Rozvoj mysli - rozum a cit i intuice a cvičení pro podporu soustředění až pravé (plnohodnotné) Pozornosti

Obrázek uživatele DMDU

Pokud chcete duševní či i čistě Duchovní Rozvoj, tak jste tady správně!:) Níže následuje jedna ze základních (!) Lekcí, konkrétně pro rozvoj rozumu a citu doplněná o odkaz na rozvoj intuice (a odkaz i o kreativitě). Níže následuje silně související cvičení i výklad o soustředění až pravé (plnohodnotné) Pozornosti. Jak je i vědecky vyzkoumáno plus potvrzeno, tak i samotné soustředění má velký vliv (pozornost přitahuje patřičné příležitosti). Rovnou důrazně doporučujeme, aby byl vždy rozvíjen rozvíjet rozum a cit spolu (až ve vzájemné spolupráci) a nejlépe s vedením od odpovědné (čili i odborné) osoby jako je například každý náš Učitel, natož náš Mistr. Důvod vhodnosti společného rozvíjení obou oněch základních složek psychiky - duše (resp. přesně mysli, která je součástí psychiky - duše) je v jednoduchosti ten, že ony dvě záležitosti mají Bohužel velkou tendenci spolu soupeřit, takže zvláště při přílišném upřednostnění (věnování se či využívání) jen jedné z obou záležitostí se ta druhá bude "bouřit"a to napáchá nepřístojnosti. Podotýkáme, že je vhodné rozvíjet zvláště intuici (nejlépe také současně s oběma výše vypsanými záležitostmi). Intuice ("psychický čich" jak Učí náš Mistr) je i rozhraním mezi rozumem a citem (má blíže k citu) avšak funguje i samostatně. Více viz cvičení na rozvoj intuice: http://www.cestaneobycejnehocloveka.cz/p/dil-1-173-cviceni-na-rozvoj-int... a též viz "Intuice a kreativita" - https://www.janbim.cz/cviceni/intuice-a-kreativita (stoprocentně souhlasíme zvláště s níže citovaným textem):

" Intuice je hlas našeho podvědomí, který nám napovídá, jak se máme v životě rozhodovat. Někdy je v souladu s naším rozumem, někdy není. Intuice sídlí v pravé hemisféře mozku, kdežto rozum v levé. Intuice působí někdy jako tichý "hlas", který nám do vědomí přináší myšlenky, které nás vedou správným směrem. Nejčastěji a nejjednodušeji se projevuje prostřednictvím pocitů.

Je vědecky ověřeno, že intuiční rozhodování je skoro vždy správnější než rozhodování rozumové. Přesto je naše kultura nastavena spíše na rozumové rozhodování. Rozvoj intuice je jedním z velkých úkolů, které před námi stojí.

Pokud se o něčem rozhodujete, pak intuici zapojíte do rozhodování vnímáním svých pocitů. Zvažujeme jednotlivé alternativy a zkoumáme naše pocity. Intuičně správně je ta alternativa, která nám vyvolá nejpříjemnější pocit. "

Rozum (intelekt) OBALUJE cit (srdce), je to jako ŠPERK V LOTOSU - viz mantra "AUM MANI PADME HUM" ("óm many padmé hům") -  https://www.youtube.com/watch?v=zVty9rD4X-o. Příslušná mantra Patřičně podporuje rozvoj rozumu spolu s citem. Náš Mistr Učí dokonce vlastní, čistě českou verzi na podobný nápěv: "Můj rozum je lotosem, mé srdce je drahokam, v mé mysli je Vědomí a to všechno to Já jsem." - Bohužel tam není zmíněno ono obalování, čili že srdce je UVNITŘ rozumu. Mimochodem slovo "mantra" znamená "zpěv pro osvobození mysli" - "MAN" znamená "mysl" a TRA znamená "osvobození" - viz též duchovní jméno našeho Mistra (TaTRAwadarsi - "Pán Osvobození").

Úkoly rozumu - intelektu

 • "Rozumovat", rozumově a nejlépe i rozumně přemýšlet (resp. řídit tak mysl), pokud možno jen kladně (pozitivně - více viz "pozitivní myšlení") - resp. nejlépe správně (plnohodnotně), čili ve spolupráci s intuicí (více viz níže), přestože intuice je "blíže" k citu - srdci.
 • Ochraňovat cit - strážit srdce (i tedy dávat pokud možno průběžně podle potřeb pozor - více viz níže).
 • Sledovat okolí, vše vyhodnocovat atd.
 • Rozhodovat správně což se snáze dělá SPOLU S INTUICÍ (která je "blíže" citu - srdce) - podotýkáme, že všechny touhy vychází ze srdce, takže rozum má již JEN rozhodovat. Běda když rozhoduje převážně srdce (cit), natož samo srdce (cit)! Doporučujeme shlédnout film "Světlo mezi oceány" https://www.hellspy.cz/svetlo-mezi-oceany-2016-cz-dabing-avi/73647677, ve kterém hlavní hrdina je přemluven manželkou (která se evidentně řídí spíše srdcem) aby si ponechali u majáku zachráněné miminko (připluvší na člunu s mrtvým mužem), přestože někde může žít původní matka. Následně hlavní hrdina potká Dámu, která na hřbitově pláče pro nedávno na moři ztraceného manžela a datum ztráty (předpokládaného úmrtí) sedí na datum nálezu onoho člunu s mrtvým mužem a živým miminkem. Takže hrdina celkem správně dodá Dámě důvěrný dopis s tím, že její manžel byl pohřben a odpočívá v rukou Božích a o dítě je správně staráno. Ovšem Dáma trpí celkem pochopitelně dál, trápí se tím i hrdina, takže po několika letech to již nějak nevydrží a dodá další dopis s netypickým chrastítkem, které také našel v ono člunu. Dáma dá chrastítko policii (jakože dala i onen první dopis) a policie vydá plakáty s chrastítkem, prosbou o pomoc s najitím dítěte a dokonce s nabídkou odměny. Přihlásí se jeden známý hrdiny, takže policie záhy dorazí za hrdinou a k velkému smutku jeho manželky dítě vrátí pravé matce. Dítě - dceruška - brzy uteče, protože se snaží se vrátit na maják, kde vyrůstala. Takže Dáma uzná, že dcera miluje onu náhradní maminku, takže navštíví manželku hrdiny a nabídne jí navrácení dcery (!) když ona manželka bude spolupracovat s policií proti manželovi (Dáma je na něj pochopitelně naštvaná). Hrdinovi hrozí těžký trest, protože je obviněn i za vraždu, vzal veškerou vinu na sebe ačkoli jej přeci přemluvila manželka. Nakonec se však jeho manželka rozhodne správně svědčit v jeho prospěch a Dáma jim oběma i písemně odpustí (!), takže zůstanou ve vězení jen několik málo měsíců. Po letech hrdinova manželka Bohužel umře aniž by dceru znovu zahlédla. Teprve později dcera dorazí (i s dítětem ačkoli bez manžela) navštívit svého náhradního otce - hrdinu. Pěkně poděkuje za záchranu a péči atd. Dohodne se s hrdinou na dalších návštěvách, takže příběh dopadne v mezích možností díkyBohu dobře. Nicméně prosíme povšimněte si utrpení manželky hrdiny, které si sama zavinila naprosto nepatřičným požadavkem, aby její manžel porušil povinnosti správce majáku (!) i svou čest člověka (!) a aby tedy souhlasil s ponecháním si onoho dítěte. Což on nakonec díkyBohu neudělal, protože přirozeně dítě má být pokud možno s původní matkou, že? Takže nejlepší řešení by bylo okamžitě ROZUMně vysvětlit manželce, že nechání si dítěte nepadá v úvahu dokonce ze dvou důvodů - čest člověka plus příslušná práce! Další ještě přijatelný postup byl ten první dopis Dámě, aby se tolik netrápila a následné nechání si onoho dítěte až do dospělosti. Ten druhý dopis nastartoval nepříjemnosti, ovšem my souhlasíme i s takovým postupem hrdiny, byť nastal poměrně pozdě. Všichni lidé mají SVOBODNOU VŮLI a zvláště ROZUM a mají se ODPOVĚDNĚ ROZHODOVAT (správně SPOLU S INTUICÍ) - mají k tomu dost možností (vč. "konzultace" se srdcem, intuicí atd.).
 • Jít i "na sílu" - náš Mistr Učí, že "ASERTIVITA je slušná DRAVOST". To silně souvisí s tím, že hlavní a zároveň první Totemové zvíře našeho Mistra je krahujec (dravý pták), takže náš Mistr má takovou povahu (varujeme Vás;)). Člověk musí umět být pevný a neoblomný, je-li to třeba. To však neznamená stát se sobcem - egoistou.
 • Cítit, pořádně prociťovat - podporovat plnohodnotné prožívání (!), čili člověk bezcitný je ohromně ochuzován dokud se Náležitě nenapraví! Též SOUcítit. Prosíme více viz slovo SOUCIT v https://mocvedomi.cz/zen-buddhisticky-mistr-objasnuje-uplne-jiny-pohled-....
 • UVÍTÁME VAŠE VHODNÁ DOPLNĚNÍ.

Úkoly citu - srdce

 • Pociťovat, resp. průběžně cítit a to přednostně až pokud možno jen kladně (pozitivně - více viz "pozitivní myšlení") - resp. lépe plnohodnotně prociťovat a nejlépe tedy Lásku (milovat všechny bytosti).
 • Napájet celou mysl až celou duši energií resp. motivací. Viz výše vypsaný fakt, že všechny touhy vychází ze srdce. Prosíme více viz Lekce od našeho Mistra "Síla přání": http://duchovni.mysteria.cz/sila_prani.htm. Čili i prostě popohánět ;)...
 • Poskytovat (pokud možno přesná a hlavně Patřičná!) přání - více viz výše.
 • Poskytovat poradenství až podporu například při nerozhodnosti. Jsou záležitosti spíše rozumové a spíše citové, ovšem je dost věcí smíšené povahy, že? Neradi rozdělujeme práce na mužské a ženské, avšak jak doufáme uznáte, tak jsou práce vhodnější pro ženy a jsou práce vhodnější pro muže (a až nepatřičné pro ženy). Například konkrétně Učíme, že dítě potřebuje matku mnohem více než otce, alespoň ze začátku svého života. 
 • Průběžně pociťovat vše vůkol (viz výše vypsaná pozorovací práce rozumu) a vyjadřovat se k tomu - pokud možno Vhodně. Být hodná až LASKAvá a až LASKYPLNA osoba je jistě Vhodné - jaký je Váš názor na to? Neváhejte nám napsat!
 • UVÍTÁME VAŠE VHODNÁ DOPLNĚNÍ...

"Z rozumu se rodí nové, ze srdce věčné" (Dante Aligieri) - takže důrazně doporučujeme srdce (CITy) nijak nepodceňovat, nepotlačovat nevhodně atd. Nejlepší je jednat podle toho co potěší rozum i cit, jak je řečeno v reklamě Teta drogerie (viz obrázek napravo).

Doporučená CELISTVÁ cvičení

 • Cvičení pro lepší SOUSTŘEDĚNÍ až pozornost resp. Pozornost s velkým P (čili i duchovní) je TRATAK ("trátak") - soustředění na plamen svíčky, vizualizace plamene za zavřenýma očima atd. Podotýkáme, že soustředění a pozornost není to samé, nicméně to spolu silně souvisí.
  • Proto viz zvukový záznam na téma soustředění až pravá (plnohodnotná Pozornost: http://duchovni.mysteria.cz/zvukove-pouceni-vyber/07-bdeni-pozornost-sou....
  • Samotný TRÁTAK viz https://www.youtube.com/watch?v=9eOX8w_dLKw (anglicky, byť Bohužel s přízvukem), jakože máme vlastní nahrávku Patřičného postupu - v případě Zájmu o ni nám napište! Trátak podporuje rozvoj i rozumu a citu (srdce), až celé mysli, ba až celé duše... Je tedy účinný i pro celkové zdraví (tedy vč. duševního zdraví)!
  • Soustředění jak jej Učí Jóga - viz https://mazanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=333798 (níže z toho citujeme vč. doplnění odpovídajících odkazů: " 

   ...soustřeďování začínáme tím, že se učíme upínat pozornost na nějaký předmět. To se nazývá šestý stupeň jógy, upření pozornosti na předmět neboli dhárana (dharana). Zde jsme my, naše mysl, která si vybrala tento předmět a snaží se na něm tuto pozornost udržet. Jestliže se jí to bude dařit tak, že mezi myslí a tímto předmětem začne proudit jakýsi tok energie, který nás s ním spojuje a zároveň o něm sděluje informace, ale ne prostřednictvím smyslů, mluvíme o sedmém stupni, meditaci, dhjáně (Jóga sútry, III. kapitola, verš 2) - 1. pád v orig. je dhyana. Teprve když přestane být rozdíl mezi naší myslí, předmětem a tímto tokem mezi nimi, a vše se stane jedním, mluvíme o osmém stupni, soustředění, samádhi (Jóga sútry, III. kapitola, verš 3). Tehdy nastane jakési rozjasnění, osvícení (nirbhása), kdy už vlastně nevidíme předmět jako takový, stáváme se jím a poznáváme jeho vlastní podstatu.

   Jak jste si jistě všimli, jde vlastně o postupný, na sebe navazující proces práce s myslí, kde se jen prodlužuje upření pozornosti. Proto se všechny tyto tři stupně jógy spojují v jeden, nazývaný samjama (Jóga sútry, III.kapitola, verš 4). Ovládne-li se tato samjama, dochází k přímému nazírání Pravdy (pradžňálóka). To znamená, že poznáváme vše intuitivně, nerozumově, bez vysvětlování a argumentací. Zde se při takovéto samjamě na něco soustředíme. Tomu se říká samjama se zárodkem, semenemsabídža, a i ta se stává vnějším, pomocným členem pro soustředění bez zárodku, semene, nirbídža (Jóga sútry, III.kapitola, verš 8). Tehdy si naše vědomí nevybírá k soustředění žádný předmět, ale pohrouží se samo do své podstaty.

   Jak jsme si však řekli již na začátku našich výkladů Jóga súter, v 1.kapitole je jasně napsáno, co je třeba učinit pro dosažení tohoto pravého stavu látky mysli (čitta). Je to prostý, ale zároveň nesmírně náročný proces. To, co stále v látce mysli vyvstává (samskáry), je třeba zkrotit, ovládnout, čili nahradit samskáru vyvstávání samskárou zkrocení. Tehdy se látka mysli ovládne a je dosaženo stavu niródha (Jóga sútry, III. kapitola, verš 9). Působením této samskáry má potom vědomí klidný, nerušený tok jevů. To se však podaří jen tehdy, když se překoná rozptylování (mnohobodovost) čímkoli a dosáhne se jednobodovost - ekagrata ("ékagrata").

   Prováděním samjamy můžeme tedy dosáhnout poznání podstaty jevů. Ty probíhají v nějakém čase, prostoru a svém stavu. Při ovládnutí látky mysli můžeme pomocí samjamy zjistit, že existuje trvalý podklad, který zůstává nezměněný přes všechny přeměny minulé, přítomné i budoucí (dharmín). Různost změn, které za sebou následují, je příčinou různosti přeměn stavů. Praxí samjamy na tyto tři druhy změny (tvaru, času a stavu) se získá poznání minulosti i budoucnosti (Jóga sútry, III. kapitola, verše 13-16).

   Celý zbytek III.kapitoly, tj. asi 40 veršů popisuje obrovské možnosti využití samjamy k různým účelům, aby bylo dosaženo nadnormálních schopností (siddhi) neboli dokonalostí. Můžete se tedy soustředit na různé části svého těla hrubohmotného od jeho vnitřních orgánů přes smyslové orgány a dosáhnout tak jejich poznání a zvládnutí, či rozšíření jejich schopností, například jemnějšího (božského) vidění, slyšení atd., přes soustředění na jemněhnotné tělo, různá nádí, druhy energií a podobně, a pomocí nich poznávat složení makrokosmu. Také se můžeme soustředit na Slunce, Měsíc, další planety a opět získávat jiné poznání a dokonalosti, které jsou jiným odepřeny. Tímto vlastně empirickým průzkumem mohli dávní Mistři bez jakýchkoli přístrojů popsat složení a činnost těla neboli mikrokosmu a stejně tak makrokosmu, číst myšlenky druhých nebo je dokonce ovládat. Avšak všechny tyto síly a schopnosti jsou velmi nebezpečné a svůdné a postupně člověka díky jeho dosud nepřekonanému individuálnímu já ovládnou. Skutečný Mistr, pokud je získal, protože to není pravidlem, tak je většinou užívá jen výjimečně a často nenápadně. Ví, že nejdůležitější je poznat sebe samaovládnout své vědomí a spojit je s vědomím nejvyšším. Také Ježíš byl zkoušen satanem, který mu nabízel různé nadpřirozené schopnosti, ale všechny odmítl. Obdobně učinil Buddha i další skuteční Mistři. Všichni ti, kteří i v současnosti své síly veřejně používali, např. Satja Saí Bába, měli problémy, protože jim lidé nevěřili, že nejde o podvody. Nedovedli si představit, že někdo může mít mnohem vyšší schopnosti než ostatní lidé. Vedle toho byli ochotni přitom uvěřit různým šarlatánům slibujícím okamžité vyléčení těžkých nemocí nebo dosažení samádhi.

   My si proto uvedeme jen jeden způsob využití samjamy, který má vztah k dosažení osvícení. Mnoho jsem zde psal o nutnosti uvědomovat si vše, co konáme. Budeme-li se soustředit na stav vědomí právě v daném okamžiku, s rozlišením minulého a budoucího, získáme poznání vzniklé z rozlišování. Toto poznání má za předmět vědomí vše, předmět je poznaný v každém ohledu a je poznán bez časové následnosti čili v jednom okamžiku přítomnosti (akrama). Toto poznání je vysvobozující. Tehdy dosahuje sattva stejné čistoty a nedotčenosti jako puruša a nastává káivalja neboli absolutní nezávislost, svoboda a jednota (Jóga sútry, kapitola III., volně verše 53-56). ... A takových schopností by se dalo jmenovat ještě více. Ale jak jsem se již zmínil, toto není smyslem jógy, to jsou jen dary. Abychom dosáhli alespoň zlomku z těchto darů, musíme vytrvale a správně dlouho usilovat. " Zdroj byl: https://mazanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=333798. Další citace: "

   V Bhagavad Gite sú popísané štyri štádiá meditácie. Prvé štádium je cancalata
   (náhodné myšlienky), následuje štádium ekagrata (zoskupené myšlienky). V prípade, že sa
   meditujúci rozhodne zamerať svoju pozornosť na meditáciu, mal by sa dostať do ďaľších
   dvoch štádií, popísaných vyššie a to dharana a dhyana
   .
   " - zdroj byl https://is.muni.cz/th/t6b3x/BAKALARKA.txt
   Z výše vypsaného plyne, že Jóga Učí meditaci (poněkud paradoxně) jako druh velmi pokročilého soustředění (pokročilé koncentrace). Aby nedocházelo k nedorozuměním, tak opakujeme, že pravá (plnohodnotná) meditace je vyprázdnění mysli vč. zastavení procesu myšlení (tedy vč. zastavení vnímání osobního plynutí času - na to prosíme pozor - doporučujeme!). Stručně shrnuto jsou v zásadě jen dva postupy (cvičení, resp. metody - techniky) jak meditovat, ba dokonce jak dosáhnout až stálého stavu bytí v meditaci: 1) Uvolňovací (RELAXační) postup pro meditování, kdy jednoduše necháme myšlenky přicházet a hlavně zase odcházet, a nic se nesoustřeďujeme, nic si nepřejeme, neočekáváme, nepředpokládáme atd. Můžeme poslouchat vhodnou hudbu, resp. mnohem lepší je Pozorně poslouchat (náležitě Naslouchat) hlas (stačí i jen zvuková záznam hlasu) patřičného Průvodce pro meditování (též viz tento odkaz na *.ZIP soubor obsahující i zvukový záznam pro meditování). Díky tomu myšlenky postupně přestanou přicházet a dříve došlé opět odejdou, takže se mysl postupně vyprázdní i zcela zastaví (tedy i myšlení se zcela zastaví - viz výše). Pak můžeme (poněkud paradoxně) vědomě či Vědomě s velkým V (čili i v duchovním smyslu) vyvolat nějakou myšlenku, kterou chceme jakkoli řešit a naše mysli (naše myšlení) budou v takovémto stavu skutečné (plnohodnotné) meditace mnohem Mocnější!:) Dokud udržíme soustředění až (nejlépe) skutečnou (plnohodnotnou) Pozornost na jen jedné myšlence (která však může být i velmi velká - komplexní), tak vlastně vydržíme ve stavu jednobodovosti (ékagrata - viz výše či prosíme použijte vyhledávací políčko vlevo, vedle tlačítka "Hledat"). Tím tedy nijak neporušíme své stavy meditace (průběžné meditování). V takovém stavu se dá uvedeným způsobem i pracovat - zvláště jednoduché a hlavně tělesné či konkrétně ruční (manuální) práce nijak neruší stav meditace (průběžné meditování). Ba dokonce díky patřičné práci (přednostně primitivní - hlavně co nejvíce jen tělesné) je možné snáze dosáhnout stavu meditace (průběžného meditování). Například Zen Učí dokonce i to, že i jak je možné ve stavu meditace i bojovat (viz například Zenová lukostřelba) a že je to tak mnohem účinnější (protože nedochází na vnitřní rozptylování se atd.). 2) Soustřeďovací (konCENTRační) postup pro meditování, kdy si zvolíme jen jednu záležitost (například svá dýchání), či ještě lépe vyloženě jeden bod - buď představovaný si v prostoru, nebo lépe na středu našich čel ("třetí oko"), nebo nakreslený někde vhodně nebo na plamen svíčky - viz výše uvedené cvičení Trátak. Na onu jednu záležitost se začneme uceleně usilovně (vč. naší vůle) soustřeďovat. Rušivých myšlenek si nijak nevšímáme, však ony opět odejdou a tentokrát možná i rychleji, ačkoli to záleží na druhu příslušné povahy - osobnosti. Nakonec jsme tak schopní dosáhnout stavu (resp. průběžného procesu) jednobodovosti (ékagrata - viz výše) atd. Ještě dodáváme a doporučujeme, že je důležité chápat slovo soustředění následovně: SOU jakožto SOUhrn, SOUlad, SOUBor atd.; STŘED jakožto Cíl (počínaje již záměrem ba "pouhou" představou!, natož až přímým Vědomým přáním) a nakonec DĚNÍ jakožto dění soustředění (jak a proč se může dít a případně jak a proč se tedy děje). Díky správnému (plnohodnotnmu) chápání a používání i jen samotného slova soustředění je možné být v soustřeďování se až v průběžném (i dlouhodobém!) soustředění vč. všech souvisejících činností až všeobecně záležitostí mnohem úspěšnější!:) Pro úplnou jistotu, resp. pro zajištění porozumění i pro cizince to podáme ještě jednou (stručněji) anglicky: CON as CONclusion, CONcordance, COllection (in original language it was as FILe) etc.; CENTR as CENTRE - your Aim... And finally ATION as AcTION (see so many good wrds ending with "-ation").

 • Zapamatování si a opakování si (stačí v duchu) výše uvedené mantry "AUM MANI PADME HUM" (óm many padmé hům), po konci všech opakování dost doporučujeme přidat mantru (provolání) AUM SHANTI! ("óm šántý!"), pokud možno třikrát (třetí provolání by mělo na na konci znít "... šántý-y!".). Slovo AUM znamená Absolutní zvuk, čili vůbec první Slovo Boží!:), slovo SHANTI znamená mír, takže to celé překládáme jako provolání "Poselství míru!". Tak by měla končit každá Patřičná mantra resp. na konci všech opakování pokud je opakování mantry prováděno.
 • Zapamatování si a opakování si (stačí v duchu) výše uvedené básničky "Rozum a cit" (obrázek nahoře).
 • Učíme proto dokonce i podle Zenu, což je v sanskrtu dhjána - soustředění, resp. pozornost až Pozornost s velkým P (čili Vyšší - i duchovní) či pohroužení se do až samotné Pozornosti.
 • Dost doporučujeme meditovat - případně "koncentrační" meditaci třeba právě na samotné soustředění až pravou (plnohodnotnou) Pozornost.
 • Doporučujeme (delší) Lekci našeho Mistra: "Přehled technik pro osobní rozvoj a (sebe)obranu" - http://duchovni.mysteria.cz/osobni_rozvoj_techniky.htm.
 • UVÍTÁME VAŠE VHODNÁ DOPLNĚNÍ...

Naopak nedoporučujeme například následující

 • Věnovat se či využívat převážně srdce či rozum (viz výše vypsané vysvětlení proč).
 • Věnovat se "školení" jako je např. "Metoda RUSH" https://www.metodarus.cz/cz - "Rychlá a účinná změna skutečnosti". Něco takového pochopitelně nejde RYCHLE, tedy ne ROZUMNE... Prosíme pozor na podobné podvody!
 • Takzvané "dýkši" jsou v naprosté většině při nejlepším rádoby zasvěcení, čili neúčinné a proto až podvodné. V originále je jednotné číslo DIKSHA (aglicky často DEEKSSHA) - "dýkša" a znamená to Zasvěcení. Ovšem původní a správné používání toho pojmu bylo (a stále je) v celku "GURU MANTRA DIKSHA" čili "Mistrova mantra - Zasvěcení" (slovo MANTRA viz výše). Takže dříve (již několik tisíc let!) byly dýkši dávány pouze při přijímání duchovních Žáků! My v DMDU to tak tedy děláme dodnes. Správná (pravá) dýkša je tedy JEN "guru mantra dýkša" a skládá se z:
  • Obřadního přijetí Zájemce za duchovního Žáka (spirituálního Studenta).
  • Dání duchovního jména přijímanému Žákovi.
  • Dání osobní mantry připravené (či alespoň Vědomě vybrané) podle skutečných (pravých) potřeb příslušného Žáka - prosíme o pochopení, že skutečná (pravá) potřeba není vždy totéž co (původní) poptávka, takže vše potřebné vždy vysvětlujeme.
  • Dání maly (1. pád "MALA"), čili Posvátného (Svatého) náhrdelníku obsahujícího 108 korálků z nichž jeden je hlavní )a z něj má pro zvýraznění vyset ozdobný střapec). Mala symbolizuje souvislost Žáků a Mistra (symbolizovaného hlavním korálkem, přičemž střapec symbolizuje Mistrovo Osvícení resp. úplné Osvodození), dále má význam ten, že je Věštba ve stručnosti předvídající zánik 108 světových velkoměst načež nastane konec světa. Mala se má využívat pro opakování (jakékoli) mantry (přednostně osobní mantry - viz výše), a to tak, že se zopakuje mantra (nahlas nebo jen v duchu, normálně či zpěvem) za každý korálek přičemž probíhá průběžné posunování se k dalším korálkům s vynecháním hlavního korálku (Mistr žádnou mantru nepotřebuje).
  •  
  • V případě Zájmu o skutečné (pravé) Zasvěcení nám napište! Viz např http://www.martinhamak.cz/deeksha-diksa/vse-o-diksa - je tam napsána i nějaká ta pravda, avšak jak již bylo vysvětleno, dávat dýkši "jen tak" je Nepatřičné a my to považujeme dokonce za naprostou nehoráznost! Rozhodně není pravda, že by byla dýkša pro každého - odkazovaná stránka sama si protiřečí v tom, protože je níže napsáno "Výjimkou jsou lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (např. těžkou schizofrenií) nebo užívají vyšší dávky psychofarmak. U těchto lidí doporučuji osobní konzultaci.", což je jedno z mála Patřičných sdělení oné stránky. Pravda je však například následující text (citace): "...tak byla v indickém sanskrtu nazvána láskyplná energie, která pramení z nejvyšších a nejčistších míst zdroje celého vesmíru. Je to velmi jemná, ale zároveň silná léčivá energie plná čisté lásky, moudré pomoci, požehnání, milosti, odpuštění, štěstí a té nejvyšší inteligence. Je tu, aby nám pomohla a je pro nás vším. Deeksha nás láskyplně chytá za ruku a provází nás spletitým bludištěm života naprosto neomylně, nejkratší možnou cestou, až k úplnému vysvobození." ovšem opakujeme, že není pravda "Deeksha pomáhá bez otázek, bez výhrad, bez posuzování všemu a všem. Řeší vše co je třeba nebo o co člověk požádá.". My například pečlivě ROZUMně rozlišujeme nepatřičná a patřičná až Patřičná s velkým P (čili i duchovní) přání atd.
 • UVÍTÁME VAŠE VHODNÁ DOPLNĚNÍ... Máte nějakou nedobrou (negativní) související zkušenost? Neváhejte nám napsat a my Vám "spravíme chuť"!:)

Pokud si přejete dostat či dokonce průběžně dostávat skutečně dobrá doporučení (čili naše:)) tak nám prosíme napište!:) Také v případě, že máte Zájem o rozvoj v této oblasti s osobním (individuálním) vedením, což je jak známo naprosto nejlepší - když to tedy vede opravdu odpovědná (čili i odborná) osoba (jako jsou všichni naši Učitelé a tím spíše náš Mistr), tak nám prosíme také napište!:) Náš Mistr se totiž rozhodl zatím nezveřejnit nic dalšího z příslušných našich postupů (technik - metod, cvičení atd.). Každopádně platí to, co náš Mistr uvádí v jedné ze Svých prvních Lekcí o Rozvoji (konkrétně o rozvoji jakýchkoli schopností), a to tedy stručně shrnuto že "...již jen pouhým používáním se každá schopnost (čili i cit - srdce a rozum - intelekt) posiluje.". Tak to je dobrá zpráva pro nás všechny, že?

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Toto je pro ověření, zda nejste robot.
3 + 17 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.

Souznění a práva tvůrců (autorská práva)

Pokud souzníte s námi, tak můžete (a měli byste) přispět penězi! Uvítáme také, když se k nám přidáte. Číslo účtu je 3183216093/0800. Předem děkujeme!

Na všechna naše data máme VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Nezávislé příspěvky uvádíme pokud možno i se zdroji. Důrazně Vám doporučujeme respektovat všechna práva tvůrců (autorská práva)! Pokud budete cokoli z naší Školy sdílet či i jen citovat, tak prosíme pokud možno vždy uvést zdroj vč. odpovídajícího odkazu - přednostně přímo na příslušný příspěvek (stránku) či na hlavní stránku tohoto našeho webu a nejlépe obojí (pokud nejde o nějaký podřazený odkaz z tohoto našeho webu).