Čistě česky

  • "Hezky česky" je název způsobu psaní a mluvení (atd.) v českém jazyce, který vylučuje cizí slova (případně do závorek) a pokud možno i nahraditelná přejatá slova (čili původně cizí). Tento způsob byl určen, pojmenován a je i bude požíván až prosazován v rámci DMDU a také ze strany DMDU.
  • Viz více podobně přistupující společnosti i osoby: http://www.facebook.com/search/results.php?init=quick&q=hezky%20%C4%8Des...
  • Účelem výše naznačeného (vlasteneckého a jistě chvályhodného) postupu není přehnané počešťování o jaké byly pokusy v minulosti ČR (např. snaha zavést slovo "klapkobřinkostroj" místo tehdejšího "piáno"), avšak rozumné nahrazování i přejatých slov (čistě) českými - například slovo místo slova "piáno" používat slovo "klavír" (což už se díkybohu dělá). Zajímavým přínosem (až účelem!) je (motivace k) zvýšení přesnosti vyjadřování - což je ze strany DMDU považováno za vhodné i na úkor stručnosti, kdy jedno cizí slovo jde někdy vhodně nahradit jen více českými slovy. Dalším (vedlejším) přínosem je (motivace ke) zvýšení slovní zásoby v českém jazyce.
         Například v níže uvedeném výkladu zkratky (odborného pojmu) RSS je použito sdělení, které je původně uvedeno ve vnějším zdroji (encyklopedie na Internetu - Wikpedia), přičemž v uvedeném výkladu (citaci) je vidět několik přejatých slov ("anglikanismy"), ba dokonce vyloženě cizích slov. Ostatní výklady ze strany DMDU (zbytek výkladu RSS i dalších pojmů) však obsahují jen čistě česká slova!

    Všechna práva, zvláště tvůrčí (autorská) práva tohoto postupu jsou vyhrazena pro DMDU. Předem je povoleno až doporučeno uvedený způsob používat - avšak bez zavádění změn a pokud možno i s odkazem na DMDU jakožto zdroj. To je vhodné provádět použitím pojmu "Hezky česky" či "hezky česky" s uvedením, že jde o záležitost vytvořenou v DMDU a také o jednu z obchodních značek DMDU. Tímto způsobem bude obsah pojmu "Hezky česky" snáze šířen a tedy více využíván (jak dělají a doufají přinejmenším členové vedení DMDU).

  • POZNÁMKA: Ukázkou skvělé slovní zásoby (i přesnosti vyjádření) jsou zakladatelem DMDU sepsané (symbolické) příběhy - viz například http://docs.google.com/document/d/1lcbzPt8ivX9SrHEzfxQF0R6Q_Xs7DbCkw4JAM....
  • Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:%C4%8Cesk%C3%BD_jazyk