Dosažení Dokonalosti

Obrázek uživatele DMDU

Poskytujeme skvělé Služby a zboží naší i duchovní (avšak ne náboženské, natož sektářské) Školy jako jistě držící Dokonalost plus pomáhající Zájemcům získat To také! To obnáší Dokonalé duchovní dosažení spolu se světským.

Tak troufalé tvrzení - zvláště zmiňující dosažení Dokonalosti - dáváme důvodně! Jakkoli to zní možná neuvěřitelně, tak například náš vedoucí, Jeho Božská Milost, duchovní Mistr Radan Chrobok již v patnácti letech dosáhl Dokonalosti i Mistrovství (a stále si To tak udržuje).

www.Avenna.cz k tomu dříve uváděla následující (nyní již tam ten text Bohužel není):

"Mylný názor: dokonalost = nedostižnost

Nezanedbatelná část lidstva i v dnešní moderní době, která klade důraz především na racionálno, věří, že existuje "cosi nadpřirozeného", co stvořilo svět a co, byť neviditelně, provází jejich kroky životem a drží nad nimi svoji ochrannou ruku.

Lidé to "cosi nadpřirozené" nazývají různými jmény a přisuzují tomu i různou, většinou lidskou podobu, která je jim bližší. Někteří tedy věří v Boha, jiní v Buddhu, určitá část světa uctívá Alláha, někdo zase uznává Matku přírodu...

I když vlastnosti a uznávané hodnoty těchto stvořitelů se od sebe různou měrou liší, tak jedno mají společné - lidé je považují za dokonalé a nechybující.

A ačkoliv se tito věřící lidé považují za dílo svého dokonalého stvořitele, tak sami sebe považují za tvory nedokonalé, kterým je souzeno celý život být nedokonalým a chybovat tak.

Tito lidé se s tímto názorem o své vlastní nedokonalosti snaží vyrovnat různě.
Někdo to, že nikdo z lidí nemůže být dokonalý, se snaží využít ve svůj vlastní prospěch, kdy toto předurčení člověka začne používat jako omluvu svých chyb a zbavování se zodpovědnosti za ně.
Jiný si zase na základě předurčení o své vlastní nedokonalosti začne připadat špatný a má to neblahý dopad na jeho sebevědomí.

Ať se s tímto faktem lidé vyrovnají jakkoli, tak vždycky to končí u jednoho. Tito lidé různou měrou na sobě přestávají pracovat, přestávají se zdokonalovat, protože v jejich očích to stejně nemá moc smysl, protože některé dané hranice prostě ve svém životě překročit nemůžou a nemůžou tedy ani věci dělat dokonale.

Většina lidí si tedy slovo "dokonalost" ve spojitosti se svojí osobou mylně překládá jako "nedostižnost".Kniha

"Klíč k Tajemství Dokonalosti" (Katarína Kuňová, Hana Přádová) vyvrací omyly ohledně lidské dokonalosti a její dosažitelnosti.

Kniha "Klíč k Tajemství Dokonalosti" (Katarína Kuňová, Hana Přádová) však přináší nový pohled na dokonalost samotnou a snaží se čtenáři vysvětlit, že člověk je opravdu dílem dokonalého stvořitele, který tuto vlastnost - dokonalost předal i člověku. A je tedy na každém z nás, zda tuto vlastnost v sobě objevíme a budeme ji v životě "pilovat".

Kdyby totiž lidé pochopili, že každý člověk může dosáhnout dokonalosti, tak by si tím dali šanci být lepšími.
A pokud by i tuto šanci, jak se říká, chytli za pačesy, tak by zažívali mj. i daleko hezčí pocity sami ze sebe, nezpůsobovali by tolik bolesti sobě, ani druhým, tolik by se netrápili - prostě bylo by jim na světě mnohem hezčeji...
Proto byla napsána tato knížka, která:
   * hlouběji seznamuje čtenáře s dokonalostí, aby ji lépe porozuměli a tím se jí přestali bát a vyhýbat.
   * popisuje různé podoby dokonalosti
   * a hlavně odhaluje, co to vlastně dokonalost je a jak jí může člověk dosáhnout. "

" 

Ukázka z knihy 'Klíč k Tajemství Dokonalosti'

Jak si posléze sami určitě všimnete, tak v této knize jsou u některých slov použita velká počáteční písmena
I když jsme si byly vědomy toho, že to čtenářům bude připadat velmi nezvyklé, tak i přesto jsme se rozhodly pro tento způsob psaní, kterým jsme chtěly vyzdvihnout některá důležitá slova

Je totiž velká škoda, že většina lidí závažnost těchto slov pomíjí, protože právě v těchto slovech je ukryt návod pro kvalitní a hezký život, který dělá člověka šťastným...

Autorky knihy: Katka Kuňová a Hanka Přádová

Proč je potřeba Dokonalost vnímat Správně?

Na Svět by se lidé měli dívat vždy stejnou mírou Citem i Rozumem, jelikož je to projevem lidskosti a Dokonalosti. Jedině tento pohled na Svět je Dokonalý a Správný.

...

Pokud se člověk staví k Dokonalosti pouze Rozumem, chová se stejně, jako by měl před sebou svoji vlastní Spravedlivou maminku, kterou by registroval jenom také jenom Rozumem.

Registroval by, že jeho maminka je tou bytostí, která mu dala k dispozici na devět měsíců svoji dělohu a stavební materiál - buňky.
Registroval by rozměry jejího těla, barvu pleti, očí, vlasů, zaznamenával by stav jejích zubů, pleti, hustotu vlasů atd.
Registroval by ji, její vzhled, Bezcitně a cize.

Tento pohled na maminku by byl ovšem naprosto nedostatečný, tudíž Nedokonalý. Nedokonalý tím, že by byl pouze Rozumový.

Dokud by svou maminku nevnímal také Citem (jak lidé říkají srdcem), nikdy by jeho pohled nebyl Dokonalý, tudíž by nikdy naplno nemohl pochopit Pravdu, co pro něho maminka Doopravdy znamená.

Nikdy by tedy svou maminku neviděl v té Pravé a v Pravdivé podobě.

Nikdy by ji nemohl Poznat, nemohl by vnímat Pravdu, čím ona ve skutečnosti je, a nemohl by se tak stát její součástí.

Bylo by hrozné, kdyby člověk takto Nesprávně vnímal svoji maminku, kdyby nepoznal její Pravou podstatu. Byl by ztracený a dezorientovaný, připadal by si opuštěný, nepochopený, něco by mu neustále chybělo.

To, co by mu chybělo, by byla Pravda, kterou lze vidět pouze skrze Spravedlivé a Dokonalé vnímání.
Chybělo by mu vše, co umožňuje Pravdivý pohled na maminku.

A tím, že by nemohl vnímat její Pravou podstatu, nikdy by se k ní ani nemohl chovat Správně, Spravedlivě...

Neměl by potřebu jí ukázat, že ji moc Miluje. Ani by neměl potřebu jí pomáhat s těžkými nákupy, s úklidem či s přípravou jídla.
Neměl by v sobě jasno.
Nemohl by vnímat všechny její projevy Správným způsobem.
Pohrdal by její přízní, Láskou a pohrdal by i jakýmikoli jinými projevy její Lásky.
Vadily by mu její Upřímné otázky.
Byla by mu nepříjemná její pohlazení.
Obtěžovala by ho její vyznání Lásky.
Nechápal by její přiměřený Strach o něho, kdyby se delší dobu nehlásil. Bral by to jako kontrolu a omezování Svobody.

Z tohoto Nesprávného, tudíž Nepravdivého pohledu na maminku by vzniklo velké množství Bolesti a všechny Pocity z toho vyplývající: nedorozumění, nepochopení, samota, sebelítost, smutek, podezíravost, předsudky, neupřímnost, zatajování, pokrytectví...

Následně vlivem Nepravdivého pohledu na svoji maminku by se s ní onen člověk nikdy nemohl sblížit. Cítil by se sám, nepochopen a byl by vlastně Citově umrtven. Proto by činil věci, o kterých by se domníval, že jsou Správné, že má na ně nárok.

Ve skutečnosti by byly jeho činy pouze projevem Bezcitnosti, tudíž projevem upřednostnění Rozumu a potlačení Citu.

Její Upřímné otázky by bral jako výslech, a ne jako projev zájmu.
Její doteky z Lásky by vnímal jako obtěžování, ne jako její projevy hluboké Lásky.
Její nabídky jídla by Nesprávně cítil jako nucení, nikoli jako touhu dělit se a touhu mu činit radost jeho oblíbeným jídlem.
Její ochotu a připravenost mu pomáhat by bral jako její projevy nedůvěry v jeho schopnosti, a nebral by je jako laskavou touhu ulehčit mu.

Mnoho a mnoho dalších pohledů na maminku i její činy by měl zkreslených. A těmito neucelenými, tudíž Nedokonalými pohledy by jí i sobě působil tolik Bolesti... " - zdroj byl http://www.avenna.cz/kniha-a-cd/kniha/ukazka-z-knihy-klic-k-tajemstvi-do....

Tagy: 

Sdílejte!

Přidat komentář

Wysiwyg public

  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.

Filtered HTML

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA
Toto je pro ověření, zda nejste robot.
11 + 7 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.

Souznění a práva tvůrců (autorská práva)

Pokud souzníte s námi, tak můžete (a měli byste) přispět penězi! Uvítáme také, když se k nám přidáte. Číslo účtu je 3183216093/0800. Předem děkujeme!

Na všechna naše data máme VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Nezávislé příspěvky uvádíme pokud možno i se zdroji. Důrazně Vám doporučujeme respektovat všechna práva tvůrců (autorská práva)! Pokud budete cokoli z naší Školy sdílet či i jen citovat, tak prosíme pokud možno vždy uvést zdroj vč. odpovídajícího odkazu - přednostně přímo na příslušný příspěvek (stránku) či na hlavní stránku tohoto našeho webu a nejlépe obojí (pokud nejde o nějaký podřazený odkaz z tohoto našeho webu).