Oko za oko, zub za zub 7

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Jaké nejčastější nemoci tvrzení 'oko za oko, zub za zub' způsobuje

Ti, kteří se v životě začali řídit tvrzením "oko za oko, zub za zub", mohou být upozorňováni na nesprávnost tohoto počínání různými nemocemi. My zde nebudeme uvádět výčet všech nemocí, protože každého člověka toto tvrzení v konečném důsledku může ovlivnit jinak. Záleží, jak a do jakých oblastí si dotyčný člověk toto tvrzení vztáhnul.

Někdo v sobě např. může cítit pomstychtivost, na kterou ho začne upozorňovat problémy s játry. Dotyčný však tuto svoji pomstychtivost udrží na uzdě a nebude se jí v životě řídit. Zatímco jiný člověk v sobě také mohl na základě tvrzení "oko za oko, zub za zub" cítit pomstychtivost a také mu mohou onemocnět játra. Jenomže tento člověk té pomstychtivosti podlehl a začal v duchu "když může on, můžu i já" například krást a tehdy mohlo dojít k tomu, že kromě nemocných jater mohl začít mít problémy s kostmi (např. si mohl zlomit ruku, kterou kradl). Takže z tohoto příkladu je jasné, že kombinací nemocí způsobených tímto tvrzením je mnoho. My vám však zde přiblížíme ty, se kterými se v naší praxi setkáváme nejčastěji.

Rýma

Někteří lidé, kteří mylně uvěřili pravdivosti tvrzení "oko za oko, zub za zub", se litují, že jim je ubližováno a že pak musí to zlo druhým oplácet.

Tito lidé se litují, že jsou ostatními donuceni dělat ošklivé věci jako reakci na jejich útok. Litují se i, že musí poklesnout na úroveň těch druhých a že se musí pro "dobrou věc" zpronevěřit svým vlastním zásadám.

Jinými slovy, tito lidé si připadají jako chudinky, které jsou nuceni se bránit. A tak se tedy brání, ubližují druhým a vracejí jim to zlo obvykle i s úroky, a to vše se sebelítostí v srdci.

Náprava

Tito lidé se nemají proč litovat. Mají si uvědomit, že jim působené zlo se jim z nějakého hlubšího děje. Neděje si jim však proto,aby jim v konečném důsledku ublížilo, ale aby jim pomohlo. Navádí je totiž ke kýžené změně jejich chování. Tím však nechceme říci, že člověk se páchanému zlu nemá bránit. Má se bránit způsobem, který jsme popsaly v podkapitole výše.

Bolest hlavy

U lidí řídících se v životě heslem "oko za oko, zub za zub" se také často objevuje bolest hlavy. Tito lidé s bolestmi hlavy v sobě totiž cítí, že v nich sílí pocit provinění, že ty ošklivé věci dělají také, že se snižují na úroveň druhých a mají strach z trestu. Na druhé straně si však říkají, že si přece nemohou všechno nechat líbit. Tudíž v těchto lidech díky emocím vzniká pocit, že se v tom nevyznají a zmítají se v extrémech.

Náprava

Bolest hlavy takovýmto lidem říká, že by si v sobě měli zodpovědně rozebrat pocity a udělat si v sobě pořádek: tím by nešli z extrému útoku do extrému přehlížení, trpění nesprávného. Místo, aby se stali zodpovědnými za své smýšlení, tak raději balancují z extrému do extrému.

Zánět dutin

U některých lidí chovající se v duchu motta "oko za oko, zub za zub" se také objevují záněty dutin. Příčinou těchto zánětů je silný pocit u těchto lidí, kdy si myslí, že jsou lidmi páchajícími zlo tlačeni k tomu, aby i oni byli zlí. Že jim vlastně nezbývá nic jiného, než se bránit, útočit a ubližovat druhým.

Náprava

Člověk ke všemu, co v životě dělá, dává vnitřní souhlas. Takže pokud přistupuje na nátlak, tak se to opět děje s jeho vnitřním souhlasem.

Takový člověk si má toto uvědomit a zařídit se podle toho.

Nemoc jater

Lidé, kteří díky tvrzení "oko za oko, zub za zub" v sobě pocítí pomstychtivost, mohou mít problémy s játry. V těchto lidech se už stupňuje nesouhlas s ošklivým chováním ostatních natolik, že už se v nich vytváří pocity vzteku, odporu k lidem, nenávisti, závisti, pohrdání, potřebě trestat ostatní, nedůvěře, předsudkům vůči ostatním, netrpělivosti, výčitek, obviňování, nebo naopak - lhostejnosti, ubitosti, vzdávání, rezignace, pasivity...

Náprava

Játra jim svojí nemocí dávají najevo, že nesmí setrvávat v jednom (v nenávisti atd.) nebo v druhém extrému (v lhostejnosti atd.)

Musí se naučit trpělivosti a velkorysosti. Tito lidé na jedné straně mají druhé pochopit, proč to zlo učinili, což je ochrání nenávisti či lhostenosti. A na druhé straně se mají jednoznačně a důsledně tomuto zlu ohradit."

Zpět na článek 'Oko za oko, zub za zub'

Tags: 

Sdílejte!