reaguje jeho tělo.

To, že člověk vnímá slunce jako zdroj zdraví, síly, světla a tepla, energie, života na Zemi vůbec, zkrátka jako dar, není nezodpovědné uvažování, ale je to názor, který dokonale a přesně vystihuje holou skutečnost.

Statistiky, že rakovina kůže vzniká díky ozonové díře, byly později vyvrácené a navíc se ukázalo, že opalovací krém s UV faktorem, které měly údajně pomoci zabránit rakovině kůže, způsobují svým složením rakovinu kůže také, takže rakovině kůže ve skutečnosti nezabrání.

O slunci jako o příteli má uvažovat každý člověk, který nechce mít nemoci ze sluníčka. Díky takovémuto uvažování člověk vyrážku ze slunce nikdy mít nebude.

Ze své praxe jsem si ověřila, že mnoho lidí si myslí (a také proto mají vyrážku), že považovat slunce za svého přítele, sluneční paprsky za dar a ještě se tomuto daru vystavovat, je nezodpovědné. Takto uvažující lidé si neuvědomují, že právě tímto uvažováním si vytvářejí v sobě pochody, kterých výsledkem je vyrážka (a někdy i jiné onemocnění). Je škoda, že nikdy nikdo nedělal oficiální statistiku o tom, kolik lidí nemá rádo slunce a bojí se ho a kolik lidí má vyrážku ze slunce. Tato skutečnost je stoprocentně potvrzována mou již jedenáctiletou praxí."

Více viz pokračování článku.

Tags: 

Sdílejte!