Oko za oko, zub za zub 5

Obrázek uživatele DMDU

http://skola-zdravi.cz (Avenna) uvádí: "

Jak se správně člověk má postavit ke zlu, které mu je činěno

Již dříve jsme se zmiňovaly o tom, že současná podoba tvrzení "oko za oko, zub za zub" není správná. A také jsme zmiňovaly, že tvrzení přeložené do Bible pozměnilo smysl původní věty. Existuje totiž ještě jeden překlad z hebrejštiny, který zde na závěr chceme uvést, protože nejvíce vystihuje, jak by se měl člověk správně postavit ke zlu.

Tento nejvýstižnější překlad zní "oko místo oka, zub místo zubu".

Tento překlad dává návod, jak člověk se má postavit ke zlu, a to jak člověk, který byl poškozen, ale i ten, který zlo způsobil.

Začneme tedy tím, jak se má zachovat člověk, kterému bylo spácháno zlo.

Rčení praví "oko místo oka, zub místo zubu", tedy poškozený má vyžadovat adekvátní náhradu, a to buď materiální (je-li to možné, má mu být vráceno jeho oko, či zub) či psychickou (ve formě omluvy, prosby o prominutí či odpuštění). Při tom však má dbát, aby si sám nepošpinil svoje svědomí. A pokud člověk čistými prostředky náhradu od druhého nevymůže, nemá se uchýlit k pošpinění si svých rukou a má přenechat druhého osudu. Pokud tak člověk s čistým úmyslem učiní, tak v duchu hesla "oko za oko, zub za zub" mu bude jeho škoda či ublíženo vynahrazeno shůry, nebo chcete-li osudem.

Pokud se tedy chce člověk správně postavit k tomu, když mu druhý uškodí či ublíží, tak by se měl řídit následujícím heslem:

Hezké věci od ostatních nezůstanu dlužen a ošklivé věci od ostatních nejsou mým dluhem.

Tím neříkáme, že člověk si zlo má nechat líbit. To určitě ne.

Člověk se má vůči zlu ohradit a má mu zamezit, ale pouze takovými prostředky, aby si nepošpinil své svědomí.

Při výuce jsme vás učily, že v některých, přesně stanovených případech, obrazně řečeno lze zlo oplatit zlem metodou "pocit za pocit", ale to pouze za určitých podmínek.

A jak se má zachovat člověkem, který zlo způsobil?

Opět se má zachovat v duchu hesla "oko místo oka, zub místo zubu". Má tedy jím způsobené zlo vynahradit dotyčnému stejnou měrou. Nemá dát ani míň a ani víc (nemá se ponižovat, sloužit, obětovat se apod.).

A pokud člověk odmítne vynahradit zlo, které napáchal, tak v duchu tvrzení "oko místo oka, zub místo zubu" mu bude rukou osudu způsobeno stejné zlo (tzn. buď mu bude odebráno oko, či zub, anebo prožije stejné trápení), aby sám jím způsobené zlo prožil na vlastní kůži a díky tomu dostal možnost prozřít."

Zpět na článek 'Oko za oko, zub za zub'

Tags: 

Sdílejte!