Seznámení s Dokonalou DMDU

Obrázek uživatele DMDU

Přejeme příjemné prožívání!

Naše dobročinná společnost (Dokonalá DMDU) byla založena 2. 6. 1998 s plným názvem "Domov mysli - duchovní univerzita" (Manaloki Ashram) a jejím vedoucím je Jeho Božská Milost duchovní Mistr Radan Chrobok. Později jsme začali využívat zkratku DMDU s doplněním "univerzita správného rozvoje" abychom neodrazovali lidi, kteří odmítají cokoli duchovního. Co máme na mysli pod pojmem SPRÁVNÝ prosíme viz http://DMDU.netprostor.cz/slovo-spravny.

Vyučujeme a poskytujeme poradenství (konzultace) převážně online (e-learning).

My všichni v DMDU velmi podporujeme až prosazujeme - trvale udržitelné životní prostředí (ekologii) a žijeme velmi skromně (úsporně a tedy šetrně k životnímu prostředí).

Láska a Víra (vč. odkazů na naše Pravidla)

Obrázek uživatele DMDU
  • Měli byste mít Lásku alespoň k Bohu (a alespoň ještě i ke svému Mistrovi), nebo přinejmenším Víru, aby Vás to patřičně Posilovalo.
  • V ideálním případě byste měli mít Lásku ke všem bytostem, každopádně byste jim neměli zbytečně ubližovat (přikázání "Nezabiješ" vzaté do důsledků) - to například znamená nejíst maso ani vejce (a nic co je obsahuje), neužívat drogy včetně alkoholu a cigaret, kávy, čaje a i energetických nápojů (nepoškozovat sebe - sebeláska) a nepít mléko, též nepoužívat mléčné výrobky - kvůli produkci mléka krávy zbytečně trpí. Pití čaje není úplně správné, protože čaj obsahuje drogu drogu kofein jako káva a také například snižuje účinnost bylin jinak použitelných pro léčení nemocí.

Dosažení Dokonalosti

Obrázek uživatele DMDU

Poskytujeme skvělé Služby a zboží naší i duchovní (avšak ne náboženské, natož sektářské) Školy jako jistě držící Dokonalost plus pomáhající Zájemcům získat To také! To obnáší Dokonalé duchovní dosažení spolu se světským.

Tak troufalé tvrzení - zvláště zmiňující dosažení Dokonalosti - dáváme důvodně!

Darujete peníze?

Obrázek uživatele DMDU

Při darování peněz či i jiné pomoci byste měli být obezřetní (to však neznamená vyhýbat se darování či pomáhání). Naše dobročinná i duchovní (avšak ne náboženská, natož sektářská) Škola dodržuje nejpřísnější nastavení podle článku "Daruj peníze na charitu" (článek doporučujeme). Například peníze proto přijímáme přednostně ve formě řádně právnicky ošetřené půjčky (nabízíme úrok 3%, výpovědní lhůtu 1 měsíc, na dobu neurčitou - případně včetně možnosti dědění).

Případné věcné dary i příspěvky písemné, obrazové, zvukové (audio) a videa prosíme pouze dle dohod. Případnou pracovní pomoc, resp. raději skvělou spolupráci prosíme podle http://DMDU.netprostor.cz/spoluprace.

Nabízíme i možnost klasického, nevratného darování (včetně anonymního), což je možné učinit posláním peněz na náš účet. Číslo našeho účtu je 3183216093/0800. Předem děkujeme! Pro příspěvky ve výši 5000,- Kč a více nabízíme možnosti informování o využití příslušného příspěvku (pouze při neanonymním darování).

Všechny příspěvky používáme pouze pro šíření Lásky, Víry a Pravdy (viz všechny naše stránky a příspěvky v FB - včetně obsahů vložených odkazů!), pro poskytování našich skvělých Služeb a zboží atd. Konkrétně například nakupujeme kancelářské potřeby, různé služby (Internetové připojení, tisk, vystřihávání atd.), informační technologie atd.

Přihlásit se k odběru DMDU - univerzita správného rozvoje RSS

Souznění a práva tvůrců (autorská práva)

Pokud souzníte s námi, tak můžete (a měli byste) přispět penězi! Uvítáme také, když se k nám přidáte. Číslo účtu je 3183216093/0800. Předem děkujeme!

Na všechna naše data máme VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Nezávislé příspěvky uvádíme pokud možno i se zdroji. Důrazně Vám doporučujeme respektovat všechna práva tvůrců (autorská práva)! Pokud budete cokoli z naší Školy sdílet či i jen citovat, tak prosíme pokud možno vždy uvést zdroj vč. odpovídajícího odkazu - přednostně přímo na příslušný příspěvek (stránku) či na hlavní stránku tohoto našeho webu a nejlépe obojí (pokud nejde o nějaký podřazený odkaz z tohoto našeho webu).