Dosažení Dokonalosti

Nabízíme naši společnost jako jistě držící Dokonalost plus pomáhající zájemcům získat to také! (Dokonalé duchovní dosažení spolu se světským).Obálka knihy *Klíč k Tajemství Dokonalosti*. Tak troufalé tvrzení - zvláště zmiňující dosažení Dokonalosti - dáváme důvodně!

Mylný názor: dokonalost = nedostižnost
Nezanedbatelná část lidstva i v dnešní moderní době, která klade důraz především na racionálno, věří, že existuje "cosi nadpřirozeného", co stvořilo svět a co, byť neviditelně, provází jejich kroky životem a drží nad nimi svoji ochrannou ruku.

Lidé to "cosi nadpřirozené" nazývají různými jmény a přisuzují tomu i různou, většinou lidskou podobu, která je jim bližší.
Někteří tedy věří v Boha, jiní v Budhu, určitá část světa uctívá Alláha, někdo zase uznává Matku přírodu...

I když vlastnosti a uznávané hodnoty těchto stvořitelů se od sebe různou měrou liší, tak jedno mají společné - lidé je považují za dokonalé a nechybující.

A ačkoliv se tito věřící lidé považují za dílo svého dokonalého stvořitele, tak sami sebe považují za tvory nedokonalé, kterým je souzeno celý život být nedokonalým a chybovat tak.

Tito lidé se s tímto názorem o své vlastní nedokonalosti snaží vyrovnat různě.
Někdo to, že nikdo z lidí nemůže být dokonalý, se snaží využít ve svůj vlastní prospěch, kdy toto předurčení člověka začne používat jako omluvu svých chyb a zbavování se zodpovědnosti za ně.
Jiný si zase na základě předurčení o své vlastní nedokonalosti začne připadat špatný a má to neblahý dopad na jeho sebevědomí.

Ať se s tímto faktem lidé vyrovnají jakkoli, tak vždycky to končí u jednoho. Tito lidé různou měrou na sobě přestávají pracovat, přestávají se zdokonalovat, protože v jejich očích to stejně nemá moc smysl, protože některé dané hranice prostě ve svém životě překročit nemůžou a nemůžou tedy ani věci dělat dokonale.

Většina lidí si tedy slovo "dokonalost" ve spojitosti se svojí osobou mylně překládá jako "nedostižnost".

Kniha "Obálka knihy *Klíč k Tajemství Dokonalosti*. Klíč k Tajemství Dokonalosti" vyvrací omyly ohledně lidské dokonalosti a její dosažitelnosti.

Kniha "Klíč k Tajemství Dokonalosti" však přináší nový pohled na dokonalost samotnou a snaží se čtenáři vysvětlit, že člověk je opravdu dílem dokonalého stvořitele, který tuto vlastnost - dokonalost předal i člověku. A je tedy na každém z nás, zda tuto vlastnost v sobě objevíme a budeme ji v životě "pilovat".

Kdyby totiž lidé pochopili, že každý člověk může dosáhnout dokonalosti, tak by si tím dali šanci být lepšími.
A pokud by i tuto šanci, jak se říká, chytli za pačesy, tak by zažívali mj. i daleko hezčí pocity sami ze sebe, nezpůsobovali by tolik bolesti sobě, ani druhým, tolik by se netrápili - prostě bylo by jim na světě mnohem hezčeji...
Proto byla napsána tato knížka, která:
   * hlouběji seznamuje čtenáře s dokonalostí, aby ji lépe porozuměli a tím se jí přestali bát a vyhýbat.
   * popisuje různé podoby dokonalosti
   * a hlavně odhaluje, co to vlastně dokonalost je a jak jí může člověk dosáhnout.