m1.jpg

Fotografe Mistra (starší, avšak výstižná).