výuka

Oko za oko 6

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Metoda 'pocit za pocit'

Tato metoda umožňuje spravedlivým způsobem vrátit nepříjemné pocity druhému, které on nám svým ošklivým chováním způsobil. Tato metoda však musí být používána pouze s čistým úmyslem navést toho druhého k prozření tím, že mu dáme pocítit nepříjemné pocity, které on způsobil on nám a které mu mají pomoci, pochopit co svým chováním způsobil.

Oko za oko, zub za zub 7

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Jaké nejčastější nemoci tvrzení 'oko za oko, zub za zub' způsobuje

Ti, kteří se v životě začali řídit tvrzením "oko za oko, zub za zub", mohou být upozorňováni na nesprávnost tohoto počínání různými nemocemi. My zde nebudeme uvádět výčet všech nemocí, protože každého člověka toto tvrzení v konečném důsledku může ovlivnit jinak. Záleží, jak a do jakých oblastí si dotyčný člověk toto tvrzení vztáhnul.

Oko za oko, zub za zub 5

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Jak se správně člověk má postavit ke zlu, které mu je činěno

Již dříve jsme se zmiňovaly o tom, že současná podoba tvrzení "oko za oko, zub za zub" není správná. A také jsme zmiňovaly, že tvrzení přeložené do Bible pozměnilo smysl původní věty. Existuje totiž ještě jeden překlad z hebrejštiny, který zde na závěr chceme uvést, protože nejvíce vystihuje, jak by se měl člověk správně postavit ke zlu.

Oko za oko, zub za zub 4

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Co v člověku tvrzení "oko za oko, zub za zub" vyvolává

Jak jsme již psaly, tak původním úmyslem nesprávného tvrzení "oko za oko, zub za zub" byla spravedlivá odplata, která by byla adekvátní obranou a zároveň nastavením zrcadla tomu, kdo činí zlo, díky kterému by se mohl poučit a přestat tak v budoucnu toto zlo činit. Toto tvrzení tedy v lidech mělo vyvolávat touhu po spravedlivé odplatě.

Oko za oko, zub za zub 1

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "Oko za oko, zub za zub - tvrzení, se kterým se snad každý z nás již v životě setkal.

Někdo byl v tomto duchu vychováván a někdo zase v dětství byl veden k tomu, aby se tímto tvrzením řídil...

Někdo ho jenom zaslechl a dál se jím nezabýval a někomu se zalíbilo natolik, že se podle něj začal chovat...

Někdo ho mohl pocítit na vlastní kůži, když se setkal s někým, kdo se k němu v duchu tohoto tvrzení zachoval...

Někdo...

Členství - Žákovství - Mistrovství

Obrázek uživatele DMDU

V rámci DMDU se můžte stát členem (což neznamená stát se žákem) až členem vedení (!). Můžete se stát Žákyní / Žákem (a tím pádem i členem) DMDU, můžete se stát pokročilou Žákyní / pokročilm Žákem a  můžete se stát lektorem a dokonce Mistrem. Ve výjimečných případech můžete být přijati rovnou jakožto pokročilý či jakožto Lektor (extra výjimečně můžete být přijati rovnou na úroveň Mistra).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - výuka